Leserinnlegg: Regjeringen lagt til rette for 1.100 permanente lærerstillinger på 1.-4. trinn

LESERINNLEGG: SV velger å overse den betydelig og målrettede satsningen regjeringen har for å gi kunnskap til barna våre, skriver Tove Øygarden (H) i dette leserinnlegget.

I de åtte årene mellom 2005 og 2013 øremerket ikke den Ap-styrte regjeringen penger til en eneste permanent lærerstilling i norsk skole – verken på barnetrinnet, ungdomstrinnet eller i den videregående skole.

Når SV, representert ved stortingskandidat Lars Egeland, Tønsberg og kommunestyrerepresentant i Re, Heming Olaussen, skriver at Høyres skattepolitikk gjør at vi ikke har råd til å satse på elevene i ungdomsskolen, velger de å overse den betydelig og målrettede satsningen regjeringen har for å gi kunnskap til barna våre.

Da må jeg gjenta meg selv til det kjedsommelige; det har hele tiden vært klart at det rødgrønne prosjektet med 600 flere lærere på utvalgte ungdomsskoler var et midlertidig 4-årig prosjekt. Det ble understreket av Kristin Halvorsen at dette ”først og fremst er en prøveordning”.

Den rødgrønne regjeringen valgte altså aktivt å innføre en tidsbegrenset ordning, snarere enn å bevilge pengene permanent.

Sammen med Krf og Venstre har regjeringen lagt til rette for 1.100 permanente lærerstillinger på 1.-4. trinn rundt om i landet.

I årets statsbudsjett har regjeringen valgt å prioritere tidlig innsats for lese-, skrive- og regneferdigheter. Dette er viktige ferdigheter som vi bygger for resten av skolegangen. Det viser seg at det er i 1.-4. trinn det er spesielt viktig å fange opp de som trenger ekstra hjelp og veiledning. Alt dette viser at regjeringen prioriterer elever, lærere og skoler, høyt.

For all del, jeg har forståelse for at det er frustrasjon rundt om på ungdomsskoler både i Re, Vestfold og landet for øvrig, når prosjektet er over. Superenkel forskning vil ganske sikkert vise at økt lærertetthet vil ha en god effekt på læringsmiljøet, og det er ikke vanskelig å være enig i at prosjektets intensjon slik sett var positivt.

Jeg mener imidlertid at det for Re-skolene sin del, er gjort flere gode tiltak de siste årene. Både mange års satsning på ART/Smart oppvekst, og et målrettet og godt samarbeide skolene i mellom, har vært med på å gi et positivt læringsmiljø og forbedret resultat.

Verken jeg som utvalgsleder, eller Re Høyre alene, kan tilføre midler for å opprettholde lærerstillingene det er snakk om. Det kan gjøres i budsjettforslag og behandling i kommunestyret. Samtlige partier, også desibelpartier som Re SV, har hele tiden anledning til å foreslå stillingene opprettholdt.

Egeland/Olaussen sier de vil ha midler til satsning både på barne-og ungdomsskolen fordi de ikke skal gi skattelette til Olav Thon og Rimi-Hagen, med flere. En slik uttalelse i denne saken, synes jeg blir svært snever.

Norsk økonomi trenger stimulans i form av et næringsliv som investerer og skaper nye arbeidsplasser, og er godt ivaretatt av regjeringens forslag til statsbudsjett. På samme måte mener jeg Høyre ivaretar skoleelever både i Re og landet for øvrig, med en skolepolitikk som starter med tidlig innsats.

Dette legger grunnlaget for læring, mestring og et godt skolemiljø gjennom hele skoleløpet, ikke bare på slutten av løpet, og på noen utvalgte skoler, slik tilfellet er med det rødgrønne prosjektet.

Tove Øygarden, Re Høyre