ReAvisa om folkemøtene: Pilene peker i alle retninger

180816_FOLKEMOTE_VALE_4

VANSKELIG Å BESTEMME SEG: Kristine Solheim Andresen (17) og mamma Bibbi Solheim (42) fra Revetal mener egentlig at Re burde bestått som egen kommune. Nå som folkets medbestemmelsesrett er redusert til retningsvalget i en innbyggerundersøkelse – der bare noen av oss blir oppringt – er det vanskelig å vite hvilken retning som er den rette for Re. Foto: Stian Ormestad.

LEDER: Stakkars folkevalgte, som skal ta valget for deg og meg og alle andre her i Re – et splitta lokalsamfunn som vil til alle retninger  – eller bare forbli Re kommune. Ingen av byene Holmestrand, Horten eller Tønsberg har pekt seg ut som et selvfølgelig valg på folkemøtene.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

 

Folkemøtene i Re har ikke vært egnet til å gjøre noen sikker i sin sak – for innspillene har sprika i alle retninger, i alle sogn. Likevel prøver vi å oppsummere folkemøtene her.

Mener du noe om dette? Skriv gjerne i kommentarfeltet i bunn av saken, eller send en epost til post@reavisa.no, enten som leserinnlegg eller som et tips til lokalavisa.

150816_FOLKEMOTE_VIVESTAD_13

FRIERNE: Fra venstre Tønsberg-ordfører Petter Berg (H), Horten-ordfører Are Karlsen (AP), Hof-ordfører Mette Måge Olsen (AP) og Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H). Helt til høyre Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP). Foto: Stian Ormestad.

Hele folkemøte-maratonet starta i Vivestad – eneste sognet med ja-flertall i fjorårets folkeavstemning. Her ble alle tre frierne tatt interessert i mot av forsamlingen på Sagatun.

Kjapt oppsummert: Vi er og blir en utkant uansett, så vi får klare oss så godt vi kan.

Påvirke gjør bygda allerede i dag, ved hjelp av Vivestad bygderåd blant annet. Vivestad er flinke på å organisere seg og bli hørt. Det er en god egenskap å ta med seg inn i en ny og enda større kommune.

160816_FOLKEMOTE_UNDRUMSDAL_2

FRIR TIL REINGENE: Horten-ordfører Are Karlsen (AP) bærer tungt med pappesker med postkort fra Horten til reinger – med et hjerte på. Foto: Stian Ormestad.

Fra helt vest til helt øst i Re – neste møte var lagt til det andre sognet der flere regner seg som en utkant i Re: Undrumsdal.

Her møtte ikke Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) på grunn av ordfører-plikter på Vear, en ny del av Tønsberg mot nord. I stedet møtte en ganske ukjent kar for de fleste, en gruppeleder for Høyre i bystyret.

Når tema ble jordvern, etter at Tønsberg-representanten virka mest ivrig på Re på grunn av våre store arealer, tukla ting seg til for Høyre-gruppelederen fra by’n.

De fleste i Undrumsdal visste neppe at Horten-ordfører Are Karlsen (AP) hadde vektlagt akkurat det samme i sitt innlegg i Vivestad dagen før: – Vi har et næringsliv som trenger arealer, sa Karlsen der.

I Undrumsdal tona Horten-ordføreren klokelig ned det fokuset, og lot langt på vei Tønsberg ta støyten.

170816_FOLKEMOTE_REVETAL_6

KJEMPER OM RE: Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) hadde grunn til å smile lurt på Revetal. Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H) kom først i storform på det siste folkemøtet i Fon. Foto: Stian Ormestad.

Revetal var kosepraten over allerede med første innlegg fra salen.

Her ble alle de tre frierne mindre interessante, etter at Knut Måge Høydal (71) satte ord på det mange mener om «tvangsekteskapet».

Ordførerens holdning om at politikerne må være voksne nok til å skjære gjennom, førte til at en av møtets yngste tilhørere gikk i protest.

Tønsberg-ordfører Petter Berg hadde derimot en fin kveld på Revetal – som det eneste sognet det ikke kom harde utfall mot Tønsberg. Her ble det heller mye skryt av Tønsberg-alternativet, også fra styret i Re Næringsforening som enstemmig går for Tønsberg.

180816_FOLKEMOTE_VALE_6

STOR INTERESSE: Folkemøtene er blitt godt besøkt, med flere og flere folk i salen utover uka. I Våle dukka det også opp noen yngre Re-innbyggere. Foto: Stian Ormestad.

Våle kom Horten-ordføreren godt overens med forsamlingen. Her var det Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H) som fikk så øra flagra:

Var det lurt å komme på kant med Re? Med henvisning til grensejustering fra Re til Holmestrand i Mulvika-området.

Stjele land, ble sagt fra salen. Holmestrand-ordføreren svarte greit for seg, men det er tydelig at sognet nærmest Holmestrand ikke automatisk er svakest for Holmestrand-alternativet.

230816_FOLKEMOTE_FON_12

FRIR TIL FONINGENE: Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H) fikk en fin dag på jobb i Fon. Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) hadde en heller dårlig dag. Foto: Stian Ormestad.

I siste folkemøte i Fon var det stappfull sal. Her surfa Holmestrand-ordfører Svele på en Holmestrand-bølge vi ikke så antydning til i noen av de andre folkemøtene.

Med en egen fanklubb på første rad ble innleggene mange og lange.

Tønsberg-ordfører Berg hadde en heller dårlig dag på jobben. Her var det i særklasse mange negative innlegg mot Tønsberg-alternativet – bare en stemme forsvarte kort Tønsberg i kveldens korteste innlegg.

260816_HOLMESTRAND_INGER_CHRISTENSEN

KRITISERTE INFO-MATERIELLET FRA RE KOMMUNE: Inger Christensen, næringssjef i Holmestrand kommune. Foto: Stian Ormestad.

I løpet av folkemøte-ukene har ReAvisa blitt pepra med leserinnlegg.

Næringssjefen i Holmestrand Inger Christensen, bosatt i Våle, gikk hardt ut mot info-materiellet fra Re kommune.

Hun finner flere feil og gamle, utdaterte fakta. Hun fikk kjapt svar fra rådmann i Re Trond Wifstad.

KST (3)

STAKKARS FOLKEVALGTE: Valget som skal tas, kommer uansett til å skuffe mange. Ingen av byene Holmestrand, Horten eller Tønsberg peker seg ut som en selvfølgelig retning å gå for Re. Ordfører Hillestad heller mot Horten. Foto: Stian Ormestad.

Flere leserinnlegg: Når en gruppe Senterparti-medlemmer i Re går ut og peker nordover, blir de beskyldt for å ville det ut ifra framtidig Senterparti-representasjon i styre og stell.

Det var Øyvind Jonassen (H) som skrev det i en kommentar til leserinnlegget.

Kanskje han har rett i det – det er kanskje til sjuende og sist et ideologisk valg? Og da spesielt for Re Høyre, som med en slik uttalelse kaster en diger stein fra eget glasshus.

ReAvisa_kommunestyre_30012013_012

VIL NORDOVER: En gruppe Senterparti-medlemmer gikk ut i ReAvisa og fortalte at de vil nordover til Holmestrand i et leserinnlegg – ført i pennen av kommunestyrerepresentant Trygve Ånestad (SP). Foto: Stian Ormestad.

Det er nesten umulig å drive ekte Høyre-politikk i lille Re. Derfor har også Høyre vært en av de største pådriverne for sammenslåing – uansett retning.

Nå som Tønsberg er et alternativ, er det ikke rart de vil i den retningen. Det er uten tvil et blått alternativ historisk sett, med et politisk tyngdepunkt mot høyre av den politiske skalaen.

Tønsberg pluss Re vil bli en stor kommune med mange Høyre-velgere. Uansett retning, ville det i en større kommune bli lettere å gjennomføre en Høyre-politikk i praksis.

I Re er derimot mye av Høyre-politikken ikke gjennomførbar i praksis. Her følger ett par eksempler:

170816_PETTER_BERG_3

VINNER BEGGE? Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) har i prat med ReAvisa vært tilbøyelig til å være enig i spekulasjonen om at Tønsberg vinner begge avstemningene: Både hvem Re bør slå seg sammen med, og hvem Re IKKE bør slå seg sammen med. Foto: Stian Ormestad.

Ja til konkurranseutsetting og nei til eiendomsskatt – her har Re Høyre stemt stikk i strid med partiets grunnleggende ideologi.

Da kommunestyret vurderte å konkurranseutsette tjenester ved det nye Re helsehus, stemte Re Høyre i mot. Ingen fakta talte for en konkurranseutsetting – til det var driften fortsatt for liten, sjøl om tjenestene i Re var samlokalisert under samme tak.

Kun FrP stemte for konkurranseutsetting, og i mot eiendomsskatt.

030516_KST_OYVIND_JONASSEN

VIL TIL TØNSBERG: Øyvind Jonassen (H) og resten av Re Høyre taler varmt om Tønsberg. Det er alternativet som mest sannsynlig vil sikre Høyre størst innflytelse i den nye kommunen. Foto: Stian Ormestad.

I en større bykommune vil det landlige Senterparti-hegemoniet vil falle som en stein. I Re har Senterpartiet alltid vært størst, om enn med en minimal margin ned til Arbeiderpartiet ved siste lokalvalg.

Krefter i Senterpartiet fortsatt vil nordover, der det grønne alternativet muligens står sterkest med en overvekt landlige strøk i den nye kommunen med en miniputt-by til sentrum; Holmestrand.

Det kan virke som om flertallet i Arbeiderpartiet vil mot Horten, den rødeste byen av de tre. Men med Sande på laget, vil også Arbeiderpartiet historisk sett stå støtt i en ny kommune mot nord.

KST (4)

TAUS OM RETNINGSVALGET: Trude Viola Antonsen (AP) har gjentatt flere ganger at «alle fakta må på bordet før Re Arbeiderparti tar et standpunkt» – det vil si at nå mangler bare resultatet av innbyggerundersøkelsen. Foto: Stian Ormestad.

Tidligere har både FrP og KrF tatt partikollegaer i Horten i handa og sagt at «hit vil vi».

Horten-avisa Gjengangerens utsendte til folkemøte i Våle ble overraska over ulne svar fra de samme partiene der. Da var retningsvalget ikke like klart, som det hadde vært i avisas spalter tidligere.

Også Venstre har sagt Horten tidligere, men nå er alle tre alternativene så å si like gode, skal vi tolke det kommunestyrerepresentant Bent Sørsdal (V) har sagt på folkemøtene. MDG har vært helt ærlige på at de vil legge vekt på det alternativet der de får gjennomført en mest mulig grønn politikk. Kanskje kommer nei-partiet SV på vippen? De vil legge stor vekt på hva medlemmene mener på et medlemsmøte.

KST (2)

SA FØRST «HORTEN» – SÅ «VEIT IKKE»: Re FrP stilte opp i Hortens lokalavis Gjengangeren sammen med partifeller i byen – og mente Horten var det rette for Re. Nå er Frode Hestnes (FrP) langt ifra like tydelig, og vi veit at det er splittelse internt også i FrP. Foto: Stian Ormestad.

Partiene er splitta, de forskjellige sogna er splitta, vennegjenger er splitta, familiene er splitta rundt middagsbordet – her blir det mann mot mann, kvinne mot kvinne. Ingen av alternativene vil få en massiv støtte blant folk flest.

Ikke tror vi det blir snakk om en oppsplitting av Re heller – for de største Tønsberg-motstanderne finner du i Ramnes og de største Holmestrand-motstanderne finner du i Våle.

Det er ingen automatikk i at det sognet nærmest nabobyen vil i den retningen – heller tvert om.

200816_VIVESTAD_HOSTMARKED_018

NEI-GENERAL: Heming Olaussen (SV) kjemper mot en sammenslåing fortsatt ved å oppfordre folk som blir ringt opp om å svare «ingen av dem» til alternativene Holmestrand, Horten og Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Vi regner med at Re består som en enhet, også som en del av en ny og større kommune.

Kanskje med unntak av de områdene i grenseland ReAvisa har omtalt flere ganger tidligere, der folk ville fått en enklere hverdag med barnehage og skole ved å heller tilhøre nabokommunen.

Hvilken vei høna sparker får vi vite først i kommunestyremøtet 21. september.

Stakkars folkevalgte, som skal ta valget for oss – et splitta lokalsamfunn som vil til alle retninger. Ingen retning har etter ReAvisas syn pekt seg ut som en selvfølgelig retning.

210516_STAND_REVETAL_KOMMUNEREFORM (2)

RE + HVEM? Våre folkevalgte har et vanskelig valg foran seg. Noen har bestemt seg allerede, andre ikke – men alle har sagt at de kan forandre mening etter resultatet av innbyggerundersøkelsen. Fra venstre ser vi Svein Holmøy (SP), Lars Jørgen Ormestad (AP), Bent Sørsdal (V), Tove Øygarden (H) og Thorvald Hillestad (SP). Foto: Privat.

Kanskje innbyggerundersøkelsen vil gjøre det lettere å stake ut kursen? Vi tror ikke det.

Også der vil pilene peke alle veier – og med det omvendte spørsmålet «hvem vil du helst IKKE slå deg sammen med» vil det bli et spørsmål om hva de folkevalgte vektlegger mest.

Igjen – da kan svaret som trekkes ut fra innbyggerundersøkelsen bli nesten hva som helst, alt ettersom hvilke tall som blir lagt til grunn.

Til og med Tønsberg-ordføreren Petter Berg (H) har i prat med ReAvisa vært tilbøyelig til å være enig i at Tønsberg kan vinne begge avstemningene – både hvem Re helst bør gå sammen med, og hvem Re helst IKKE bør gå sammen med.

210816_JENNY_FRANK_WEDDE_1

SPONTAN AKSJON: Far og datter Wedde dro i gang en aksjon for folkeavstemning på lavbudsjett. De “designa” sjøl T-skjortene. Farmor tok bildet. Budskapet er krystallklart: Ja til folkeavstemning! Foto: Gerd Wedde.

I tillegg fikk vi en «folkeaksjon for folkeavstemning», som lanserte sin kampanje på sparket – og på lavbudsjett – på Vivestad Høstmarked.

Og nei-general Heming Olaussen (SV) ser også sitt siste snitt til å stikke kjepper i hjula for sammenslåingen med å oppfordre folk som blir ringt opp: Si ingen av dem!

Ringerunden er i gang, fra og med mandag 29. august til og med fredag 9. september. Er du en av de 1.200 utvalgte blir du oppringt fra dette nummeret: 73 10 21 00.


 

Det har vært en sommer og nå en høst med mye snakk om hva vi i Re mener om byene rundt oss.  Hva med byfolks holdning til Re? Se ReAvisas utenriksreportasje her:


 

Les også om det første folkemøtet i Vivestad: Populær kar på folkemøte om kommunesammenslåing

Les også om det andre folkemøtet i Undrumsdal: – Hvorfor ikke gjøre dette skikkelig, med en gang!?

Les også om det tredje folkemøtet på Revetal: – Jeg skjønner ikke at dere tør!

Les også om det fjerde folkemøtet i Våle: – Hvor er effektiviseringsgevinsten?

Les også om det femte folkemøtet i Fon: – Å er snøggaste veien te Gregershølet?


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.


– ANNONSE –