Vestfold veves sammen: Tingrettene vil slås sammen

NORDRE VESTFOLD TINGRETT: Re kommune sogner i dag til Nordre Vestfold tingrett i Horten. Foto: Stian Ormestad.

VESTFOLD: Antall kommuner reduseres, det er forslag om å teste ut to administrasjonsnivå og kutte ut fylkeskommunen, og nå vil også domstolen samorganisere seg for hele Vestfold.

Tingrettene i Horten, Sandefjord, Tønsberg og Larvik er i dialog om å slå seg sammen til Vestfold tingrett. Det er nå underskrevet en intensjonsavtale om dette, melder Erling Moe,
avdelingsdirektør kommunikasjonsenheten, Domstoladministrasjonen, i en pressemelding.

Re kommune sogner per i dag til Nordre Vestfold Tingrett i Horten. Det ville uansett forandre seg ved sammenslåingen med Tønsberg i 2020, som har sin tingrett i Tønsberg.

– Initiativet til dette kommer fra de fire domstolene Sandefjord tingrett, Tønsberg tingrett, Larvik tingrett og Nordre Vestfold tingrett. Samtlige sorenskrivere og tillitsvalgte ved de fire tingrettene har signert på en intensjonsavtale om sammenslåing.

Det er viktig å sikre at både kommunene, brukerne og ansatte i domstolene involveres: – De aktuelle kommunene, andre interessenter og brukerne av domstolene vil bli invitert til dialog om forslaget fra de fire domstolene tidlig i mars.

En sammenslått tingrett i Vestfold vil bli en av de større tingrettene i landet. Dette gir mulighet for moderat spesialisering, satsing på digitalisering, mulighet for et enda bedre faglig miljø både for dommerne og saksbehandlerne og større fleksibilitet i saksavviklingen.

Dermed vil brukerne av domstolenes tjenester i Vestfold få et bedre domstolstilbud, står det skrevet i pressemeldingen.

– I forslaget fra tingrettene legges det til grunn at domstolene på sikt må samlokaliseres på ett sted i fylket, men lokalisering er ikke et tema i denne fasen av prosessen.

Sammenslåing av domstoler krever en beslutning i Stortinget. Den lokale framdriften i Vestfold og den politiske behandlingen i Justisdepartementet avgjør når det kan skje.

Annonse: