…men hva med utearealene?, spør elevrådet og FAU

MANGLER: Huska har aldri kommet opp igjen, etter at den ble tatt ned høsten 2016 som følge av mangler i lekeplasskontrollens rapport. Foto: Privat.

UNDRUMSDAL: Hvis våre folkevalgte går for å utvide Solerød barnehage, kanskje det er noen kroner til å oppgradere utearealene også?

ReAvisa skreiv i går om at Undrumsdal vokser, og at rådmannen foreslår å utvide Solerød barnehage med en avdeling. Mange småbarnsfamilier i bygda må reise til andre barnehager i Re med barna sine, fordi det er lange ventelister i Undrumsdal.

Bakgrunn: Undrumsdal vokser – og Solerød barnehage utvides?

SANDKASSE: I dag deler 44 barnehagebarn på denne ene lille sandkassa. Hvis 10 barn er oppi der, er det nok – og nå skal kanskje flere barn knive om plassen. Foto: Privat.

Det er vel og bra, mener elevrådet og FAU ved Solerød oppvekstsenter, som ønsker utvidelsen velkommen. Men ikke uten en oppgradering av utearealene.

– Saken starter på nytt hver gang vi vil komme videre med den

Dette er en gammel kampsak. FAU, elevrådet, virksomhetsleder og styrer i barnehagen har i flere år hatt mange gode ideer og ønsker, men Solerød oppvekstsenter har hatt fire virksomhetsledere på ti år.

– Det kan virke for oss foreldre som at saken må starte på nytt hver gang vi vil komme videre med den, forteller FAU-medlem Margareth Horn. Hun vil ta ordet i kveldens kommunestyre sammen med elevrådsleder Ingrid Heierstad.

RUTSJEBANE: Også dette lekeapparatet har fått anmerkninger i rapporten, og det er uavklart hva som skjer med den. Foto: Privat.

Solerød skole har i dag 84 elever, barnehagen har tre avdelinger, totalt 44 barn. Hvis rådmannens forslag om en ny avdeling med 9 – 18 barn blir vedtatt, blir behovet bare enda større for et bedre uteområde.

– Dette er ikke nevnt i saken, og det vil vi sette fokus på i Åpen post før kveldens kommunestyremøte, forteller Margareth til ReAvisa.

– På tide for kommunen å investere mer i Undrumsdal

FAU foreslår en klatrediamant/pyramidenett, ufohuske, og kosmetiske utbedringer av uteområdet – til skolen.

Til barnehagen er ønskene et huskestativ, ei sandkasse, diverse lekeutstyr – som eksempelvis flere sykler, lekeapparat, og opparbeiding av mer variert terreng, pluss drenering.

– Det er gjort grunnarbeid og FAU har planer om å søke midler via stiftelser, men vi mener at det er på tide at kommunen investerer mer i Undrumsdal.

LEKESTUE: FAU har gitt denne lekestua i gave til barnehagen. Men hva med grunnarbeidet, som drenering? Foto: Privat.

 

Rådmannens innstilling lyder som følger:

1. Det opprettes en ny barnehageavdeling i Solerød barnehage fra høsten 2017.
2. Det settes av kr. 750 000,- inkl. mva. til engangsinvesteringer for å klargjøre arealene, samt innkjøp av inventar og utstyr. Dette finansieres med refusjon av mva. kr 150.000,- og med låneopptak kr 600.000,-.
3. Budsjettet for drift av den nye avdelingen tas inn i budsjettjusteringen i juni.

Saken skal behandles i kommunestyret i Re tirsdag 25. april 2017:

Møtet kan du følge fra sidelinja i 4. etasje på kommunehuset, eller via liveoverføring på nett (ekstern lenke).

Agendaen for kommunestyremøtet finner du på Re kommunes nettsider (ekstern lenke).

Les også: Undrumsdal vokser – og Solerød barnehage utvides?

, ,