Leserinnlegg: Nye Tønsberg – nytt demokrati?

LESERINNLEGG: Vi ønsker at sammenslåingsprosessen skal preges av nytenking på flere områder som har med demokrati og forholdet mellom folkevalgte og velgere å gjøre, skriver SV og MDG i Re og Tønsberg i dette leserinnlegget.

I etterkant av vedtaket om at Re ønsker å slå seg sammen med Tønsberg, har det oppstått en interessant diskusjon i TB.

På basis av forslag fra Ulf Lund Halvorsen (MDG) og vedtaket kommunestyret i Re gjorde om at det bør etableres «bygderåd» etter modell av «eldreråd» ved etableringa av ny kommune, stiller både gruppeleder Per Martin Aamodt fra Tønsberg AP og gruppeleder Rune Sørdalen fra Tønsberg Høyre seg positive til ideen. (TB 24.9.) Det er bra!

Vi ønsker å utforske slike ideer videre i den prosessen vi nå står foran med å slå sammen Tønsberg og Re til en ny kommune. Kan dette bli et veksthus for utvidelse av demokratiet?

En ting er «bygderåd» (som muligens bør finne sin motpart i «bydelsråd» i Tønsberg?). Et annet spørsmål er sammensetting av nytt kommunestyre: Hvordan og hvor mange?

Politisk struktur kan også legges opp slik at deltakelse innskrenkes til så få som mulig – eller så mange som mulig. Er det ønskelig med bredest mulig politisk representasjon, eller bør store partier ha makt og innflytelse i tråd med sine velgertall – slik vi så Sandefjord-ordføreren argumenterte i deres prosess med Stokke og Andebu. Kjøttvekta, med andre ord.

Andre ideer kan være s.k. «deltakende budsjettering», der befolkning, organisasjonsliv og interesseorganisasjoner mer aktivt trekkes med i budsjettprosessen. Det har vært prøvd andre steder.

I det hele tatt; Vi ønsker at sammenslåingsprosessen skal preges av nytenking på flere områder som har med demokrati og forholdet mellom folkevalgte og velgere å gjøre. Derfor spiller vi inn en ide om å etablere et eget demokratiprosjekt som en del av sammenslåingsprosessen.

Vi noterer med interesse at Universitetet i Oslo skal iverksette et forskningsprosjekt om lokalpolitisk lederskap (Kommunal Rapport 22.9.), under ledelse av professorene Asbjørn Røiseland og Signy Irene Vabo. De sier de er ute etter kommuner som har «jobbet bevisst med å endre politikernes rolle og arbeidsformer».

Her kunne nye Tønsberg (eller hva barnet skal hete) melde seg på! Kanskje vi kunne få følgeforskning til et demokratiprosjekt som vi foreslår, som samtidig kunne gi oss input og erfaringer fra andre kommuner som har prøvd ut nye eller andre ideer enn de vi hittil har holdt oss med her i de to kommunene?

På terskelen til viktige forhandlinger og prosesser tenker vi at det er viktig å tenke nytt, ikke bare «legge de to kommunene oppå» hverandre og regne med at det er det beste vi kan få til. Som Rune Sørdalen sier: «Det er ikke slik at Tønsberg kommune skal overta Re. Vi skal lage en ny kommune sammen» – og dette betyr i følge ham at «det må legges stor vekt på inkludering og deltakelse i prosessen».

Nettopp. Vi tar ham på ordet. Carpe Diem!

Heming Olaussen, Re SV – Ulf Lund Halvorsen, Re MDG – Anette Viken, Tønsberg SV –
Kjell Anders Lier, Tønsberg MDG


 

Det har vært mye snakk om hva vi i Re mener om byene rundt oss. Hva mener byfolk om Re? 


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.