Fronter felles politisk plattform: – Vi vil ivareta Re!

RØDGRØNT SAMARBEID: Re MDG ved Kari Proos og Re SV ved Heming Olaussen er enig om en felles politisk plattform. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: MDG og SV har formalisert et samarbeid for gjennomslag om felles kampsaker. Som jordvern, bevaring av  grendene i Re og fortsatt gode nærmiljø på bygda i den nye storkommunen.

Både SV og MDG i Re var i mot kommunesammenslåing, slik prosessen ble gjennomført her i Re. Det er bare en av flere saker de to partiene har stått skulder ved skulder i.

De har stort sett samarbeidet godt opp i gjennom åra, derfor var det få skjær i sjøen for en felles politisk plattform med både grønne og noen røde saker.

OVERTAR: Kari Proos overtar MDGs sete i kommunestyret i Re etter Ulf Lund Halvorsen, som har meldt flytting til Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Det forteller Heming Olaussen (SV) og fersk kommunestyrerepresentant Kari Proos (MDG) – som tar over MDGs sete i kommunestyret, siden Ulf Lund Halvorsen (MDG) tjuvstarta kommunesammenslåingen ved å flytte til Tønsberg. Han har ikke utelukket å kjempe om et sete i den nye storkommunen, i prat med ReAvisa.

MDG samarbeider i to helt forskjellige retninger i de to sammenslåingspartnerne Re og Tønsberg.

Mens miljøpartiet går for et rødgrønt samarbeid i Re, støtta MDG i Tønsberg et borgerlig flertall etter siste lokalvalg. Der samarbeider MDG med Høyre, FrP og KrF. Et eksempel som har blitt trukket fram mer enn én gang for å vise at MDG er et blokkuavhengig parti.

Kari Proos (MDG) er ikke i tvil om at det her i Re er riktig å gå sammen med SV: – I miljøsaker er vi ofte enig med SV, og vi er ofte enig i praktisk politikk på flere områder.

Helt konkret i 12 punkter, som den politiske plattformen «Vi vil ivareta Re» består av. Den forplikter partiene ut denne kommunestyreperioden, fra nå og til valget av et nytt kommunestyre for nye Tønsberg med Re i 2019.

Re Arbeiderparti har ramla av lasset. AP som sto sammen med SV og MDG etter siste lokalvalg, i den opprinnelige politiske plattformen «Vi vil bygge Re».

Dette er ikke en protest mot kommunesammenslåing, eller noe forsøk på å stikke kjepper i hjula, forteller den mest profilerte nei-generalen Heming Olaussen (SV):

HENGER IKKE MED VIDERE: Etter valget skreiv Re AP under på en felles politisk plattform med SV og MDG. Trude Viola Antonsen (AP) henger ikke med på den nye plattformen. Foto: Stian Ormestad.

– Det er blitt som det er blitt, vi erkjenner det. Da velger å vende ansiktet framover og ikke sparke beina under en prosess, vi prøver heller å få til noe ålreit. Gjøre det beste ut av det.

– Jeg velger heller å fokusere på det positive som har skjedd sålangt: Sammensetningen i fellesnemda – der begge kommunene er like store, en lovende politisk plattform, at vi kan dra med oss SMART oppvekst, forslag til nærdemokrati-prosjekt, nytt kommunevåpen, antall kommunestyrerepresentater, med mer.

– Det er mange tegn på at det er hold i lovnadene – så jeg er positivt overraska. Her har vi en reell sjanse til å bidra – og at Tønsberg faktisk ikke overkjører Re – her starter alle likt. Noen stusser over at jeg kan være så positiv. For det er en del som fortsatt ser veldig mørkt på sammenslåing med Tønsberg, forteller Heming.

– Men vi tapte det slaget – nå skal vi vinne seiere, sier Kari. Hun ser et folkelig engasjement rundt den nye kommunen som virker lovende. Nå gjelder det bare å sørge for at engasjementet holder seg, at folk føler de blir hørt. Det var, ifølge SV og MDG, en mangelvare i kommunesammenslåingsdebatten, ifølge tidligere utsagn til ReAvisa.

Nå ser de en endring, og forteller at de skal være garantisten for at det ikke er et forbigående fenomen. Spesielt når det kommer til jordvern, er det grunn til å stå steilt på krava her i Re. Her kan det bli snakk om by mot land, tror kommunestyrerepresentantene.

– Tønsberg ser på Re først og fremst som nye arealer. Vi er usikre på Tønsberg når de sier at det legges opp til å ikke bruke jordbruksarealer til bolig og næringsbygg. Med henblikk på hvordan Tønsberg tidligere har respektert jordvernet, trenger vi noen garantister for jordvernet. Det vil vi være, og vi vil hente støtte der det er støtte å få for en god sak, forteller Kari.

ALLIANSER: Heming Olaussen (SV) vil søke samarbeid fra sak til sak for å få gjennomslag for kampsakene SV deler med MDG i Re. Foto: Stian Ormestad.

– Tønsberg er ærlige på at de er pressa på areal. Det er greit. Men vi må bygge på åser og ikke nede på flate matjorda, sier Heming – som også ramser opp andre kampsaker nevnt i plattformen som klima og miljø, holde barnetrygden utenfor ved beregning av økonomisk sosial hjelp – der SV fant sammen med FrP i Re, gode nærmiljø, lokaldemokrati, med mer.

– Denne plattformen skal ligge til grunn for arbeidet både i kommunestyret i Re og i fellesnemda med Re og Tønsberg, forteller Kari. Det betyr at SV og MDG har to av 25 stemmer i kommunestyret, men også to av 16 stemmer i fellesnemda. – For våre kampsaker er det viktig at våre to partier er samkjørt.

– Dette er ingen ytterliggående plattform. Det er gode Re-saker, der vi håper å hente støtte fra flere andre partier fra punkt til punkt, forteller Kari. Så skal også den politiske plattformen legges fram for partifellene i Tønsberg, i håp om at MDG og SV kan samles også der om de samme sakene.

Men Re Arbeiderparti bryter med tidligere allierte i denne runden: – De trakk seg plutselig, forteller Heming og Kari. Trude Viola Antonsen (AP) forklarer:

– Vi kunne blitt med videre på den plattformen vi hadde, men ønsket fra SV og MDG om en ny plattform ble for detaljert fra to småpartier for oss. Og da spesielt med tanke på det arbeidet vi er inne i med sammenslåing. Vi vil nødig sette oss i en slik situasjon at en plattform med SV og MDG skal hindre annen progresjon i sammenslåingsprosessen.

– Samarbeid fra sak til sak kommer vi nok til å ha, så ingen dramatikk i noe her fra vår side, kun hva vi tenker er lurt der vi står, forteller Trude Viola Antonsen (AP).

Les mer om kommunesammenslåing under emneknaggen med samme navn.