– Vi er bekymra for tida vi får sammen som en familie

FAMILIETID: Familien Wik Sogn med Carl Theodor (2) Camilla (4 1/2), Olianne (30) og Vegard (33) forteller at ei ekstra uke sommerstengt betyr mindre ferietid sammen. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL/RE: Med en eneste stemmes overvekt i kommunestyret stenges barnehagene ei uke ekstra til sommeren. Ei uke som skaper trøbbel for flere Re-familier.

Les mer: Plusser og minuser i budsjett for 2018.

Det var i budsjettet for 2018 at rådmannen foreslo å spare 200.000 kroner på å stenge barnehagene i Re ei ekstra sommeruke. ReAvisa omtalte kuttforslaget første gang etter formannskapsmøtet i november.

I MINDRETALL: Trude Viola Antonsen (AP) stemte i mot fire uker sommerstengte barnehager, men et knappest mulig flertall vil legge til ei uke med sommerstengte barnehager. Foto: Stian Ormestad.

Forslaget fikk flertall i alle instanser, og til slutt et marginalt flertall med 13 for og 12 i mot i kommunestyret.

Foreldrene må spre ferien på forskjellige uker?

På Revetal bor familien Wik Sogn med Carl Theodor (2) Camilla (4 1/2), Olianne (30) og Vegard (33). Ei ekstra uke sommerstengt betyr at det blir mindre tid til ferie sammen.

– Det er vanskelig å få det til å gå opp, og det hører vi at mange andre sliter med også, forteller Olianne og Vegard til ReAvisa. – De som er skikkelig uheldig kan få ei uke eller i verste fall ingen ferieuker der hele familien er samla.

Olianne jobber som sjukepleier i Re kommune, og det betyr turnus. Vegard jobber som prosjektleder ved GK inneklima. Turnus-jobbing gir lite tid til familien i andre ferier og høytider, så sommerferien er ekstra viktig, forteller Olianne.

– Det er da vi har tid sammen som en familie.

FULL FART: Det trengs et avbrekk fra en travel småbarnsfamilie-hverdag. Med en turnus-arbeidende mor blir sommerferien den eneste lange ferien hele familien kan ha sammen. Foto: Stian Ormestad.

Vegard forteller at han vurderer å spørre om ei ekstra friuke uten lønn, bare for å sikre familien mer tid sammen. – Hvor mye koster det i tapte skatteinntekter? Det er ikke mange som skal gjøre det samme før vinninga går opp i spinninga.

– To unger på to og fire år kan ikke være aleine hjemme. En av oss må sørge for å være hjemme i løpet av fire uker, og det betyr at vi må spre ferien vår på forskjellige uker.

– Det vil uansett gå ut over tida vi kunne hatt sammen som en familie, forteller ekteparet til ReAvisa.

FIKK FLERTALL: FrP ved Trond Ekstrøm danna et flertall med minst mulig margin for fire uker sommerstengte barnehager, sammen med Høyre, KrF og tre fra et splitta Senterparti. Foto: Stian Ormestad.

Heldige, tross alt

Olianne og Vegard forteller at de er heldige, for bare en av dem jobber turnus. De tror de kan få til to uker sammen, alle fire med små og store i familien.

Men det er ei uke mindre enn de hadde fått til med den gamle ordningen, med tre uker feriestengte barnehager.

– Vi får nok til to uker, i og med at jeg jobber der det er to puljer som skal ha ferie, og ikke tre. Men de som jobber der de opererer med tre puljer, eller hvor begge foreldrene jobber turnus, få større problemer. Stakkars dem!

River ned det flotte med Re?

Fire uker sommerstengte barnehager er en tilpassing til hvordan det gjøres i Tønsberg, heter det i sakspapirene.

Ekteparet i Revetal 3 stusser på om alt det attraktive ved Re rives ned hvis Re skal senke seg ned til Tønsberg-nivå. 

– Vi veit hvor attraktivt det har vært å flytte til Re, her som det er blitt satsa på barn og unge og barnefamilier – som for eksempel med tre uker sommerstengte barnehager.

FIKK FLERTALL: Ordfører Thorvald Hillestad (SP) sin stemme for fire uker sommerstengte barnehager avgjorde saken – med en stemmes overvekt. Senterpartiet delte seg på midten som så mange ganger før – med tre stemmer for og tre stemmer i mot. Foto: Stian Ormestad.

Olianne er fra Ramnes, og Vegard er fra Våle. Et skikkelig Re-ektepar, med andre ord.

– Vi møter nye fjes på foreldremøter og i nabolaget som har flytta hit, og som er strålende fornøyd. Det snur fort hvis dette blir greia framover. Mange er nok redd for at mye av det flotte her i Re kan bli rivi ned.

Skal utrede «sommer-barnehage»

Arbeiderpartiet var blant de som stemte i mot fire uker sommerstengte barnehager, og som en back-up fremma de et verbalforslag om å utrede sommer-barnehage. Dette forslaget fikk enstemmig støtte i kommunestyret.

Trude Viola Antonsen (AP) mener 200.000 kroner spart er en liten sum i det store regnestykket, som skaper store problemer for mange Re-familier.

– Vi veit jo at sommeren er plundrete for folk, og med ei ekstra ferieuke vil det bety enda mer trøbbel. Både for småbarnsfamiliene, men også for barnehagene og ferieavvikling for de ansatte, sier hun til ReAvisa.

– Derfor foreslår vi å lage et sommer-barnehage-konsept for alle barnehagene i Re, der en av barnehagene må være basen, med ansatte fra flere barnehager. Det er viktig at det blir et trygt alternativ for barna.

En grei back-up?

Trude forteller at det er ikke er lagt noe mer i forslaget enn som så, men at det er en utfordring til å tenke litt kreativt.

– Det kan bli en litt annerledes sommer i barnehagen, som kanskje kan bli en ferieopplevelse? Noe annet enn den vanlige barnehagehverdagen, tenkte vi.

Hun håper også på innspill fra befolkninga, og gjerne litt push på saken.

– Vi har bestilt en utredning, men jeg er langt ifra sikker på at vi klarer å få på plass noe før sommeren. Det er opp til befolkninga å eventuelt presse på.

SAMKJØRING MED TØNSBERG: I Tønsberg er det fire uker sommerstengte barnehager. Dette er et av flere grep for å samkjøre de to kommunene som om drøyt to år er en. Bildet er fra det første felles kommunestyremøtet tidligere i år. Foto: Stian Ormestad.

Hvis det blir en sommebarnehage, mener Revetal-familien at det vil være en grei back-up.

– Så lenge det er ansatte fra alle barnehagene i Re, så alle barna har noen kjente fjes å forholde seg til og blir trygge, om enn i en annen barnehage enn de går i til vanlig.

Og aller helst bør det være på plass allerede til sommeren, og i grei tid så det lar seg gjøre å planlegge – helst med så mye tid som mulig sammen, hele familien.

FIKK FLERTALL: KrF ved Odd Gjerpe og Benedichte Lyngås danna et flertall med minst mulig margin for fire uker sommerstengte barnehager, sammen med Høyre, FrP og tre fra et splitta Senterparti. Foto: Stian Ormestad.

Mange reaksjoner

I kommentarfeltet til ReAvisa-saken om budsjett og økonomiplan er det mange reaksjoner:

– Fire uker tvungen ferie på ansatte i barnehage, samt foreldre som vil streve med å plassere barnet sitt når de sjøl må jobbe. Mange har ikke nettverk til å ha noen til passe. Veit at mange strever med denne ordningen i Tønsberg!, skriver Lena Anneli Sanner Borge.

– Så mye trøbbel og innskrenkelser i både ansattes og folks frihet for å spare 200.000 kroner. Skikkelig flaut av et flertall hvor mange påstår de kjemper for personlige friheter, skriver Håvar Bettum.

– Så Re skal spare inn tapene til Tønsberg, det er sånn det er? Denne sammenslåingsprosessen er første gangen jeg har skammet meg over kommunen min. For en feighet!, skriver Ingvild Eek-Kristoffersen.

Flere av ReAvisa-leserne etterlyser en utredning og løsning for «sommer-barnehage» i god tid før sommeren.

Kommunestyrets vedtak lyder:

«Det foreslås å ha feriestengt ytterlige en uke slik at det blir fire uker totalt. Det gir en besparelse på kr. 200 000,-. Det er det samme tilbudet som gis i Tønsberg».

Forslaget fikk flertall etter at følgende stemte for fire uker sommerstengte barnehager: Høyre, FrP, KrF og tre fra et splitta Senterparti.

Arbeiderpartiet, SV, MDG, Venstre og tre fra et splitta Senterparti stemte i mot ei ekstra uke sommerstengt, men kom i mindretall med minste mulig margin:

13 stemmer for og 12 stemmer i mot.

Arbeiderpartiet fikk derimot enstemmig støtte til sitt verbalforslag om å «utrede sommerbarnehage, som innbefatter samtlige barnehager i kommunen til et samlet sommertilbud».

Les mer: Plusser og minuser i budsjett for 2018.

Hele kommunestyremøtet kan ses her (Re kommune)

TRAVEL HVERDAG: Familien på fire på Revetal gleder seg til sommerferie sammen – med så mye som mulig tid sammen. Foto: Stian Ormestad.

 

Les også om budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 i ReAvisa, desember 2017.

Les mer om politikk i Re.

,