Leserinnlegg: Hva med eldreomsorgen i nye Tønsberg?

GRUNN TIL BEKYMRING? Heming Olaussen (SV) på talerstolen under det første felles kommunestyremøte for Re og Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

LESERINNLEGG: For oss i Re – som snart er en del av nye Tønsberg – gir det grunn til bekymring at så mange er misfornøyd med eldreomsorgen i nåværende Tønsberg kommune, skriver Heming Olaussen (SV) i dette leserinnlegget.

Man registrerer at det foregår en debatt om standarden på eldreomsorgen i nåværende Tønsberg kommune. Det virker som mange er misfornøyd, og det kreves raske tiltak for å bedre på situasjonen. Det betyr økte bevilgninger.

For oss som bor i Re gir dette grunn til bekymring. Statistikk viser at vi har langt bedre dekning av plasser i institusjon/omsorgsboliger enn Tønsberg. Det er tatt grep i Re knytta til samling i ett helsehus på Revetal, noe som har gitt oss en mye bedre situasjon enn tidligere. Nå lurer mange på hvordan dette vil bli med nye Tønsberg?

Saken er satt på dagsorden for Fellesnemnda Re/Tønsberg, uten at noen konklusjoner er trukket enda. Det er i hvert fall betydelig vilje i Re til å avlaste Tønsberg i den vanskelige situasjonen man der er havnet i, ved at det finnes plasser som kan leies på Re helsehus.

Tønsberg benytter seg av tilbudet. Det er vel kanskje på den bakgrunn Tønsberg APs Ketil Teigen går ut i TB 3.4. og ber FrP og Høyre garantere at de eldre i Tønsberg ikke må flytte til Re for å få en ledig sykehjemsplass?

Jeg har stor forståelse for ønsket om at eldre skal få bo nærmest mulig hjemmet, ikke minst av hensyn til de pårørende. Men avstanden fra ulike deler av Re til Revetal, der helsehuset ligger, er like lang i kjøretid som fra Revetal til Tønsberg sentrum. Revetal har dessuten gratis parkering, og et utall av tilbud om man vil kombinere besøk med å handle.

Spørsmålet blir jo dessuten aktualisert ytterligere av den forestående kommunesammenslåinga: Når Tønsberg og Re blir en kommune – hvordan skal vi da tenke om tilbud om plass? Skal vi tenke kommunen som ett «opptaksområde» (kfr. skolekretser), eller skal tilbudet være mest mulig desentralisert?

Betyr Teigens spørsmål at han mener det vil være feil om noen i Re i framtida må flytte til en institusjonsplass i Tønsberg – sjøl om det er der det er ledige plasser?

Pr. i dag er Re en «ung» kommune (stor andel unge i befolkninga), mens Tønsberg er en «gammel». Dette vil over tid snu. Hva da?

En annen sak er framtidig finansiering av nye institusjoner og omsorgsboliger. Dette vil bli kostbart! Jeg synes derfor det er synd om f.eks. FrP rir ideologiske kjepphester framfor å være opptatt av en best mulig omsorg og velferd for våre eldre, kfr. Anna May Hogsnes i TB samme dag. Hun avviser kategorisk at Nye Tønsberg vil ha en eiendomsskatt.

Det er et greit standpunkt – men tåler det møtet med virkeligheten? Hvis vi f.eks. må styrke eldreomsorgen med 40-50 millioner, skal dette tas fra skole, barnehage, barnevern? Er det klokt? Er det framtidsretta?

Jeg tror dette er en debatt Nye Tønsberg må ta med mye større alvor enn de kjappe standpunktene som er fastslått så langt. Vi får se, når tallene kommer på bordet.

Jeg mener Ketil Teigen (indirekte) gir et verdifullt bidrag til diskusjonen om vår framtidige eldreomsorg i Nye Tønsberg kommune gjennom sitt spørsmål til Høyre/FrP. Jeg mener imidlertid det er viktig at vi får en bred, offentlig debatt om et så sentralt spørsmål som eldreomsorgen i den kommende kommunesammenslåinga.

Vi bør ikke (bare) holde den innafor lukka rom, i administrasjon, arbeidsutvalg og Fellesnemnd.

Heming Olaussen, Re SV, medlem i Fellesnemnda Re/Tønsberg.

Her kan du lese flere leserinnlegg.

,