Re bygdeungdomslag: – Skogen er mer enn bare trær!

TRESKIVER I RUNDKJØRINGA: Små påminnelser fra Re bygdeungdomslag, lent inntil en litt større påminnelse om kveldens hjemmekamp i Ramneshallen. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Har du sett disse treskivene liggende rundt omkring? Det er bygdeungdommen som har vært i aksjon.

Natt til 1. november var Re bygdeungdomslag ute og satte opp plakater og treskiver med logoer og budskap på, blant annet i rundkjøringa på Revetal.

RE BYGDEUNGDOMSLAG: Disse utgjør styret i Re bygdeungdomslag. Foto: Pressemelding.

Skogen er klimavennlig

Dette var som en del av en landsomfattende nattaksjon for å sette fokus på at skogen er klimavennlig, at skogen kan gi flere arbeidsplasser, og at den har store verdier. 

– Norges bygdeungdomslag håper at politikerne handler ut fra budskapet, og setter aktiv og bærekraftig skogforvaltning på den politiske dagsorden i større grad, heter det i en pressemelding til ReAvisa:

Skogen dekker 37 prosent av landarealet i Norge, og landet gror igjen. Det meste som lages av olje, kan lages av tre. Et aktivt skogbruk vil kunne erstatte ikke-fornybare råstoffer i blant annet bygg, industri og emballasje. Det forskes til og med på å lage dyrefôr av gran og bruk av trevirke for å redusere vannforurensning.

Et veldig aktivt lokallag

– Vi må tenke på framtida, og da må vi tenke grønt. Dagens ungdom og kommende generasjoner kan ikke utnytte ressursgrunnlaget på samme måte og forbruke like mye som våre foreldre og besteforeldre har gjort, sier Maren Kristine Andvik i Re bygdeungdomslag til ReAvisa.

– Oljen tar slutt på et tidspunkt, og forurensningen bærer med seg en enorm kostnad. Vi er nødt til å ta i bruk fornybare ressurser mer og mer. Og der er skogen genial!

Re bygdeungdomslag er et aktivt lokallag som drives av og for ungdom, med et mål om å skape sunne utendørsaktiviteter for ungdommen i bygda. De arrangerer skogturer, møter, padle-in-kino på Langevann, og fester på lokalet.

AKSJON: «Hogg for framtida» er en landsdekkende aksjon i regi av Norges bygdeungdomslag. Aksjonen ble selvfølgelig også markert her i Re, ved Re bygdeungdomslag. Foto: Stian Ormestad.

Les også: «Padle-in kino» på Langevann.

Les mer om foreningsliv i Re.