Undrumsdal vokser – og Solerød barnehage utvides?

LANG VENTELISTE: Mange småbarnsfamilier i Undrumsdal må levere barna i andre barnehager i Re – siden det er en lang venteliste for plass på Solerød barnehage. Foto: Stian Ormestad.

UNDRUMSDAL: De fleste småbarnsfamilier i Re får innvilget sitt førstevalg, men én barnehage skiller seg ut: I Undrumsdal er det mange flere søkere enn det er plass til på Solerød barnehage.

Les også: …men hva med utearealene?, spør elevrådet og FAU

På nyåret ble det søkt om 113 nye barnehageplasser i Re kommune, og alle med bosted i Re kommune fikk tilbud om plass. Flertallet på 63 søkere fikk sitt førstevalg oppfylt.

En overvekt av dem som ikke fikk førstevalget sitt innvilget, bor i Undrumsdal.

Mangler 35 plasser på Solerød

27 søkere hadde Solerød som førstevalg, men bare lite et mindretall fikk ønsket oppfylt. Etter fristen for hovedopptak har det kommet 6 nye søkere til.

Solerød barnehage har derfor en venteliste på 20 barn – omregnet etter alder på barna vil det si 35 plasser. Ett barn under 3 år regnes om til to plasser.

For å bedre situasjonen foreslår rådmannen følgende i sin innstilling til kommunestyret:

«Med bakgrunn i antallet barn som ikke har fått plass ved Solerød barnehage fra høsten 2017 har administrasjonen sett på muligheten for å kunne opprette en ny avdeling ved Solerød barnehage».

Rådmannen foreslår å etablere en ny avdeling i 2. etasje i den eldste delen av barnehagen.

Flere barn er bra for bygda

Det må på plass en ny rømningsvei, sikring av trapper og vinduer, lydplater i tak, nye panelovner, el-sjekk, maling av overflater og innregulering av ventilasjon, ifølge sakspapirene til kommunestyremøtet 25. april.

Byggningsmessige utbedringer er anslått til 350.000 kroner pluss moms. I tillegg
kommer innkjøp av inventar og utstyr. Det utgjør cirka 200.000 kroner.

Dette er engangskostnader, mens den pedagogiske driften vil utgjøre en fast årlig utgift.

Det er satt opp et budsjett for årlig drift av en hel avdeling, det vil si 18 plasser for barn over 3 år, eller 9 plasser for barn under 3 år. Det utgjør rundt 1.645.000 kroner i årlige utgifter.

Oppvarming vil ikke utgjøre noen ekstrakostnad, siden arealet varmes opp allerede den dag i dag. 2. etasjen brukes til smågrupper og møterom for ansatte i dag. En liten ekstrakostnad blir hyppigere vask.

«Det er positivt at det nå er en økning av antall barn i Undrumsdal. Det er bra for bygda og
ikke minst drifta av Solerød oppvekstsenter. Utbyggere reklamerer med kort avstand til
Solerød oppvekstsenter fra f.eks. Rødsåsen. At det er vanskelig å få barnehageplass der blir
negativt for attraktiviteten for området» heter det i sakspapirene.

Men hva med vår sammenslåingspartner Tønsberg? De er kontakta for å undersøke om det er ledige barnehageplasser i Barkåker-området. Det er det ikke.

Tønsberg kommune må også opprette nye barnehageplasser fra høsten 2017 grunnet høy tilflytting.

Rådmannens innstilling lyder som følger:

1. Det opprettes en ny barnehageavdeling i Solerød barnehage fra høsten 2017.
2. Det settes av kr. 750 000,- inkl. mva. til engangsinvesteringer for å klargjøre arealene, samt innkjøp av inventar og utstyr. Dette finansieres med refusjon av mva. kr 150.000,- og med låneopptak kr 600.000,-.
3. Budsjettet for drift av den nye avdelingen tas inn i budsjettjusteringen i juni.

Saken skal behandles i kommunestyret i Re tirsdag 25. april 2017:

Møtet kan du følge fra sidelinja i 4. etasje på kommunehuset, eller via liveoverføring på nett (ekstern lenke).

Agendaen for kommunestyremøtet finner du på Re kommunes nettsider (ekstern lenke).

Les også: …men hva med utearealene?, spør elevrådet og FAU

, ,