Revetal risikerer å ikke bli et «prioritert vekstområde»: – Frykter en bråbrems for utviklingen på Revetal.

BYGDEBY: – Re-torvet og Revetal-området er blitt et handelsentrum, og det har kommet for å bli. Derfor er det viktig å formidle hva vi tenker, og passe på at Revetal ikke blir borte fra kartet, mener Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP). Arkivfoto: MollanMedia.

REVETAL: Revetal er ikke foreslått som et «regionalt prioritert vekstområde». Og det er dårlig nytt for bygdebyen vår, forteller Re-ordføreren som samler Re-troppene i lokalpolitikken, administrasjonen og næringslivet: – Får vi ikke snudd dette, så blir det en bråbrems for Revetal.

Kort om Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA):

  • Planen ble vedtatt i 2013 og er Vestfolds felles, forpliktende plan for langsiktig arealbruk fram til 2040.
  • Planen gir føringer for arealutviklingen i hele fylket, og skal legge til rette for vekst og utvikling innenfor bærekraftige rammer.
  • Planen skal nå revideres og et høringsutkast tas dårlig i mot i Re. Revetal er ikke «et prioritert vekstområde», slik det er foreslått.
  • Ordfører og varaordfører i Re samler i disse dager gode argumenter for å hindre at Revetal ramler utenfor det gode selskap.
  • Planen skal endelig vedtas av Fylkestinget en gang på nyåret 2019.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) skal si noe om hvordan vi skal ruste oss for framtida: Hvor vi kan bygge og bo, jobbe og handle.

Planen skal nå revideres, og høringsforslaget blir ikke godt tatt i mot i Re. – Jeg blei rett og slett veldig overraska, forteller Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP).

Samler alle gode Revetal-argumenter

– Det står at vi må satse på fem Vestfold-byer, pluss to prioriterte tettsteder. Og ingen av dem er Revetal. Hva i all verden det er for no’!?

REAGERER: Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP). Foto: Stian Ormestad.

De to tettstedene er Sande og Stokke. Fordi de har InterCity-tilknytning. – Det er urimelig, mener Re-ordføreren som kalte inn til et internt Re-møte forrige uke, for å samle gode argumenter for å få med Revetal i det gode selskap. Og gode argumenter er det mange av:

– Revetal, med den utvikling vi kan vise til og den standing vi har i dag, bør i aller høyeste grad være prioritert. Vi har lagt til rette for handel, arbeidsplasser, boliger og møteplasser – med suksess, må jeg si.

– Vi har i samarbeid med skattekontoret og næringslivet kommet fram til et anslag på 1.400 arbeidsplasser, 550 av dem offentlige – resten private.

– Anslag fra næringslivet i Revetal-området viser at de omsatte for rundt 1,1 milliarder kroner i fjor. Handelstatistikken viser at Re-torvet er stort, og større enn mange av kjøpesenterne i byene. Det er nok ikke alle som er klar over dette, og det må vi få øya opp for.

ET VEKSTOMRÅDE: Revetal er med rette å regne som et vekstområde, mener Re-ordføreren. Han har med seg folkevalgte, administrasjon og næringsliv på det. Arkivfoto.

Mange kunder fra og utenfra Re

– Dessuten, sier Re-ordføreren som har fått plenty med vann på mølla: – Vi har bygd opp denna bygdebyen vår akkurat som vi mener den bør bygges, stort sett med næring i bånn, og boliger oppover i høyden.

– Vi har lokalisert offentlige institusjoner som helsehus, skoler, skysstasjon og snart bibliotek sentrumsnært, akkurat som det er forventa av «et prioritert vekstområde».

Revetal ble tidligere regna som et viktig kollektivknutepunkt, som et stort sentrum i innlands-Vestfold. Blant annet er det nevnt i andre fylkesplaner. Også her vil Revetal bli viktigere framover, tror Re-ordføreren.

– Jeg kan ikke skjønne at det kan forandre seg nå, med enda flere arbeidsplasser og enda mer handel på Revetal?, sier en engasjert Re-ordfører.

Tall fra næringslivet sjøl tyder på at noe over halvparten av kundene på Revetal tiltrekkes fra utenfor kommunegrensa. Reinger er flinke til å bruke det lokale næringslivet, men det er helt klart at Revetal er attraktivt for folk også utenfor Re.

Alle prioriterte vekstområder ligger langs kysten

REAGERER: Varaordfører i Re Frode G. Hestnes (FrP). Foto: Stian Ormestad.

En annen ting våre folkevalgte i Re reagerer på, er at forslaget vil stikke kjepper i hjulene for framtidige kontorarbeidsplasser på Revetal. – I dag har vi mange, peker varaordfører Frode G. Hestnes (FrP) på.

– Vi må passe oss for å ikke vedta en plan der vi bare kan bygge boligblokker på Revetal. Det heter seg at kontorarbeidsplasser bør legges til kollektivknutepunkt i byene. Det vil være meningsløst å ikke legge tilrette for kontorarbeidsplasser på Revetal, i vår egen bygdeby.

– Det må være mulig å skape enda flere kontorarbeidsplasser på Revetal, i nærheten av der vi reinger og folk i innlands-Vestfold bor, mener varaordføreren.

BYGGER SENTRUMSNÆRT: Skoler, helsehus, skysstasjon, offentlige arbeidsplasser, straks bibliotek, med mer er bygd sentrumsnært på Revetal – akkurat som forventa av et «prioritert vekstområde». Foto: Stian Ormestad.

– Vi registrerer jo at alle de prioriterte byene og tettstedene ligger langs kysten, og det er vi bekymra for. Revetal er blitt et naturlig sentrum for innland-Vestfold.

Vil være dramatisk å ikke stå på lista

– Re-torvet og Revetal-området er blitt et handelsentrum, og det har kommet for å bli. Derfor er det viktig å formidle hva vi tenker, og passe på at Revetal ikke blir borte fra kartet – det blir vi hvis dette går gjennom slik det er foreslått, mener Re-ordføreren.

– Da er vi ikke et «regionalt prioritert vekstområde». Og det er isåfall dårlig nytt:

– Vi veit alle hvor vanskelig det er å nå fram ellers, og hvor vanskelig blir det da hvis vi fra starten av er nedprioritert?, spør Re-ordføreren retorisk.

– Det er jo aller mest snakk om infrastruktur, når det skal bygges en ny gang- og sykkelsti for eksempel. Da risikerer vi å måtte stille oss bak i køen, gang på gang. Og det kan bli begrensninger for hva vi kan bygge. Det vil bli en bråbrems for utviklingen på Revetal.

– Også er vi på vei inn i en ny region, som nok vil prioritere det vestfoldingene sjøl har prioritert allerede. Da vil det være ganske dramatisk for oss hvis vi ikke havner på den prioriterte lista her i Vestfold før sammenslåingen med Telemark.

Legger mye i en krystallklar høringsuttalelse

RE-TORVET: Vår bygdeby omsetter for mer enn flere av kjøpesenterne tilknytta byene rundt oss. Det må folk få øya opp for, mener Re-ordføreren og hans folk. Foto: Stian Ormestad.

– Så vi legger mye inn i denna høringa, både politikere, administrasjon og næringslivet i Re – og også i Tønsberg. Vi har med oss våre nye venner i Tønsberg på dette, har jeg en følelse av, og det er bra, sier Re-ordføreren.

Blir ikke Revetal et «prioritert vekstområde», vil «utvikling (…) begrenses til det som er behovet for å sikre gode og stabile bomiljø», som det heter i høringsutkastet.

Nå skal våre folkevalgte enes om en høringsuttalelse, og saken – med eventuelle endringer – kommer opp for Fylkestinget på nyåret.

Les hele høringsutkastet her (ekstern lenke).

, ,