Følg kommunestyremøte fra klokka 14.00 i dag

RÅDMANNENS FORSLAG: Sjøl om det er blitt noen få justeringer på rådmannens opprinnelige forslag, har flere partier varsla at det kan komme nye forslag på bordet når det endelige vedtaket skal fattes i kommunestyret i kveld. På bildet ser vi rådmann Trond Wifstad i prat med ny varaordfører fra og med i kveld, Bente Brekke (FrP). Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Kommunestyret i Re skal vedta det nest siste budsjettet i kommunens historie. Du kan følge diskusjonen fra sidelinja i 4. etasje på kommunehuset, eller via direkteoverføring på nett. ReAvisa dekker selvfølgelig møtet.

Se kommunestyremøte direkte på nett (Re kommune)

Les om budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 i ReAvisa, desember 2017.

Kommunestyret i Re møtes tirsdag 12. desember, med møtestart klokka 14.00. Agenda og sakspapirer kan du sjekke her, på Re kommunes nettsider.

Som ReAvisa skreiv i desember-avisa om rådmannens forslag til budsjett, og debatten og forslagene i Formannskapet, bærer budsjettet preg av kutt i faste, løpende utgifter.

KLUBBER I GANG MØTET: Ordfører Thorvald Hillestad (SP) er klar med ordførerklubba klokka 14.00 tirsdag 12. desember 2017. Foto: Stian Ormestad.

Må få saker og ting på stell før 2020?

Med bakgrunn i konsulentrapporten som ble framlagt for våre folkevalgte tidligere i år, har Re kommune bestemt seg for å spare penger på flere områder. Blant annet å kutte matutkjøring til eldre, og redusere antall demensomsorgsplasser på helsehuset.

Rådmannen foreslår også å avvikle åpen barnehage, og at barnehagene holdes stengt fire uker om sommeren – uten at noen folkevalgte har protestert så langt.

På den andre siden er det en forholdsvis raus pengebruk på engangsinvesteringer – som for eksempel et knapt flertall i Formannskapet på å bruke totalt åtte vei-millioner på Tinghaugveien og Kleiva.

I tillegg brukes det penger på nytt bibliotek på Revetal, og allerede nå må det en ombygging til av Re helsehus så det blir et enda større seniorsenter der.

Det nest siste budsjettet før Re er en del av Tønsberg bærer rett og slett preg av å ville få saker og ting på stell før 2020.

STRATEGISK: Svein Holmøy (SP) mener det er viktig å få en del gamle saker løst før Re er en del av Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

– Vi skal snart inn i Tønsberg, og det er smart å tenke litt strategisk, mente Svein Holmøy (SP) i formannskapsmøtet.

– Sånn kan vi ikke holde på, da kan kassa fort bli tom!

– Vi ser at budsjettforslaget for 2018 er stramma inn, fordi vi har skjøta på med penger fra bufferfondet tidligere, sa ordfører Thorvald Hillestad (SP) i Formannskapet.

– Sånn kan vi ikke holde på, da kan kassa fort bli tom. Det er vel det rådmannen har tatt tak i i dette budsjettet.

Men møtet endte med å hente penger fra bufferfondet, nok en gang, for å finansiere vei-millioner, stoppe foreslåtte kutt i vedlikeholdspotten, med mer.

Alle forslag kom fra ordførerens eget parti, Senterpartiet.

Mangler en buffer hvis det blir dårligere tider?

Det er ikke foreslått nedleggelse av skoler, som ved flere anledninger tidligere. Eiendomsskatten for boliger, boligdel på gårdsbruk og fritidseiendommer holdes uforandret på to promille.

FORSLAG: Senterpartiet kom med flest forslag om påplussinger i Formannskapet, men flere partier har varsla at de kan komme med nye forslag i kommunestyret i kveld. Foto: Stian Ormestad.

Rådmannen rakk akkurat før Formannskapsmøtet ble hevet å dele sin bekymring for at det fortsatt skrelles av bufferfondet for å finne inndekning for forslagene.

Han forteller at Re kommune bør ha et bufferfond på hvert fall 30 millioner, og det kommer til å krype godt under det beløpet hvis forslagene fra Formannskapet går gjennom.

Skal man hindre kutt ett sted, så må penga hentes fra et annet sted. Så får vi se hva våre folkevalgte finner på for no’ lurt når kommunestyret møtes i dag klokka 14.00.

Les om budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 i ReAvisa, desember 2017.

Se kommunestyremøte direkte på nett (Re kommune)