Søppelhentingen vil fortsette som normalt i Re

VESTFOLD: Sjøl om Veireno slås konkurs, vil det ikke påvirke avfallsinnsamlingen i Vestfold. Vesar sørger for kontinuitet i interkommunal regi.

Det private firmaet Veireno har henta søppel i Oslo og i det interkommunale selskapet Vesars 9 av 10 eierkommuner i Vestfold, herunder også Re kommune.

Etter mange klager, brudd på arbeidsmiljøloven og mange medieoppslag – også med lokale problemer her i Re med diskusjoner rundt altfor tunge lastebiler som ødelegger kommunale veier, er det mest sannsynlig over og ut for Veireno, som meldt i flere medier søndag kveld.

«En eventuell konkursåpning vil ikke berøre avfallsinnsamlingen i Vestfold, og innbyggerne i Vestfold vil fremdeles få samlet inn avfallet i henhold til vanlig henteplan», heter det på Re kommunes nettsider.

«Vesar vil informere de ansatte som jobber med avfallsinnsamlingen i Vestfold at Vesar vil gå inn å sikre videre drift, inntil alle avklaringer er gjort med bobestyrer ved en eventuell konkurs».

«I første omgang vil fokuset være å sørge for at avfallsinnsamlingen fortsetter å pågå som normalt, og at alle de ansatte i Veireno i Vestfold blir ivaretatt på best mulig måte».

Så i neste omgang vil det bli snakk om å få på plass en permanent løsning for framtida. «Vesar vil informere fortløpende om situasjonen på sine hjemmesider», heter det.

,