Sjekk hvem som er foreslått til Ridder av Re

ÆRESBORGER-TITTEL: Ordfører Thorvald Hillestad – for anledningen tittulert høvding – slår den sjette i rekken til Ridder av Re under åpningsseremonien for Re middelalderdager 2018. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Ridder av Re er en utmerkelse tilsvarende æresborger i byene rundt oss – og under åpningen av Re middelalderdager 2018 skal den sjette i rekken kåres.

Les mer om Re middelalderdager i ReAvisa torsdag 8. februar!

Åpningsseremonien starter klokka 18.00 fredag 9. februar 2018, og ganske umiddelbart vil ordfører Thorvald Hillestad kåre årets Ridder av Re.

Før jul etterlyste kulturkontoret forslag til kandidater, og ti begrunnede forslag kom inn. Presentasjonen under er basert på forslag(ene).

Disse er foreslått til Ridder av Re:

 • Vidar Bugge-Hansen er kommunens SMART-rådgiver. Han stiller spørsmålet; “hva vil kunne skje om alle barn lærer seg ferdigheten i å se alt som er bra hos seg selv og andre?” Vidar har imponert og inspirert så mange både i Re, Vestfold, Norge og til og med utenfor Norges grenser.
 • Ole Hafell er diakon i Re kommune. Han er en genuint god mann tvers gjennom, moderne og varm. Han tar seg tid til de som måtte trenge ham og gjør en stor forskjell i mange reingers liv.
 • Nina Marie Tiller Andresen jobber for barn og unge i Re. Hun har i mange år vært drivkraft og ansvarlig for ungdomsteater og barneteater i Ramnes ungdomslag. Teatervirksomheten var kjent langt utover kommunegrensene. De siste åra har Nina leda Ola-senteret. Dette er et viktig tilbud for barn og unge som trenger alternativ arena, også for barn utenfor kommunen. Nina har betydd mye for mange.
 • Reidar Skjeggerød stiller opp hver vinterhelg for skigruppa, og har også vært sentral i anskaffelse av ny løypemaskin til Re løypelag. Reidar har sitti som leder, både i lokale og regionale idrettslag. Han sier aldri nei.
 • Kurt Schjølberg er overalt i Re – han står på langt utover det som kan forventes av en vaktmestersjef i en kommune. Det er ikke nei i Kurts munn når noen ber om hjelp. Til og med med knekt bein hinker han rundt, like blid, og fikser opp i det som må fikses opp i. En reddende Ridder av Re – året rundt.
 • Asmund Schjølberg har hjulpet mangt et lite barn på Ramnes skole som vaktmester. Da læreren ikke kunne ha eleven i klasserommet, tok Asmund dem med på «jobben» i fyrrommet, eller andre praktiske oppdrag. Dette var tilpasset opplæring og alternativ utdanningsarena, lenge før man brukte sånne uttrykk. Asmund har også drivi enormt mye med dugnad i bygda si.
 • Daniel Ims er en uredd person som var våken når kommunen sov, når store deler av område rundt Hauan skulle reguleres om til industritomter. Han prater dialekta si «offentlig», noe ikke alle er like flinke til i Re. Daniel åpner sitt hus for ungdom fra andre deler av verden, og lærer dem å prate som oss. Han viste også seg en ridder verdig da han trygt og støtt stod imot sammenslåing med Tønsberg.
 • John Pedersen har alltid vært engasjert i ungdommens ve og vel, som ansatt og etter hvert rektor på Revetal ungdomsskole siden starten i 1969, og fram til han ble pensjonist for noen år siden. Også som pensjonist tar John Pedersen ungdommens side, og skriver engasjerte leserinnlegg og sier klart ifra hva han mener når ungdommens interesser trues.
 • Amalie Olsen Gjersøe har over 100.000 abonnenter på YouTube. Amalie belyser ungdoms liv og helse. Hun bruker sin stemme til å støtte TV-aksjonen, UNICEF, hun er sentral i aksjonen mot netthets #ikkegreit sammen med regjeringen og BUFDIR. Amalie utmerker seg langt utenfor Re på en god måte. Hun er stolt av å komme fra Re og har beholdt dialekta si. En moderne ridder som er modig, kreativ – og hun skaper engasjement hos barn og unge rundt viktige saker.
 • Stian Ormestad er redaktør i den fyldige, informative, nøytrale lokalavisa i Re. Her blir alt som foregår i bygda vår profilert og han kjører bevisst en informativ linje framfor å spille på sensasjoner og motsetninger. Han er en journalist som søker sannheten og er lyttende og er der det skjer. Reinger bør være stolte av å ha ei lokalavis med denne profilen.

Tidligere Riddere av Re:

 • Alfred Ringdal, idrettsildsjel, dugnadsmann og tidligere rektor.
 • Sjur Gran, kjøpmann, sentrumsutvikler og lokal sponsor.
 • Øyvind Skjeggerød, formidler av gammel lokalhistorie på Bakke Mølle.
 • Svein Olsen, idrettsildsjel, bolig- og sentrumsutvikler, lokal sponsor.
 • Henning Larsen, idrettsildsjel, dugnadsmann og Re-patriot.

Kilde: Re kommune.

Les også: Kommer fra resten av Norden for å lære av Re.

Les også: Velkommen til lille, rare Re!

Mimre? Her finner du alt om Re middelalderdager i fjor.

Les mer om Re middelalderdager.