Hele kyststripa i Re til Holmestrand?

151215_Frode_Hestnes

I BESTE FALL UPRESIST FRA FYLKESMANNEN: «Mulvika grunnkrets» betyr i praksis at all kystlinje i dagens Re går til Holmestrand, ifølge fungerende ordfører i Re, varaordfører Frode Hestnes (FrP). Foto: Stian Ormestad.

VESTFOLD: I går en overskrift, i dag en helt annen: Der Fylkesmannen skreiv «Mulvika grunnkrets», menes hele kyststripa i dagens Re, ifølge fungerende ordfører i Re, varaordfører Frode Hestnes (FrP).

For drøyt to år siden skreiv ReAvisa om en vanskelig hverdag i grenseland i Re – last ned ReAvisa april 2014.

Fylkesmannen i Vestfold har i dag lagt fram sin anbefaling for framtidig kommunestruktur, skreiv ReAvisa i denne samme saken i går – under overskriften: Fylkesmannen anbefaler: Mulvika fra Re til Holmestrand.

Hva denne grensejusteringer helt eksakt går i, er blitt diskutert utover fredagskvelden og lørdagsmorgen. Ifølge flere folkevalgte i Re er det snakk om hele kystlinja i dagens Re, når Fylkesmannen skriver «Mulvika grunnkrets».

Etter kommunereformen vil Vestfold ha seks kommuner, samtlige med over 20.000 innbyggere. Fylkesmannen vil derfor ikke anbefale endringer i det kommunekartet Vestfold-kommunene sjøl har tegnet, heter det på Fylkesmannen i Vestfold sine nettsider.

Likevel anbefaler Fylkesmannen at «Mulvika grunnkrets i Re kommune overføres til Holmestrand kommune fra 1. januar 2020».

«Bentsrud næringsområde overføres ikke fra Re til Holmestrand kommune».

«Henvendelser fra Re kommune om grensejustering mot Holmestrand og Horten kommune om grensejustering mot Re tas ikke opp til behandling før høsten 2017».

Videre er anbefalingen at «Re kommune slås sammen med Tønsberg kommune fra 1. januar 2020».

Ifølge Frode Hestnes (FrP) med flere i det politiske miljøet i Re er det «svært upresist når Fylkesmannen skriver Mulvika grunnkrets».

«Det betyr alt vi har av kystlinje i dagens Re, kartet på nettsiden til Fylkesmannen er således feil», skriver Hestnes i en epost med ReAvisa i kopifeltet.

Horten vil også vokse litt sjøl om kommunen ikke inngår i en sammenslåing. Fylkesmannen anbefaler at «cirka 37 dekar ved Åsgårdstrand overføres fra Tønsberg til Horten kommune».

Dette blir innbyggertallet i de framtidige Vestfold-kommunene (korrigert for overføringen av Vear til Tønsberg):

  • Nye Sandefjord: 62.000
  • Tønsberg+Re: 54.000 (ikke korrigert for evt. grensejusteringer)
  • Nye Larvik: 46.000
  • Færder: 27.000
  • Horten: 27.000
  • Holmestrand+Hof+Sande: 23.000

Dette er kartet Fylkesmannen sendte ut, som skulle vise Vestfold-kommunene fra 2020 – men som har fått kritikk for ikke å stemme med forslagene fra Fylkesmannen:

kart

VESTFOLDKARTET FRA 2020: Re pluss Tønsberg blir den nest største kommunen i Vestfold. Dette kartet har Fylkesmannen lagt ut på sine nettsider. Her er evt. grensejusteringer fra Re til Holmestrand ikke tegnet inn. Fungerende ordfører i Re Frode Hestnes (FrP) forteller at forslaget i realiteten innebærer at all kystlinje i Re i dag går til Holmestrand. Faksimile: Fylkesmannen i Vestfold.


 

Svele mener det er naturlig at kyststripa i Re kan gå til Holmestrand

Folk i Mulvika, Snekkestad og Helland vil til nye Holmestrand


 

 

Det har vært mye snakk om hva vi i Re mener om byene rundt oss. Hva mener byfolk om Re? 


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.