Leserinnlegg: Prising av tjenester i Nye Tønsberg

RES EGEN SKYLD: – Det er vår egen styring og drift som er grunnlaget for de kuttene som må komme i neste omgang, ikke Tønsbergs kostnadskontroll og den kommende kommunesammenslåingen, skriver Re Høyres kommunestyregruppe ved Tove Øygarden (H). Foto: Stian Ormestad.

LESERINNLEGG: Vi kan ikke stikke hodet i sanden og la dette skure å gå, vi må ta de grepene som trengs for å få kontroll på økonomien i den nye kommunen, skriver Re Høyres kommunestyregruppe:

I et innlegg i ReAvisas nettutgave uttrykker SVs Heming Olaussen sin bekymring over økte satser for enkelte kommunale tjenester, som et resultat av kommunesammenslåing mellom Re og Tønsberg.

Et billig politisk poeng

Selv om det fortsatt er tidlig i prosessen, ser Re Høyre at en økning i prisen på noen av våre kommunale tjenester kan bli reelt. Re Høyre har stor forståelse for at det kan være vanskelig å forstå, og at det vil oppleves som en økonomisk belastning for mange.

Å gi sammenslåingen med Tønsberg skylden for en eventuell økning, mener Re Høyre er et bomskudd, og et billig politisk poeng.

Dersom Re kommune hadde valgt å stå alene, ville vi raskt havnet i store økonomiske problemer, med langt større utfordringer enn de vi kan møte på sammen med Tønsberg.

Enkelt forklart kan vi si at vi produserer enkelte tjenester dyrere, og tar mindre egenandel for noen tjenester enn Tønsberg.

Måtte doblet eiendomsskatten for å få et budsjett i balanse

Det er aldri hyggelig å måtte øke prisene på tjenester, men det er heller ikke uproblematisk å subsidiere enkelte tjenester tungt, mens det går utover andre grupper som må kutte tilsvarende.

Re kommune fortsetter å låne penger i et forrykende tempo. Det siste låneopptakene var blant andre SV med på å stemme for; kjøp av en tomt på Revetal til 70 millioner kroner. En tomt vi ikke trenger, for penger vi ikke har.

70 millioner i nye lån i et stigende rentemarked. Re kommune har, hvis tomtekjøpet blir godkjent (er i strid med gjeldende kommunelov), 940 millioner i rentebærende gjeld. 138 av disse millionene er lånt til en gjennomsnittlig rente på 4,65 % . Resten er lånt til flytende rente.

Ved en økning av renten på 1,5 % frem til 2021 vil vi allerede ha økte utgifter på ca 14 millioner. Til sammenligning gir eiendomsskatten ca 15 millioner i inntekt.

Dersom ingen tjenester skulle være kuttet ville det betydd at man måtte doblet eiendomsskatten for få budsjettet i balanse.

Måtte ha kuttet i tjenestenivået uansett

Det neste som står for tur er et ungdomshus. Selv om en generøs privat gave tar mye av en eventuell innvesteringsbelastning, vil det komme nye 8 – 10 millioner i låneopptak. I tillegg vil et slikt hus kreve driftskostnader.

Det er vår egen styring og drift som er grunnlaget for de kuttene som må komme i neste omgang, ikke Tønsbergs kostnadskontroll og den kommende kommunesammenslåingen.

Mange av de samme familiene som nå får en økning, vil ved sammenslåingen av kommunene få et bortfall av eiendomsskatt som langt overstiger det de vil få i økte utgifter.

Vi så aldri at Heming Olaussen var særlig bekymret over den merutgiften eiendomsskatten påførte mange familier, da skatten ble innført i Re.

Realiteten er at vi ikke hadde fått budsjettet i balanse inkludert nåværende eiendomsskatt, dersom vi hadde fortsatt som egen kommune, uten betydelige kutt i tjenestenivået.

Kan ikke stikke hodet i sanden

Vi har som kommune hele tiden blitt reddet budsjettmessig av omstendigheter utenfor vår kontroll, mens det vi skal ha kontroll på, egen tjenesteproduksjon, har overforbruk år etter år.

Vi skal være svært glade for at landet går godt under denne regjeringen, og at skatteinngangen for Re har vært over alle prognoser, mens baksiden av den medaljen er stigende renter.

For Re, og i neste omgang Nye Tønsberg, vil dette gi store utfordringer.

Vi kan ikke stikke hodet i sanden og la dette skure å gå, vi må ta de grepene som trengs for å få kontroll på økonomien i den nye kommunen.

Høyre i Re, kommunestyregruppa
Tove Øygarden
Øyvind Jonassen
Kjartan Hansen
Harald B. Løken

Les mer om kommunesammenslåing.

Les mer om lokalpolitikk i Re.