Svele mener det er naturlig at kyststripa i Re kan gå til Holmestrand

ReAvisa_arbgr_3_NETT

NATURLIG Å TA KYSTSTRIPA FRA RE: Det er bare å ta en kikk på kartet, mener Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H). Langøya, Almedalen, Mulvika og Snekkestad kan bli en del av nye Holmestrand-Hof, pluss Bentsrud – men ikke Vivestad. Foto: Stian Ormestad.

HOF: – Almedalen, Mulvika, Snekkestad og Langøya i Re. Hvis vi ser på kartet, er det naturlig at disse områdene kan bli en del av den nye kommunen, mener Holmestrand-ordføreren.

Holmestrand blir kommunesenteret for den nye Holmestrand-Hof-kommunen. Holmestrand-delegasjonen står i tillegg steilt på at kommunenavnet må bli Holmestrand. Hof er uenig – og der kan hele sammenslåingen strande.

Derimot er det enighet om at Langøya, Mulvika, Almedalen og Snekkestad i Re bør gå over til Holmestrand-Hof, mens de stryker Vivestad i Re – og legger til Re-delen av Bentsrud næringsområde.

Det ble klart da den politiske arbeidsgruppa for sammenslåing av Holmestrand og Hof møttes tirsdag 17. november 2015 – ikke uten diskusjon. Spesielt om kommunenavnet, der Holmestrand og Hof måtte bli enig om å være uenig.

Reaksjonene blant de fleste folkevalgte i Re var til dels sterke da ReAvisa i forrige uke viste til forhandlingene mellom Holmestrand og Hof, pluss den oppdaterte mulighetsstudien for de to kommunene.

Re er tatt ut av mulighetsstudien etter folkets nei til kommunesammenslåing – men Re nevnes likevel. I et mye omdiskutert punkt 8 legges det opp til grensejusteringer fra Re til den nye Holmestrand-Hof-kommunen – uten at Re er blitt informert, fortalte Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) til ReAvisa.

Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H) mener det er rart at dette har ført til så store diskusjoner i Re. Han mener som sin partifelle i Re, Tove Øygarden (H) – en av de få som ikke reagerte her i Re – at det ikke kan komme som noe sjokk at Holmestrand snuser på grenseområder i Re.

– Det har kommet veldig tydelig fram i 3K at det vil være store besparelser på flere felt, som for eksempel at hjemmetjenesten har base i Holmestrand for Almedalen og Mulvika-området, sier Svele. Han viser også til at det er mange i Almedalen og Mulvika-området som heller vil gå på barnehage og skole i Holmestrand – med kortere vei.

Svele mener at hvis 90 prosent av innbyggerne i Almedalen og Mulvika vil til Holmestrand, bør det være en grei sak for Re kommune å gå med på. Tallet er foreløpig tatt ut av det blå.

Holmestrand-ordføreren ser med det mest til kystområdene av Re, og får gjennomslag for å stryke Vivestad som er nevnt i mulighetsstudien, men som han mener er mindre interessant for den nye kommunen. Derimot legger han Bentsrud på bordet – et næringsområde på grensa mellom Re og Holmestrand.

– Å ha et næringsområde i to kommuner er ganske tuklete, mener Svele. Re kommune har flere næringsområder som ligger i Re og strekker seg inn i nabokommuner, som Hauan mot Horten.

Holmestrand-ordfører Svele oppsummerer: – De prioriterte områdene blir Bentsrud, Mulvika, Snekkestad – og Langøya. Hvis vi ser på kartet, ser det naturlig ut at disse områdene blir en del av den nye kommunen.

Hof-ordfører Mette Måge (AP) er bekymra for dialogen med Re. – Så er det selvsagt at hvis det er enighet om punkt 8 i dag, vil jeg ta dette opp med ordføreren i Re, svarer Holmestrand-ordfører Svele.

Enighet ble det, og Re-ordfører Hillestad må vente seg en telefon fra Svele. Hillestad må også belage seg på en diskusjon rundt interkommunale samarbeid. Den nye kommunen tar sikte på «færre interkommunale samarbeid». Det kan være starten på slutten for 3K-samarbeidet.

Per Harald Agerup (SP) fra Holmestrand tror likevel ikke det. – Jeg stiller meg tvilende til at begrepet «stordriftsfordeler» fortsatt henger med for den nye kommunen. Nå som Re og Sande har ramla av lasset, vil vi fortsatt være en liten kommune, og fortsatt ha mange av de samme utfordringene.

SP-politikeren mener det vil være vanskelig for den nye kommunen å få til færre interkommunale samarbeid. – Det kan godt hende at vi må gå den andre veien, og etablere enda flere interkommunale samarbeid, spår Agerup.

Hof-ordfører Mette Måge (AP) er langt på vei enig, og da er man avhengig av godt naboskap til Re. – Vi gjør dette for å sikre et bedre fagmiljø, det ser vi jo hva vi har fått til gjennom 3K-samarbeidet, – ikke nødvendigvis for å få en så voldsomt mye bedre økonomi.

Alf Johan Svele (H) mener at der den nye kommunen er robust nok til å stå alene, skal det opprettes egne tjenester. Helst på så mange områder som mulig. – Vi skal ikke samarbeide, bare for å samarbeide.

Men på et punkt ble det bom stopp for forhandlingene i siste innspurt: Navnet på den nye kommunen. Der stiller Holmestrand-ordfører Svele et ultimatum om at den nye kommunen skal hete Holmestrand, men det kan ikke Hof-delegasjonen gå med på.

Hof-ordfører Mette Måge (AP) peker på at det hele tida har vært snakk om å lage en ny kommune, med en ny identitet og tilhørighet – ikke at Hof blir slukt av Holmestrand.

Hun får støtte av hele sin Hof-delegasjon, og sin partifelle i Holmestrand, Mette Kalve (AP). Resten av Holmestrand-delegasjonen står steilt på sitt, med ordfører Svele i spissen.

Det er allerede klart at kommunesenteret blir i Holmestrand, og det bør også være selvsagt at kommunenavnet blir Holmestrand, mener Svele. Han spår at det vil komme et Holmestrand-parti hvis kommunenavnet ikke blir Holmestrand, og viser til Horten-partiet som i sin tid vant fram der.

– Et Holmestrand-parti som kjemper for Holmestrand som kommunenavn er forøvrig et parti jeg kunne være tilbøyelig å melde meg inn i, sier Svele.

Med steile fronter på dette punktet, ble det ingen enighet om kommunenavn i det som skulle være siste finpuss på punktene som skal legges fram til politisk behandling i de to kommunene i desember.

Kommunenavn må på plass før en søknad om sammenslåing kan sendes.

Både ordføreren i Holmestrand og Hof ser det som veldig vanskelig å få støtte for et kompromiss i sitt respektive by- og kommunestyre. Det kan felle hele sammenslåingen, er Holmestrand-ordfører Svele helt klar på.

Mye skjer i Hof om dagen, der forliket etter valget innebar en ny utredning av sammenslåing med bare Holmestrand og Hof. Mindretallet mener det ikke har skjedd. Mulighetsstudien for 4K er bare litt justert, med en ny introduksjon og avslutning.

Til uka er det folkemøter i Hof i kommunal regi. Allerede har det vært et folkemøte som felleslista MDG og Rødt sto bak, der diskusjonen gikk på folkeavstemming om sammenslåing, ifølge lokalavisa Jarlsberg Avis.