– Jeg sier som mamma sa: Tenk på de som ikke har noen til å passe på seg. Det er dem vi må slåss for!

PROTESTERER: Anne Trine Smidsrød gjentar det hennes nå avdøde mor Valborg Lie sa til ReAvisa i sommer, da de protesterte mot stopp i matutkjøring til eldre, pleietrengende hjemmeboende. Foto: Stian Ormestad.

RE: Nå avdøde Valborg Lie og datteren Anne Trine Smidsrød fikk kommunen til å snu på hælen da matutkjøring til eldre, pleietrengende hjemmeboende ble stoppa i sommer. Nå vil kommunen kutte matutkjøring for godt.

Les om budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 i ReAvisa, desember 2017.

I sommer ble det bråk da Re kommune ville stoppe matutkjøring til eldre pleietrengende hjemmeboende. Nå skal den stoppes for godt – året rundt? Det vil spare kommunebudsjettet for 300.000 kroner. Hva erstatningen er, er litt uklart – men det skal ikke koste kommunen noe.

STEMTE FOR: Leder for Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd Tove Øygarden (H) viser til at Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har gått god for kuttet. Foto: Stian Ormestad.

Kommunestyret får siste ord i saken tirsdag 12. desember.

– Sparer vi noe, for å bruke mer penger på noe annet?

Det var i sommer, på veldig kort varsel, at Re kommune ville spare penger på å ikke kjøre ut middag til eldre, pleietrengende hjemmeboende.

ReAvisa-saken ble spredd over hele landet, det kokte i kommentarfeltet, og Re kommune snudde på hælen: Det ble matutkjøring likevel.

– Hadde de klart å handle middag sjøl, hadde de ikke fått dette tilbudet i utgangspunktet!, skreiv en som kommentar til ReAvisa-saken, og en annen: – Stakkars de som ikke har pårørende i nærheten!

Nå er forslaget tatt inn i budsjettet for neste år, som skal vedtas i kommunestyret 12. desember. Folkevalgte i alle instanser fram til nå har gått god for innsparingen på 300.000 kroner, også Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Forutsetningen er at de det gjelder får hjelp til å ordne tilkjøring av mat i annen offentlig eller privat regi.

I Formannskapet stussa Trude Viola Antonsen (AP) på hva dette alternativet innebærer, – sparer vi noe, for å bruke mer penger på noe annet?

Tove Øygarden (H), leder for Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd, minnet i Formannskapet om at Eldrerådet støtta forslaget om å kutte ut matutkjøringen. – Det er verdt å ta med seg, det er tross alt de som representerer brukergruppen.

STUSSER: Trude Viola Antonsen (AP) lurte i Formannskapet på hva alternativet til matutkjøring blir. Foto: Stian Ormestad.

– Det er en skam!

Rådmannen orienterte Formannskapet:

Alternativet til dagens matutkjøring skal ikke koste noe, men det går mer på å hjelpe hjemmeboende med å bestille, lagre og varme opp mat på egenhånd.

– Dette er syltynt, mener Anne Trine Smidsrød – som i sommer protesterte sammen med sin mor Valborg Lie.

Den 25. oktober i høst gikk Valborg bort, men de pårørende synes det er fint at den tøffe damas betraktninger gjentas, nå som tilbudet er foreslått kutta for godt.

Valborg hadde nemlig jobba et langt liv i skatteetaten. – Jeg starta på Ramnes ligningskontor, mintes 89-åringen i prat med ReAvisa. – Så jeg veit da godt at vi betaler skatt og avgifter.

– Da skulle det vel dryppe litt på de som trenger det? Det er en skam!

– Hvordan skulle du klart deg gjennom sommeren, hvis ikke du hadde hatt familie som stiller opp?, spurte vi:

– Nei, tenk – det aner jeg ikke. Jeg er heldig som har noen, det er verre for de som ikke har noen. Det er dem vi må slåss for!, mente Valborg.

KOKTE: Dette brevet fikk det til å koke i kommentarfeltet på ReAvisa i sommer. Alternativet til hjemkjørt mat var å reise på Revetal for å handle i butikken eller på Cafe Kilden på Re helsehus. Mange av de eldre, pleietrengende hjemmeboende har nok med å bevege seg rundt i sin egen bolig, om ikke de skal legge ut på tur til Revetal, Foto: Stian Ormestad.

Må klare seg sjøl?

De folkevalgte har helt fram til Formannskapet stemt for rådmannens kutt, og det har vært viktig for politikerne å vise til at Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har gått god for forslaget.

Men en representant møtte ikke da saken var oppe til diskusjon i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne; Anne Trine Smidsrød.

Hun var forståelig nok opptatt etter sin mors dødsfall – ei dame som protesterte mot akkurat dette kuttet.

– Skulle noen politikere tru at jeg ikke hadde protestert, da skal de hvert fall få med seg nå at det hadde jeg!, sier Anne Trine til ReAvisa.

Hun ser det som urealistisk å få til en god erstatning for dagens ordning, som fungerer veldig godt.

– Derfor ville jeg bedt om en utredning om hva rådmannen ser for seg er alternativet? Her er det heller snakk om «å klare seg sjøl» – og det er ikke denne gruppen i stand til.

– I tillegg er dette veldig provoserende for de pårørende som står på for sine så godt de kan, at enda mer legges over på dem og de som trenger hjelpen mest. Samfunnet går i mot at vi skal bo lengst mulig hjemme på den ene siden, men på den andre siden kutter det offentlige i støtteordninger som gjør det mulig å bo lengst mulig hjemme?

Leder i Eldrerådet: – Stort og variert tilbud av ferdigmat

At det er få som får mat tilkjørt, brukes som argument blant både politikerne og Eldrerådet. Det er 18 stykker dette gjelder per dags dato.

SISTE ORD: Kommunestyret i Re får siste ord i saken. Foreløpig har det ikke vært noen alternative forslag til rådmannens forslag til kutt. Foto: Stian Ormestad.

Leder i Eldrerådet i Re, Aasta Kari Holm, forteller at de krevde å få inn setningen «det understrekes at brukere skal få assistanse til andre løsninger» for å gå god for kuttet.

Hun vil følge med på hva som skjer videre.

– Det er viktig å få fram alle sider ved saken, og spesielt hvis det slår uheldig ut for noen. Men slik vi ble forklart saken, er det sånn at det finnes mange alternativer i dag som er både billigere og bedre enn om kommunen skal stå for det.

– Ferdigmat-tilbudet i butikkene i dag er noe helt annet enn for bare få år siden, både fersk og fryst mat. Du kan ringe og få maten tilkjørt, eller du kan bestille på nett. Vi tror det vil bli minst like bra, hvis ikke bedre og mer variert, tilbud til de det gjelder.

Alternativet går også på at hjemmehjelpen kan ta med mat på veien, eller at noen handler for de eldre, pleietrengende hjemmeboende i privat regi.

PROTESTERER – BÅDE DA OG NÅ: Anne Trine Smidsrød. Foto: Stian Ormestad.

– Tenk på de som ikke har noen!

Anne Trine håper kommunestyret vil snu i saken. Hun har ikke sin mor å kjempe for lenger, men tenker på dem som har noen å bekymre seg for. 

Enda verre er det for dem som ikke har noen pårørende til å hjelpe seg og kjempe sin sak.

– For å gjenta det mamma sa – tenk på de som ikke har noen. Det er dem vi må slåss for!

Med bakgrunn i konsulentrapporten som ble framlagt for våre folkevalgte tidligere i år, har Re kommune bestemt seg for å spare penger på flere områder. I tillegg til å kutte matutkjøring til eldre, ligger det også et forslag om å kutte i antall demensomsorgsplasser på helsehuset.

Mer om innsparingsforslagene og påplussingene kan du lese om i ReAvisa, desember 2017.

Det ble ikke fremmet alternative forslag til rådmannens forslag, verken når det gjelder matutkjøring eller dememsplasser, i Formannskapet.

ReAvisa dekker som vanlig kommunestyremøtet, og du kan følge det fra sidelinja i 4. etasje på kommunehuset eller via direkteoverføring på nett. Link til direktesendingen kommer samme dag som kommunestyremøtet på nettavisa ReAvisa.no.

Bakgrunn: – De blir ikke friske bare fordi det er sommer!

Les om budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 i ReAvisa, desember 2017.

,