Sjekk hva som er på plass på Langevann!

INVITERER ALLE TIL ET SOMMERBAD PÅ LANGEVANN: Fra venstre Elisabeth Sand, Heming Olausen og Marit Theiste Østlie. Foto: Håkon Westby.

LANGEVANN: Endelig er handikaprampa på plass, slik at badeplassen blir mer tilgjengelig for flere.

I fjor gikk Re kommune med et rekordoverskudd. Det åpnet for å realisere flere gode initiativ – som for eksempel en handikaprampe på Langevann.

Ideen er lånt fra Tønsberg

Ideen fikk Heming Olausen (SV) etter et besøk på Fjærholmen i fjor hvor han så hvordan det der var tilrettelagt for handikappede der. Han tok ideen med til sin SV-gruppe her hjemme i Re.

Helt siden Fjærholmen-besøket har SV i Re jobbet for å få en handikaprampe på badeplassen på Langevann.

Marit Theiste Østlie (SV) tok opp saken da langtidsbudsjettet ble behandlet i Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd. Der fremmet hun forslag om å få en handikaprampe for funksjonshemmede inn i budsjettet og fikk flertall for det.

Elisabeth Sand (SV) foreslo seinere i samme utvalg at tiltaket skulle tidfestes til 2017 og fikk flertall for det.

Penger fra fjorårets overskudd

Da kommunestyret behandlet regnskapet for 2016 foreslo Heming Olaussen (SV) å sette av 200.000 kroner av fjorårets overskudd til tiltaket – og fikk flertall for det.

Derfor er det en glad trio som viser fram nyvinningen på Langevann.

Den de viser fram er midlertidig, forteller Heming, den permanente kommer seinere – men nå er uansett Langevann mer tilgjengelig for de fleste.

De tre presiserer at det har vært et samla kommunestyre som har gått inn for tiltaket.

Les også: Over 30 millioner kroner overskudd i Re kommune

,