– Ta en ny runde på Ringveien!

TIDLIG REVETAL-HISTORIE: Ringveien var en av de aller første veiene i Revetalfeltet. De første flytta inn her på slutten 1960-tallet. Det er vedtatt at veien skal skifte navn, mens Ringveien i Tønsberg skal beholde sitt. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Ringveien i Tønsberg er ingen ringvei, bare en liten bue. Den har ingen adresser tilknytta seg. Og den ble bygd lenge etter at vår Ringvei i Re ble til – som går i en ring, har flere adresser, og har en lengre historie. – Derfor blir det feil å bytte navn i Re.

Når Re og Tønsberg slås sammen, må flere veinavn som er like i de to kommunene endres. Det gjelder femten helt like veinavn, og fire veinavn som er nesten helt like.

IKKE HUGGET I STEN: Vedtaket er fattet, men Re-ordfører Thorvald Hillestad er ikke fremmed for å be Fellesnemnda om å se på saken på nytt. Foto: Stian Ormestad.

Et navnebytte berører flere i Re

Egentlig er det spikra hvilke veinavn som skal endres hvor, etter Fellesnemndas møte i april. Men Re-ordfører Thorvald Hillestad åpner for å se på det en gang til – dersom det dukker opp ny info de ikke var klar over da. Det har det gjort:

– Det er blitt bestemt at Ringveien på Revetal skal bytte veinavn. Dette stiller jeg meg undrende til, skriver Asle Tronrud til ReAvisa. Han stusser på flere moment, som alle er kriterier som skulle spilt inn:

– Å bytte veinavn berører alle de beboerne som bor i Ringveien, og så vidt meg bekjent finnes det ingen husstander knytta Ringveien i Tønsberg. I Ringveien på Revetal er det derimot flere husstander som nå plutselig må endre sin bostedsadresse, og noen av disse har hatt denne adressen i snart 50 år. Det er blitt en del av deres identitet.

– Og Ringveien på Revetal er faktisk er en vei som går i ring. I Tønsberg er dette bare en bue mellom et lyskryss og en rundkjøring. Navnet gjenspeiler veien i Re, ikke i Tønsberg.

Etablert på slutten av 1960-tallet

Ringveien på Revetal ble etablert på slutten 1960-tallet, forteller Sjur Gran, kjøpmann og sentrumsutvikler på Revetal. Han og familien var de tredje til å bygge hus her. Det var i 1969.

Etter det Asle Tronrud skriver i sitt brev til Re og Tønsberg kommuner, antar han at Ringveien i Tønsberg ble etablert langt seinere, på 1980-tallet. Årstallet må administrasjonen i Tønsberg kommune finne fram til.

– Å bytte navn på Ringveien i Tønsberg berører ingen, mens å bytte navn på Ringveien på Revetal berører alle husstandene der, flere som har vært der i rett under 50 år, skriver Asle Tronrud.

– For meg syntes det som om dette er momenter som ikke er tatt med i betraktning på valg av den ene veien framfor den andre, og jeg ber dere revurdere valget om hvilke av disse veiene som må bytte navn.

Må da være mulig å se på dette en gang til?

Som sagt – valget om hvem veier som skal bytte navn er allerede tatt. Det som kan påvirkes framover, er egentlig bare hva det nye navnet skal bli. Men Re-ordfører Thorvald Hillestad mener det bør kunne gjøres unntak, hvis det kommer fram ny info:

– I prinsippet er det avgjort, men etter mitt vett bør vi vel ikke være så firkanta at vi ikke kan se på det en omgang til, hvis ikke alt av vettuge opplysninger hadde kommet fram i første omgang. Dette høres ut som ting vi ikke visste om da.

– Men jeg er nå engang ikke aleine i denne nemnda, så jeg må jo høre med de andre. Men det må da være mulig å se på dette en gang til?

RINGVEIEN: I Re går Ringveien fra og til Opthunveien på Revetal, i en ring. I Tønsberg går Ringveien i en bue mellom Mammutkrysset og Kilen. Faksimile: Google maps.

Må gjerne ta en ny runde på navnedebatten

Sjur Gran, som flytta fra huset i Ringveien og til leilighet på Revetal for 15 år siden, har et hjertesukk å komme med til Re kommune:

– Du må få med at den veien ikke er blitt asfaltert siden 1969! Det er blitt klatta og lappa, men veien er helt forferdelig – de som bor der oppe fortjener et skikkelig røsk på Ringveien!

Og ja, – navnedebatten må de gjerne ta en ny runde på, mener Sjur.

Bakgrunn: Bor du her? Da får du ny adresse.

Les også: Veinavn-debatt i Fellesnemnda – med en liten historieleksjon attåt.

FELLESNEMNDA: Tønsberg-ordfører Petter Berg og Re-ordfører Thorvald Hillestad har med seg like mange fra hver sin kant i Fellesnemnda. Men skulle det oppstå stemmelikhet, har Tønsberg dobbelstemme ved Tønsberg-ordføreren, som leder av nemnda. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om kommunesammenslåing.

 

,