Vil spare mange millioner kroner på Re Helsehus. Eller?

NYTT HELSEHUS: Re Helsehus sto innflytningsklart før jul for litt over to år siden. Her signerer Trude Viola Antonsen (AP), daværende varaordfører, overtakelsespapirene. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Et eksternt firma anslår at det er mulig å spare 11,5 millioner kroner. Rådmannen nøyer seg med 8,7 eller kanskje bare 6,3 millioner kroner. Eller kanskje ikke noe i det hele tatt?

Kommunestyret har bestilt en ekstern gjennomgang og vurdering av tjenestene i helse- og omsorgssektoren i Re kommune. Som de spurte har de fått svar.

I forrige kommunestyremøte ble tallene lagt fram – og det er snakk om store innsparingsmuligheter, med trykk på muligheter.

Men når rapporten skulle diskuteres i det neste kommunestyremøte tirsdag 28. februar, var våre folkevalgte heller lunkne til tallene. Sjøl om rådmannen har justert potensialet i praksis noe ned.

Det innleide konsulentfirmaet KPMG anslår at det er mulig å drifte helse- og omsorgstjenestene i Re kommune opptil 11,5 millioner kroner billigere. Rådmannens ambisjoner strekker seg til innsparinger på 6,3 til 8,7 millioner kroner.

– Men ikke hvis det betyr dårligere tjenester, mener flere av våre folkevalgte.

MULIGHETER: Rådmann Trond Wifstad sliter med å finne rette kostnadsnivået for Re helsehus. Et innleid konsulentfirma mener vi kunne drifta det 11,5 millioner kroner rimeligere. Foto: Stian Ormestad.

KPMG har gått gjennom tjenestene i helse og omsorg, samt vaskeri, renhold og vaktmestertjenestene som er knyttet til Re Helsehus.

Oppdraget inneholder også en sammenligning med kommunene Holmestrand, Horten og
Tønsberg. Tønsberg valgte i løpet av prosessen en full gjennomgang slik som Re, og ga KPMG et eget oppdrag.

Rapporten viser et mulighetsrom på 11,5 millioner kroner, noe som tilsvarer en innsparing på 11 prosent av kostnadene i 2015. Ambisjonsnivået ligger på mellom 6,3 og 8,7 millioner kroner.

Hjemmesykepleie er den klart største posten. Mulighet for innsparing er satt til over 2,7 millioner kroner, ambisjonsnivået er justert ned til fra 1,8 og opp til 2,7 millioner. Det er fortsatt snakk om store summer.

Institusjonsavdelinger har et mulighetsrom på 2,4 millioner kroner. Derav matposten aleine fra 800.000 til 1,2 millioner kroner innsparing.

DET KOMMER TIL Å KOMME KLAGER: Trond Ekstrøm (FrP) vil som folkevalgt vite mer før han sier ja til konkrete kutt i eldreomsorgen i Re. – Vi må være forberedt når klagene kommer – for de vil komme. Foto: Stian Ormestad.

Rådmann Trond Wifstad forsikrer at alle innsparinger som kan gå på bekostning av tjenestene skal opp til politisk behandling før de eventuelt settes ut i livet. Og ingen ansatte må gå, sjøl om millioner skal – eller kan – kanskje – spares.

– KPMG har løst oppdraget på en god måte og synliggjort en del muligheter. Det dreier seg om å drive mer rasjonelt som en enhet, uavhengig av avdeling, og flytte på noen oppgaver, orienterer rådmann Wifstad.

– Vi må utnytte de ressursene vi har på huset bedre. Jeg står på det som er sagt tidligere: Ingen skal sies opp.

Trond Ekstrøm (FrP) forteller at han ikke har noen verdens ting i mot å se på effektivisering av helsehuset. – Men poenget er at jeg vil vite hva vi gjør, og at vi er forberedt når klagene kommer – for de vil komme, mener Ekstrøm.

Etter det han veit har de ansatte kniven på strupen allerede i dag. Heming Olaussen (SV) har samme inntrykk:

– Sjølsagt er det bra om vi kan gjøre ting bedre og billigere. Men hvis svaret blir at færre ansatte skal løpe enda fortere – fordi premisset er å spare så og så mye penger, koste hva det koste vil – da vil ikke jeg være med på dette.

VRAKER STOPPEKLOKKA: – Bare vi ikke innfører stoppeklokka i eldreomsorgen i Re, advarer Heming Olaussen (SV). Foto: Stian Ormestad.

Trude Viola Antonsen (AP) tenker også på de ansatte på helsehuset. – Det er ikke lenge siden vi flytta inn i huset. Kan det blir for mange endringer, spør Antonsen. Hun vil at de ansatte skal involveres og informeres skikkelig.

– Hvis ikke risikerer vi utrygge ansatte, og det kan gi en veldig sårbar virksomhet. Det går hvert fall utover effektiviteten!

Også Arbeiderpartiet er redd kutt skal gå ut over kvaliteten på tjenestene. Kvalitet koster. Fremskrittspartiet trekker fram et punkt de er spesielt skeptisk til:

– Jeg reagerer på at vi kanskje skal spare opptil 1,2 millioner kroner på matposten. Alle veit hvor viktig mat er for trivsel og ei god helse. Ja, det kan godt hende at det er noe å spare der. Men vi veit ikke hva baksiden av medaljen er, sier Trond Ekstrøm (FrP).

– Når kutt i denne sektoren står på agendaen, da setter vi inn et ekstra gear. Det burde ikke overraske noen som kjenner oss i FrP, sier Ekstrøm fra kommunestyrets talerstol.

MYE BRA: Svein Holmøy (SP) mener at i tillegg til store innsparingsmuligheter, viser rapporten at mye er bra i helse- og omsorgssektoren i Re kommune. Foto: Stian Ormestad.

Fra ingen politiske hold kom det et snev av kritikk til de ansatte på helsehuset, bare skryt. Som Svein Holmøy (SP) sier: – Denne rapporten viser at det meste er veldig bra.

– Det jobbes bra, fra morgen, kveld og natt, det skal være hevet over enhver tvil, understreker Trude Viola Antonsen (AP). – Kritikken går heller på at vi ikke forstår helt hvorfor det koster så mye å drifte detta huset. Ingen her tviler på at det jobbes godt!

Hvordan kostnadene skal kuttes, og om det i det hele tatt skal kuttes mange millioner, henger fortsatt i løse lufta. For vedtaket våre folkevalgte gjorde er egentlig bare et go til rådmannen for å se videre på mulighetene for innsparing.

Reelle innsparingstiltak må han komme tilbake til kommunestyret med når – hvis – kanskje – det blir aktuelt.

Og med så mange forbehold, var det ikke vanskelig for et enstemmig kommunestyre å samle seg om mulighetene og oppstart av et pilotprosjekt. Det er ikke et premiss å spare så og så mange millioner, men det er en mulighet  for å spare noe. Ingen vet hvor mye enda.

Vedtaket heter helt ordrett: «Rapporten og rådmannens forslag til videre oppfølging tas til orientering».

FØLGER VELDIG NØYE MED: Går pilotprosjektet skeis skal fagorganisasjonene si klart og tydelig ifra, forteller Bente Bøe, hovedtillitsvalg for Delta i Re kommune. Foto: Stian Ormestad.

Bente Bøe, hovedtillitsvalgt for Delta i Re kommune, er glad for at det understrekes at ingen ansatte skal gå. For på helsehuset trengs alle som en i en travel hverdag der mye god omsorg skal ytes.

– Men det kan være lurt å se på om vi kan bruke ressursene smartere, sier hun – uten å helt gå god for summene i rapporten. – Det er vanskelig å se for seg sånne innsparinger der det mange steder allerede er trange kår.

– Vi kommer til å følge veldig nøye med, lover hun, – og går det ikke greit, så kommer vi til å gi klare tilbakemeldinger på det. Vi ser nok først hvordan dette går nå som pilotprosjektet settes ut i livet.

Hovedtillitsvalgt forteller om ansatte som er åpne for å se på nye muligheter. – Det å tenke smartere, er ikke farlig. Kan ting gjøres enklere, er det bra. Men samtidig trenger vi alle folk vi har.

– Derfor er vi veldig glad for at rådmannen lover at ingen må gå.

KREVENDE INNKJØRINGSPERIODE: Ingerd Saasen Bache, virksomhetsleder i Re kommune, sa til ReAvisa tidligere i denne uka i forbindelse med en helt annen sak at det hadde vært en krevende innkjøringsperiode for den nye helsehuset på Revetal. Det sto ferdig før jul for litt over to år siden. Foto: Stian Ormestad.

Her finner du sakspapirene for kommunestyremøtet 28. februar 2017.

Les også: Randi sørger for «det lille ekstra» på Re helsehus

Les mer om Re Helsehus under emneknaggen med samme navn.

Husker du denne? Det var stor stas med karneval på Re Helsehus!

,