Leserinnlegg: OK for Re Høyre at Re-foreldre får svi

ADVARER: Heming Olaussen (SV) mener det vil være brutte løfter hvis Re-familier får merkostnader i tusen-kroners-klassen etter sammenslåing med Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

LESERINNLEGG: Høyres bekymring for de næringsdrivende er åpenbart ektefølt. Det er småbarnsfamiliene som får svi, skriver Heming Olaussen (SV):

I et tilsvar til meg i ReAvisa, tydeliggjør Re Høyre at de synes det er helt OK at prisene på SFO, kulturskole og barnehage skal bli mye dyrere for familier i Re.

Slik saken foreløpig står etter Fellesnemndas behandling i møtet 20.9., ligger det an til at foreldre som måtte ha barn i både barnehage, SFO og kulturskole risikerer å måtte betale rundt 6.000 kroner mer pr. år enn i dag.

Foreldre må bla opp

Slik det hele er lagt opp, skal vi i Re kommunestyre tilpasse oss den framtidige kommunesammenslåinga med Tønsberg, ved sjøl å ta disse kuttene allerede i 2019-budsjettet. Altså i desember i år.

Det er veldig bra at Re Høyre er tydelige på at for dem er dette ikke noe problem: Foreldre må bare bla opp. For SV er dette uakseptabelt.

Vi mener for det første at dette er brudd på de løfter og forutsetninger som ble gitt før vedtaket om sammenslåing med Tønsberg: Økonomien skulle bli sterkere og tjenestene bedre.

Så langt har politikerne fra Re måtte kjempe for å få Tønsberg med på at framtidas eldreomsorg ikke skal bli dårligere enn dagens, og nå må vi (noen av oss) kjempe for at ikke oppveksten skal bli langt dyrere enn i dag.

Høyre utmerker seg som det partiet som har ivret mest for at Re «måtte» slå oss sammen med en annen kommune, og de drev kampanje for at denne kommunen skulle bli Tønsberg.

Måtte forte oss å slå oss sammen

I 2016 ble Re Høyre stående aleine i Re om å forsvare det nye inntektssystemet, som ga Re et tap på 10 millioner kr. i året. Den gang argumenterte Høyre med at vi bare måtte forte oss å slå oss sammen. Det var det å bli stående aleine som var problemet.

Nå viser rådmannens og KS’ beregning at Re/Tønsberg taper 11 millioner pr. år, sjøl om vi slår oss sammen. Snakker om brutte løfter!

Høyre gikk sammen med flertallet i kommunestyret og fritok næringslivet for eiendomsskatt. Der gikk Re glipp av 3,5 millioner kr. pr. år. Det var helt OK for Høyre, men det er altså barnefamilier som nå må betale regninga.

Sånn er Høyres prioriteringer. Nå vil de heller ikke ha ungdomshus, på tross av milde gaver fra Gjelsten og at tiltaket er fastslått i den felles politiske plattformen med Tønsberg.

At Tønsberg skal bygge svømmehall til oppimot en halv milliard, eller to nye sjukehjem til enda mer, anfekter ikke Re Høyre.

Småbarnsfamilien får svi

Men at ungdom og spesielt uorganisert ungdom i Re endelig skal få sitt eget hus er tydelig tungt å svelge for et parti som har en historie der de både var mot eiendomsskatt (før de snudde) og var for å legge ned skoler, bl.a. Solerød skole for få år tilbake.

Eiendomsskatten, som SV kjempa fram over år, har skaffet kommunen 15 millioner pr. år, noe som bl.a. har muliggjort bygging av den nye ungdomsskolen med idrettshall. Hadde Høyre fått det som de opprinnelig ville, hadde skolen aldri sett dagens lys.

Høyres bekymring for de næringsdrivende er åpenbart ektefølt. Det er småbarnsfamiliene som får svi.

Heming Olaussen, kommunestyrerepresentant Re SV

Les også: Dyrere kommunale tjenester etter sammenslåing?

Les også: Leserinnlegg: Prising av tjenester i Nye Tønsberg

Les mer om kommunesammenslåing.

Les mer om lokalpolitikk i Re.