Minneord om Jon Olav Knotten (1945 – 2016)

jon-olav-knotten

MINNEORD: Jon Olav Knotten (1945 – 2016). Foto: Vestfold Høyre.

MINNEORD: Jon Olav Knotten gikk bort 25. august 2016, 70 år gammel. Vestfoldsamfunnet har mistet en engasjert stemme og politiker, og for mange av oss en god venn.  

Jon Olav brant for skiidretten og frivilligheten. Han var leder av Langrennskomiteen og styremedlem i Norges Skiforbund fra 1989 til 1995, og det var under hans ledelse at norsk langrenn ble løftet til det nivået vi har i dag.

Jon Olav tok med seg den kompetansen tilbake til Vestfold. Der mange lokale klubber og arrangører fikk nyte godt av hans erfaring og kunnskap. 

Han arbeidet i en årrekke som gårdbruker, og næringen lå han nær. Han var innovativ og fremtidsrettet, og mente at man måtte tenke nytt om man skulle henge med i utviklingen, også innen landbruksnæringen.

Jon Olav viste et oppriktig samfunnsengasjement gjennom er rekke politiske verv både i hjemkommunen Re, i Vestfold Høyre og i fylkeskommunen.

Han var nå inne i sin tredje periode som fylkespolitiker, og var gruppeleder for Høyre.  I tillegg til å være fast medlem av Fylkestinget, var han også medlem av Fylkesutvalget, Hovedutvalg for klima energi og næring, samt innehaver av en rekke andre verv i fylket og i partiet Høyre.

Jon Olav var spesielt opptatt av arealforvaltning, samferdselspolitikk og primærnæringenes rammevilkår.

Han var en praktisk mann også innen politikken, der han søkte samarbeid på tvers av partigrensene, istedenfor å ri ideologiske skillelinjer.

For de som kom nye i Re Høyre, var han en bauta og en stor støtte. Når ting ble klarert av Jon Olav, ga det trygghet for valgene som ble tatt. 

Vi vil spesielt minnes Jon Olav for den han var som menneske. Varm, lyttende, inkluderende og han hadde alltid et smil på lur. Hans lune og positive personlighet er allerede savnet.

Våre tanker går til den nærmeste familie. 
I takk og respekt minnes vi Jon Olav Knotten. 

For Vestfold Høyre 
Rune Hogsnes, fylkesordfører 
Alf Johan Svele, fylkesleder


 

Les også nekrolog i Aftenposten, ført i pennen av Erik Røste, skipresident, Torbjørn Skogstad, leder i Langrennskomiteen, Per Nymoen, utdanningssjef langrenn (Aftenposten/ekstern lenke).