Heter det Ryksåsen eller Ryggsåsen?

SEKSJONSSJEF I SPRÅKRÅDET: Daniel Ims fra Våle fant kjapt fram til navnesaken Språkrådet reiste i forbindelse med fredningen av naturreservatet Ryksåsen – som er skrevet Ryggsåsen i fredningsforskriften. Foto: Stian Ormestad.

RYKSÅSEN – OG IKKE RYGGSÅSEN: – Liten tvil om at åsen fortsatt bør kalles Ryksåsen, mener vår lokale språkmann.

Les også om stedsnavn og skrivemåter på veiskilt i ReAvisa, september 2014.

ReAvisa skriver i dag om åpning av gapahuk på Ryksåsen – som det står på skiltene – eller Ryggsåsen – som det heter i offentlige dokumenter som omhandler naturreservatet helt nord i Re kommune.

Ikke lenge etter at saken ble publisert, ble det en debatt rundt navnet og skrivemåten. Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet, bosatt i Våle, kommer kjapt med en avklaring:

Språkrådet reiste navnesak

Med henvisning til Språkrådets navnesak 2014/03 «Avklaring av skrivemåten for stedsnavn i Holmestrand kommune – Ryksåsen/Ryggsåsen», heter det:

«I forbindelse med etablering av et verneområde har Kartverket reist formell navnesak på naturnavnet Ryksåsen/Ryggsåsen i Holmestrand kommune. Kommunen har hatt saken på høring, og har sendt sin egen og innkomne høringsuttalelser til stedsnavntjenesten.

Høringsuttalelser:
– Botne historielag skriver at navnet kommer av ordet rauk ‘kornnek satt opp til tørk’, slik at Ryk- blir den riktige skrivemåten. Også Våle bygdebok forklarer navnet på samme måte.
– Grunneierne Synnøve og Paul Andersson skriver at de og tidligere grunneier har vært kjent med uttalen Ryk og Ryksåsen. De tror likevel det er åsryggen som ligger til grunn for navnet.
– Botne og Hillestad bondelag ønsker skrivemåten Ryksåsen, og viser til bygdeboken fra 1960.
– Holmestrand kommune ønsker skrivemåten Ryksåsen.

Konklusjon:
Herredsregisteret har registrert uttalen /ry:ks´åsən/ fra 1941. Ryk finnes som gårdsnavn i Re og i Ryksåsen i Ås. Gårdsnavnet forklarer Norske Gaardnavne av ruk ‘Stak af Kornband’.

Med bakgrunn i denne uttalen, sannsynlig betydning av navnet og de lokale ønskene tilrår vi skrivemåten Ryksåsen».

Og fra og med nå skriver også ReAvisa konsekvent Ryksåsen, sjøl om det fortsatt står Ryggsåsen i offentlige dokument – som for eksempel i fredningsforskriften for «Ryggsåsen».

Altså: Ryksåsen er navnet Kartverket bruker. Andre navn som brukes er Ryksås, som i Søndre Ryksås og Nordre Ryksås, og Ryggsåsen – som fortsatt er navnet på naturreservatet.

Her ser du hele den nye kommunen – fra innerst i Re

Les også om stedsnavn og skrivemåter på veiskilt i ReAvisa, september 2014.