Leserinnlegg: Gavepakka til Gjelsten

LESERINNLEGG: Alle burde bidratt – ikke bare de som eier en bolig, men også de som driver næringsvirksomhet i Re – og spesielt de som driver med millionoverskudd, skriver Heming Olaussen (SV) i dette leserinnlegget.

Bjørn Rune Gjelsten eier NOAH Holdning – dvs. Langøya. En milliardbutikk, med overskudd i mange hundre-millioners klassen.

I 2016 betaler bedriften ca. 600.000 kroner i formuesskatt til Re av sine verdier på totalt ca. 295 millioner kroner på Langøya. Det tror jeg bedriften synes er rett og rimelig. De har sluppet unna eiendomsskatt i alle forutgående år.

Av kommunens totalinntekter på ca. 17,5 millioner kroner i eiendomsskatt i 2016, kommer ca. 3,5 millioner fra det som kalles «næring, verker og bruk». Det er penger som kommer godt med i ei slunken kommunekasse.

Flertallet i kommunestyret; SP, FrP, Høyre, KrF og Venstre, fant imidlertid i juni i år ut at kommunen ikke trenger disse 3,5 millionene, og vedtok at fra 2017 skal bare boligeiere betale eiendomsskatt.

Dermed slipper Gjelsten og NOAH Holding å bidra over skatteseddelen til fellesskapet i Re i årene framover.

Visste flertallet hva de gjorde? Det får de svare på sjøl – det ble ikke lagt fram argumenter av betydning i kommunestyremøtet i juni. Nå kan de jo i stedet svare i ReAvisa.

For SV, som sammen med AP og MdG stemte mot frislippet for NOAH og øvrig næringsliv, ville dette vært kjærkomne penger.

F.eks. til å erstatte de lærerstillingene på ungdomsskolen som nå går tapt fordi Høyres utdanningsminister ikke vil videreføre ungdomsskolesatsinga fra de rød-grønne og Kristin Halvorsens tid.

Vi kunne styrket tidlig innsats i skolen. Styrket helsetjenestene i skolen. Styrket vedlikeholdet av skolene våre. Vi kunne droppet den innsparinga på 1 million i generelle kutt i skolene som rådmannen har foreslått for årene 2018-2020.

I det hele tatt; Vi trenger et løft for skolene våre i Re! For barna, foreldrene og lærerne.

Vi får ny ungdomsskole – det er veldig bra. Og det er satt av noe mer til vedlikehold enn tidligere år. Men det er store hull å fylle fremdeles.

Det burde alle bidratt til – ikke bare de som eier en bolig, men også de som driver næringsvirksomhet i Re – og spesielt de som driver med millionoverskudd.

Dem er det ganske mange av – og Bjørn Rune Gjelsten er den rikeste av dem alle. Hvorfor skal han og de andre velstående slippe unna dugnaden for fellesskapet, skolene og barna våre?

SV vil være av de partiene som vil fremme forslag i kommunestyret om å gjeninnføre eiendomsskatt på næring, verker og bruk. For skolebarnas skyld.

Heming Olaussen, Re SV