Leserinnlegg: Vidunderlige Vestfold!

LESERINNLEGG: Høyre vant valget fordi vi snakket om et Norge folk kjente seg igjen i. Vi ga troverdige svar på de utfordringene folk opplever i sin hverdag, og snakket om egen politikk i stedet for å rakke ned på andre, skriver Høyres stortingsrepresentanter fra Vestfold:

I dag ønsker vi å takke deg som tok turen til stemmeurnene. Du hevdet din rett og har vært med å sette sammen det nye Stortinget som skal styre Norge de neste fire årene.

Valgdagen er demokratiets festdag og en valgdeltagelse nær 80 % er et sunnhetstegn for samfunnet vårt, selv om vi gjerne skulle sett at deltagelsen var enda høyere.

Jonas Gahr Støre innledet valgkampen med å si at ”de blideste vinner [valget]”. Han hadde helt rett. Høyre benyttet valgkampen til å snakke stolt om egen politikk. Både om den som har vært ført, og hvor Høyre vil fremover. Vi var løsningsorienterte.

For Vestfold og Vestfold Høyre ble det et historisk godt resultat – ja Vestfold ble i sum Norges aller beste Høyre-fylke, tusen takk til alle som stemte på oss!

Høyre befestet posisjonen som fylkets største parti, vi hadde fremgang fra 2013 og vi vant et nytt mandat. Vi må 32 år tilbake i tid for å finne et tilsvarende resultat, og Vestfold har en svært sterk borgerlig «benk» med fem borgerlige og to sosialistiske Stortingsrepresentanter.

At Vestfold er en borgerlig bastion lover godt, men det forplikter også. Vestfold er ikke som mange i resten av Norge tror, en «gullkyst» hvor alt «går av seg selv».

Vi er velsignet med vakker natur, godt vær og korte avstander. Vestfold er populært og vi er i ferd med å få på plass en infrastruktur som øker attraktiviteten med moderne jernbane, gode veier, fergeforbindelser og en livskraftig flyplass.

Likevel ser vi at Vestfold trenger å løfte seg på en del områder. Vi har en relativt sett lavere utdannet befolkning, vi scorer for lavt på verdiskaping og for mange står utenfor arbeidslivet. Dette er konkrete utfordringer som vi må løse.

Vestfold har de fleste forutsetninger for å være det beste bo- og arbeidsmarkedet utenfor Oslo, men det er opp til oss å legge til rette for at næringslivet i sin fulle bredde satser på Vestfold.

De korte avstandene til andre arbeidsmarkeder (Grenland og Oslo) er en fordel, men vi må samtidig passe oss for medaljens bakside – at vi ender opp som sovebyer for de to regionene. Derfor skal vi jobbe videre med å legge til rette for at næringslivet får gode og forutsigbare vilkår.

Torps fremtid skal være sikker. Jernbaneutbyggingen skal fullføres. Det er en spennende akse som går gjennom fylket vårt, med blomstrende næringslivsutvikling i Sandefjord, attraktive høykompetansearbeidsplasser i Tønsberg og snart universitetsmiljø i Horten, et miljø som samhandler med noen av de mest spennende bedriftene i regionen vår.

I hele fylket har vi en stor næringsmiddelindustri og det drives godt i landbruket fra syd til nord.

De siste årene har også de mentale avstandene i fylket blitt mindre. Det er ikke lenger utenkelig å samarbeide på tvers av kommunegrenser eller byene mellom. Næringslivet har gått i front for å rive ned siloene og heldigvis ser vi at vi politikere kommer etter.

At vi om kort tid er seks solide kommuner i stedet for 14, borger også godt for utviklingen fremover.

En del av de nasjonale satsningene vil også få effekt for oss fremover. Tidlig innsats, yrkesfagløft og kunnskap i skolen er alle med på å løfte Vestfold i et langt perspektiv. Skolen er den viktigste arenaen for å utjevne forskjeller og gi alle en best mulig start i livet.

De nye kommunene vil være gode skoleeiere og vi ser allerede at den del resultater går rett vei.

Vilkårene for næringslivet blir stadig bedre, gjennom forenklinger og mer forutsigbare rammer. I kommende periode skal vi forenkle for ytterligere 10 milliarder kroner, og vi skal ikke sende en større skatteregning til næringslivet eller folk flest. Norge er på vei gjennom en tøff omstilling, og vi skal sørge for at vi kommer styrket ut.

Vestfold er vidunderlig. Men skal vi fortsatt være det må vi passe på hele tiden. Vestfold må få sin rettmessige plass ved bordet. Forventningene til den nye «benken» er store, og det er bra.

Vestfolds videre utvikling kommer ikke av seg selv, og vi som er valgt inn av deg for å representere Vestfold må finne den delikate balansen mellom å sloss for «våre» saker og ivareta hele nasjonens interesser. Det er vårt inntrykk at vi er på rett vei. Og det er vår ambisjon at dette skal bli enda bedre.

Vi er stolte av å representere Vidunderlige Vestfold. Tusen takk for tilliten, men bli med å holde oss i ørene fremover.

Kårstein Eidem Løvaas, Lene Westgaard-Halle, Erlend Larsen
Stortingsrepresentanter (H).

Les mer om stortingsvalget.

Sjekk valgresultatet i ditt sogn: Høyre, SP og AP er vinnerne.

Les flere leserinnlegg om dette og andre tema.