Seks veier må bytte navn – hva mener du de bør hete?

EN AV REVETALFELTETS ELDSTE VEIER: Ringveien vil som en av totalt seks Re-veier få et nytt navn i den nye kommunen. Foto: Stian Ormestad.

RE: Alle kan sende inn forslag innen 6. august, og alle forslag vil sammen med en innstilling fra prosjektleder/rådmann legges fram for fellesnemnda, som vil ta den endelige beslutningen.

Totalt 15 veier må skifte navn når Re og Tønsberg blir en kommune. Det gjelder seks veier her i Re.

Alle innbyggerne i de to kommunene inviteres til å foreslå nye veinavn, heter det på nettsida nyetonsberg.no: – Historielag og velforeninger i berørte områder oppfordres spesielt til å engasjere seg.

BURMAVEIEN: Re beholder sin vriene og vrange Burmavei, mens Tønsberg må bytte navn på sin Burmavei. Foto: Stian Ormestad.

Litt att og fram i Fellesnemnda

Disse veiene bytter navn i Re: Kamfjordveien, Ringveien, Bakkeveien, Blåkollveien, Røråsveien og Åslyveien.

Burmaveien var opprinnelig foreslått endret i Re, men blir heller endret i Tønsberg etter en diskusjon i Fellesnemnda.

Det samme gjelder Reinveien i Tønsberg, siden Reineveien blir beholdt her i Re.

Det ble også etterlyst en ny runde på Ringveien. Så har ikke skjedd.

Endelig beslutning i Fellesnemnda

Forslag til nye veinavn sendes innen 6. august til: postmottak@tonsberg.kommune.no eller per post til Tønsberg kommune, avdeling for kommuneutvikling, Postboks 2410, 3104 Tønsberg.

Alle forslag vil sammen med en innstilling fra prosjektleder/rådmann legges fram for fellesnemnda, som vil ta den endelige beslutningen. Det vil bli gitt klageadgang.

Eiere og festere av eiendommer som får endret adresse, vil motta skriftlig informasjon om den nye adressen og når endringen trer i kraft, informeres det på nyetonsberg.no.

Les også: Bor du her? Da får du ny adresse.

Les også: Fellesnemnda diskuterte Burmaveien.

Les også: Ta en ny runde på Ringveien!

Les mer om kommunesammenslåing.

,