– Vil du henge med på strandrydding til helga?

RYDDEGJENG: Re Venstre inviterer til strandryddedugnad førstkommende lørdag 6. mai. Oppmøte klokka 10.30 på Revetal ungdomsskole for samkjøring, eventuelt klokka 11.00 ved Snekkestad båthavn. Foto: Privat.

SNEKKESTAD: Strandryddeaksjonene er blitt et sikkert – og nødvendig – vårtegn. Også her i Re skal vår lille kyststripe ryddes førstkommende lørdag.

Re Venstre inviterer alle som har lyst til å bli med på ryddedugnaden lørdag 6. mai:

Opprydning langs strender bidrar til å sikre dyrelivet, både i havet og på land. For mange ble hvalen på Sotra med 30 plastposer i magen en sterk påminner om hvilken trussel plast utgjør for dyrelivet.

Det er på tide å ta et skikkelig grep mot forsøplingen, mener Elin Berg Schmidt i Re Venstre.

Ett av 100 lokallag langs hele kysten

– Å plukke opp plasten som ligger i fjæra og levere den til gjenvinning er enkelt og effektfullt. I år skal Venstre-folk fra 100 lokallag over hele landet få med seg mange andre frivillige og ta et tak for å ta vare på havet. Vi skal rydde langs med strender, bekker, innsjøer og andre steder der det finnes mye søppel, og her i Re skal vi være med å ta ansvar for kyststripa vår ved Snekkestad.

RYDDEJOBB: Om ikke det ser sånn som dette ut på Snekkestad, så er det helt sikkert noe å rydde opp i også her. Foto: Privat.

– Vi mener vi både må sørge for å fjerne søppelet som allerede i dag er på avveie, samtidig som vi jobber for mer gjenbruk, gjenvinning og bedre avfallshåndtering, mener Re Venstre.

Mye av søppelet i havet er plast som ikke er nedbrytbar og som inneholder miljøfarlige stoffer. Det betyr at det er nødvendig både å rydde opp i eksisterende forsøpling av havet, redusere forbruket av plast og stimulere til økt bruk av bioplast og resirkulert plast.

– Som forbrukere har vi stor innvirkning på forsøplingen gjennom vårt forbruksmønster. Vi lever i et samfunn med et høyt forbruk av varer med kort levetid. Det er et betydelig problem i seg sjøl. Vi har tro på en politikk som stimulerer til utvikling av produkter med lengre levetid, blant annet ved økt satsing på offisiell miljømerking.

– Dersom avfall som hovedregel gjenbrukes, resirkuleres og til slutt energigjenvinnes har vi lagt grunnlaget for en bærekraftig sirkulærøkonomi som også ivaretar dyrelivet. Samtidig må vi løse den pågående søppelkrisen. Det flyter store søppelberg i verdenshavene. De er groteske manifestasjoner av det vi ser i miniatyr langs våre egne strender.

– Vi tror Norge kan bidra med viktig marin kompetanse til å utvikle metoder for å hente opp søppel fra havbunnen, slik at det kan bli resirkulert.

De aller fleste av oss vil bidra til å snu utviklingen

– Vi tror mange vil bidra i arbeidet mot forsøpling. I Venstre har vi tro på å gi skatte- og avgiftslettelser på det vi vil ha mer av, og avgiftsbelegge det vi vil ha mindre av. Derfor tror vi at en plastavgift for all plast som ikke er bioplast eller er resirkulert kan bidra til å snu utviklingen. Vi tror at gjennom å øke flaskepanten og å innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje så fremmer vi mer resirkulering.

– De mange – både private og foreninger – som gjør en viktig innsats på for eksempel strandryddeaksjoner bør kunne levere plasten til resirkulering.

Mikroplast er en særlig utfordring for livet i havet og er langt vanskeligere å håndtere. Gjennom forbud mot mikroplast i blant annet kroppspleieprodukter, tror Venstre bransjen sjøl vil finne nye løsninger på hva produktene skal framstilles av.

– Dersom vi starter en utfasing av bruken av gummigranulat i kunstgressbaner, bidrar vi til å fremme bruken av blant annet kork isteden, som et eksempel.

– Vi tror de aller fleste av oss er motiverte og villige til å bidra til å snu utviklingen. Det vi trenger nå er politisk handlekraft. Det er nødvendig å utvikle og ta i bruk ny teknologi for opprensing og rydding av plast i havet.

Vi kan ta ansvar for vår lille del av Oslofjorden

Venstre vil øke støtten til rydding av strender og å fiske avfall fra havoverflaten, og øke bevilgningene til forskning rundt marin forsøpling. – Vi ønsker også en ordning for innmelding av tapt fiskeredskap, en egen merke- og panteordning for utstyr i havbruk- og fiskerinæringa og å utvikle en marin renovasjonstjeneste.

– Med politisk handlekraft, tror vi det nytter. Og lokalt kan vi reinger starte med å ta et medansvar for Oslofjorden, skriver Re Venstre i en oppfordring til ReAvisa-leserne om å bli med på ryddedugnaden.

Praktisk info: – Oppmøte på Revetal Ungdomsskole klokka 10.30 for felles kjøring til Snekkestad. Eventuelt møte opp direkte på Snekkestad klokka 11, forteller lokallaget, som regner med en varighet på cirka tre timer.

– Ta gjerne med mat og drikke. Re Venstre har søppelsekker.

, ,