Leserinnlegg: – Takk en jobbskaper!

TAKKNEMLIG: Øyvind Jonassen (H) takker lokale næringsdrivende – både for å skape arbeidsplasser i lokalmiljøet og verdier for lokalsamfunnet. Foto: Stian Ormestad.

LESERINNLEGG: Høyre er opptatt av gode rammevilkår for bedriftene. Det skaper flere arbeidsplasser, som igjen gir økte skatteinntekter og velferd. Ikke minst lokalt her i Re, skriver Øyvind Jonassen (H).

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

Arbeidsplasser er den faktoren som er viktigst for at samfunnet skal kunne tilby gode tjenester både på kort og lang sikt. At man har et arbeid å gå til er også den enkeltfaktoren som har størst virkning for å motvirke fattigdom og store sosiale ulikheter.

Arbeid er også en vesentlig faktor for en vellykket integrering av både nye borgere og mennesker som faller utenfor av forskjellige årsaker.

Det er all grunn til å takke de som skaper disse arbeidsplassene. Dette er kvinner og menn som arbeider hardt og mye, og i mange tilfeller med stor personlig økonomisk risiko. Alt for å lykkes med noe de tror på.

Noen er så heldige at de kan utvikle bedriften videre og skape ytterligere arbeidsplasser. Andre velger å ta ut et utbytte som igjen kan skape ringvirkninger i økonomien lokalt.

Det er ingen tvil om at rammevilkår er en vesentlig faktor for at disse «heltene» skal både tørre og satse, og å lykkes med sine bedrifter. I ett samfunn som har vært preget av en mer eller mindre kontinuerlig oppgang i tiår etter tiår er det lett å glemme at det må skapes verdier før disse kan fordeles.

Derfor er Høyre opptatt av gode rammevilkår for bedriftene. Det skaper flere arbeidsplasser, som igjen gir økte skatteinntekter og velferd.

Jeg oppfordrer alle til å gå inn på DNB sin ringvirkningskalkulator – der kan dere se hva den enkelte bedrift i ditt nærområde bidrar med til samfunnet i form av skatter og avgifter omgjort til tjenester.

De fleste av bedriftene er privateid, og mange av eierne er ryggraden i utviklingen av lokalsamfunnet. Veldig mange av disse igjen gir store bidrag til både lokal idrett og kultur i tillegg til det de betaler i skatter og avgifter.

Noen eksempler fra Re hvor jeg selv hører til:

Arve Gran AS (Meny): 128 ansatte, bidrar med 34,1 millioner til samfunnet. Det kan finansiere 2 kommunale krisentre, 7 hjertetransplantasjoner, 9 årsverk i politiet og 7 lærerstillinger.

Kjell Foss AS (fjellsprengning): 48 ansatte, bidrar med 34,2 millioner til samfunnet. Det kan finansiere 10 årsverk i politiet, 8 lærerstillinger, 7 hjertetransplantasjoner og 2 kommunale krisesentre.

PEC elektrikeren (kun avdeling i Re): 13 ansatte, bidrar med 5,8 millioner til samfunnet. Det kan finansiere 1 sykepleierstilling, 4 lærerstillinger, 3 årsverk i politiet og 3 foreldrepermisjoner.

Gjør som oss i Høyre, takk en jobbskaper.

I mine eksempler vil jeg benytte anledningen til å takke Sjur og Martin Gran, Sven Arne, Espen og Bjarne Foss og Hans Ektvedt for deres innsats. Både for å skape arbeidsplasser i lokalmiljøet og verdier for samfunnet.

Øyvind Jonassen, 2. kandidat – Tønsberg / Re Høyre

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.