Leserinnlegg: SV skaffer Re mer enn 6 nye lærerstillinger

LESERINNLEGG: En hver stemme til SV vil bli brukt til å skaffe Norge og Re en bedre skole for alle, skriver Marit Theiste Østlie, Re SVs kandidat på Vestfold SVs valgliste, og Heming Olaussen, leder Re SV, i dette leserinnlegget:

Et av SVs 5 hovedkrav til forhandlinger etter valget heter: «Vi vil ha en lærernorm, der det skal være maks 15 elever pr. lærer i 1.-4. klasse, og maks 20 elever pr. lærer i 5.-10.klasse».

Dette løftet innebærer en styrking av grunnskolen i Norge med 3.000 stillinger i grunnskolen. I Vestfold betyr det en satsing på 137 nye lærerårsverk. For Re betyr det 6,7 nye årsverk i grunnskolen.

Stemmer du SV gir du en stemme til en bedre skole. En skole der alle skal bli sett, en skole som ikke gir opp et eneste barn.

I tillegg til flere lærere, ønsker vi å endre skolen slik at det blir rom for mer praktisk læring, skolemåltid, økt fysisk aktivitet og lekselesning innafor skoletida.

En hver stemme til SV vil bli brukt til å skaffe Norge og Re en bedre skole for alle. Det er et av våre fem viktigste valgløfter. Det kan du stole på.

Marit Theiste Østlie, Re SVs kandidat på Vestfold SVs valgliste
Heming Olaussen, leder Re SV

Les flere leserinnlegg om dette og andre tema.