Foreslår å bevilge en million kroner til ungdomstiltak

UNG I RE: Hvem er bedre til å fortelle om hvordan det er å være ung i Re, enn ungdommen sjøl? Det politiske verkstedet i april ble gjennomført over samme lest som foreldremøtene i mars. I mai ble forslagene samla sammen og nå i juni skal våre folkevalgte bestemme hva prosjektet munner ut i. Foto: Stian Ormestad.

RE: Videreføring av SMART oppvekst på alle skoler, styrking av helsesøsterressursen, mer leksehjelp, og en ny «ungdomskoordinator». Fire konkrete forslag der prislappen er nevnt på to av dem: Nesten en million kroner. Forslaget skal opp til politisk behandling denne uka.

Les mer om Ung i Re-prosjektet i ReAvisa, mai 2018.

ReAvisa oppsummerte Ung i Re-prosjektet i mai-avisa: Det ungdommen ønsker seg, er mye det samme som våre folkevalgte har spart inn på de siste åra.

For sju år siden forsvant den kommunale ungdomsklubben på Revetal. Det samme skjedde med Frivillighetssentralen. “Ung i Re”-arbeidet viser at begge deler er savna.

Foreslår tiltak for nesten en million kroner

TILBAKE PÅ SKOLEBENKEN: Kommunalsjef Unni Bu, med ansvar for barnehager og skoler, ble satt på skolebenken igjen under det politiske verkstedet. Nå har administrasjon og folkevalgte staka ut kursen videre, med grunnlag i tilbakemeldingene fra “Ung i Re”-arbeidet denne vinteren og våren. Foto: Stian Ormestad.

Det har vært et stort engasjement rundt “Ung i Re”, med 650 elever og foresatte på foreldremøter i mars. Les mer om det på nettavisa her, og i papiravisa her.

Tilbakemeldingene derifra ble presentert på et politisk verksted i april. Elever fra ungdomsskolen, kommuneadministrasjonen, rektor og politikere fra kommunestyret og Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd (HOV) deltok.

I mai satte administrativ og politisk ledelse i kommunen seg ned for å sile ut essensen av det som er diskutert og foreslått. Resultatet foreligger nå, i form av rådmannens forslag til hovedutvalget.

Rådmannens forslag lyder som følger:

1. Det systematiske forebyggende arbeidet med SMART oppvekst i «Helhetlig plan for arbeid med skolemiljø, mobbing og andre krenkelser» fortsetter på alle skolene i Re.

2. Helsesøsterressursen søkes økt med 50% i budsjett 2019. Det utgjør ca. kr. 325 000,-.

3. Skolemiljøutvalgene – SU på den enkelte skole skal drøfte omfang av hjemmearbeid og tilrettelegging av leksehjelp på den enkelte skole i løpet av september 2018. Det arbeides med å starte opp leksehjelp på Revetal ungdomsskole fra høsten 2018. Dette gjøres innenfor skolens rammer og ved hjelp av tilskudd som er gitt gjennom «Barnas Aurora i Re.»

4. Det søkes innarbeidet en 100% stilling som ungdomskoordinator i budsjett 2019. Dette utgjør ca. kr. 650 000,-.

Les hele saksframlegget her (ekstern link).

Hovedutvalget for helse, oppvekst og velferd i Re møtes onsdag 6. juni fra klokka 18.00. Hele agendaen for møtet finner du her (ekstern link).

Les også: Viktig, vakkert og morsomt om det å være ung i Re.

Les mer om Ung i Re-prosjektet i ReAvisa, mai 2018.

STØTTER HVERANDRE: Hele 91 prosent av Revetal ungdomsskole-elevene har minst en venn de kan stole fullt og helt på. Bildet er fra et danseinnslag under Ung i Re-kvelden på Revetal ungdomsskole i mars. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om skolene i Re.

,