Re-politikerne virker positive til sommerbarnehage – også neste sommer. Men hva skjer i 2020?

DÅRLIG MAGEFØLELSE: Ei ekstra uke sommerstengte barnehager ble vedtatt med minste mulige margin i budsjettdebatten. – Det hadde hvert fall jeg en dårlig magefølelse for, sier Svein Holmøy (SP), som er glad for at et alternativ kom kjapt på plass. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Sjøl om politikerne er positive til sommeråpen barnehage, skal siste ord sies først når kronene skal fordeles i budsjett for 2019. Og på litt lengre sikt må Re og Tønsberg bli enig om hva som skjer fra og med 2020, for Tønsberg har per i dag et dårligere sommertilbud enn Re.

Her kan du se opptak av kommunestyremøtet (ekstern lenke)

Da våre folkevalgte skulle summere opp erfaringene fra sommerbarnehage i Re denne sommeren, og se framover mot 2019, var det bare fryd og gammen, uten en eneste innsigelse – men med et stikk til Tønsberg.

VIKTIG VELFERDSTILBUD: Heming Olaussen (SV) er bekymra for hva som kan skje med sommeråpen barnehage i Re. Foto: Stian Ormestad.

Det kan bli mer diskusjon når tallene skal på plass for budsjett 2019, og ikke minst når Re og Tønsberg må bli enig om hva som skjer i nye Tønsberg kommune fra 2020

– Viktig del av kommunens velferdstilbud

Heming Olaussen (SV) var kjapt på pletten da ordet var fritt: – Det er 170 barn som har benytta seg av dette tilbudet, hvis man ser de to ukene med felles sommerbarnehage for hele Re under ett. Det viser at det er et behov.

– Og spesielt viktig er dette tilbudet for alle de som trenger det mest: Som for eksempel aleneforeldre og familier som kanskje ikke har et stort nettverk rundt seg. SV mener sommeråpen barnehage er en viktig del av kommunens velferdstilbud.

Lars Jørgen Ormestad (AP) er fornøyd for at Re kommune klarte å snu seg kjapt rundt og tilby sommeråpen barnehage, allerede fra i år.

FORNØYDE FORELDRE: Lars Jørgen Ormestad (AP) forteller om gode erfaringer fra i sommer. Foto: Stian Ormestad.

– Jeg var på et SU-møte her forleden, og der var man tydelig på at foreldrene er veldig fornøyd med tilbudet.

– Dårlig magefølelse

Svein Holmøy (SP) forteller at avgjørelsen om å stenge ei ekstra sommeruke satt langt inne, og viser til 12 – 13-resultatet i budsjettbehandlingen. Vedtaket var langt ifra solid forankra i kommunestyret:

– Det hadde hvert fall jeg en dårlig magefølelse for. Derfor er jeg veldig glad for at vi fikk til en løsning allerede i sommer. Det betyr mye for mange familier, som da får muligheten til en skikkelig ferie sammen med sine unger.

– Så var det en del frafall, sier Holmøy, som mener det flotte sommerværet kan ha litt av skylda for det. – Men det er vel bare ålreit om barna heller blir med onkel og tante på badetur en dag det passer.

– Sammenslåing gir dyrere og dårligere tjenester?

FELLESNEMNDA: Re-politikerne i Fellesnemnda, det øverste organet for sammenslåingen av Re og Tønsberg. Fra venstre ser vi Tove Øygarden (H), Bent Sørsdal (V), Benedichte Lyngås (KrF), Trude Viola Antonsen (AP), Heming Olaussen (SV), Thorvald Hillestad (SP), Kari Proos (MDG) og Frode G. Hestnes (FrP). Foto: Stian Ormestad.

Svein Holmøy (SP) viser til at et argument for å droppe sommeråpen barnehage er at de ikke har det i Tønsberg. – Det er nå så, men tror jeg skal få med meg resten av Senterpartiet på å videreføre sommeråpen barnehage for sommeren 2019.

BLIDE BARNEHAGEBARN: Re kommune bruker ifølge rådmannens innstilling mer penger på barnehage enn sammenliknbare kommuner. Det er blant annet på grunn av lengre åpningstider og sommeråpen barnehage. Foto: Stian Ormestad.

Hva som skjer fra 2020, er uvisst. Men Heming Olaussen (SV) er langt ifra redd for å løfte ømtålige temaer:

– Jeg vil advare mot at en sammenslåing fører til dyrere og dårligere tjenester. Vi ser at Tønsberg har mer sommerstengte barnehager, kortere åpningstider, dyrere SFO, ikke gratis mat, for å nevne noen eksempler.

Må bli enig om barnehagetilbudet i nye Tønsberg

– Jeg tror ikke småbarnsforeldrene som gikk for Tønsberg i sammenslåingdebatten så for seg dette. Da hadde de nok stemt annerledes, antar Olaussen.

Det var ingen innsigelser fra andre i kommunestyresalen, verken i mot positive signaler for sommeråpen barnehage i 2019 eller spørsmålene rundt hva som skjer i en ny kommune fra 2020. Det er det ingen som veit svaret på enda.

Så gjenstår det å se hva som skjer i budsjettdebatten for 2019 seinere i høst, og ikke minst hva som skjer i Fellesnemnda for Re og Tønsberg som må bli enig om barnehagetilbudet i nye Tønsberg kommune fra 2020. 

FAMILIETID: Familien Wik Sogn med Carl Theodor (2) Camilla (4 1/2), Olianne (30) og Vegard (33) fortalte i våres at ei ekstra uke sommerstengt betyr mindre ferietid sammen. Foto: Stian Ormestad.

Dette er bakgrunnen for saken:

Barnehagene i Re har i alle år holdt stengt i tre sommerferieuker, men ved budsjettbehandlingen på tampen av fjoråret gikk våre folkevalgte med knappest mulig margin for å stenge enda ei sommeruke – totalt fire uker, akkurat som rådmannen foreslo.

Det ville gi en besparelse på 200.000 kroner, i tillegg til at tilbudet ble justert til samme nivå som i Tønsberg. Vår sammenslåingpartner har allerede fire uker sommerstengte barnehager.

Samtidig ville våre folkevalgte, etter forslag fra Arbeiderpartiet, se på mulighetene for en felles sommeråpen barnehage for hele Re.

Det ble vedtatt å gi tilbudet i uke 27 og 28. Både Brekkeåsen og Revetal barnehage holdt åpent begge ukene. Spesielt den første uka var det mange barn.

«Tønsberg har fire uker stengt i dag. Dette bør det bli tatt en vurdering på i sammenslåingprosessen», heter det i rådmannens innstilling.

Vedtaket i kommunestyremøtet 11. september lyder som følger:

1. Evalueringen av felles sommeråpen barnehage 2018 tas til orientering.
2. Budsjettmessige konsekvenser for 2018 vurderes i budsjettrevisjon nr.2./2018.
3. Felles sommeråpen barnehage i en uke, uke 27/2019 vurderes nærmere i
budsjett/økonomiplanarbeidet høsten 2018.

Her kan du se opptak av kommunestyremøtet (ekstern lenke)

Hele sakslista for september-møtet finner du her (ekstern lenke).

Les også: Plusser og minuser i budsjett for 2018.

Les også: Det blir sommerbarnehage – allerede til sommeren!

Les mer om lokalpolitikk i Re.

,