– Dette er oppskriften på å skape politikerforakt!

121512_Ulf_Lund_Halvorsen

POLITIKERFORAKT? Ulf Lund Halvorsen (MDG) mener prosessen har vært uryddig siden dag en. Det vil si helt tilbake til starten på 3K-samarbeidet i 2009. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: – Re kommune kan legges ned uten at det får noen som helst konsekvens for lokalpolitikerne. Neste gang det er valg, er nemlig Re kommune historie.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Les også: Re får norgeshistoriens korteste kommunehistorie

Se hele debatten i opptak fra kommunestyremøtet 21. juni 2016.

Ulf Lund Halvorsen (MDG) er rysta over hvordan flertallet av de folkevalgte i Re turer fram.

– Oppskrift på å skape politikerforakt, mener han:

– Dette har vært en uryddig prosess fra dag en, allerede fra da 3K-samarbeidet ble oppfatta som en sniksammenslåing. Det endte opp i en folkeavstemning med kun ett alternativ – nordover.

Først går politikerne til valg der de ber velgerne stemme på parti ut ifra alle andre saker enn deres synspunkt i sammenslåingsdebatten – det hadde vi folkeavstemningen til. 

På den måten får partier med ja-synspunkt mange stemmer fra nei-velgere – for et flertall av velgerne stemte nei i folkeavstemningen og samtidig på et ja-parti i valget.

Ja-partiene i dagens kommunestyre har derfor ikke mandat til å mene noe om sammenslåing. Igjen: Det hadde vi folkeavstemningen til.

Men flertallet, som har kommet til makta med mange stemmer fra nei-velgere, vedtok i forrige uke et prinsippvedtak om kommunesammenslåing.

Det skjedde bare ni måneder etter valget, med støtte fra 21 av 25 kommunestyrerepresentanter i Re.

Mindretallet kan ikke gå for en sammenslåing uten en ny folkeavstemning. Det samme mindretallet stemte også i mot hele prinsippvedtaket om sammenslåing.

Mindretallet består av Ragnar Kirkevold (SP), Trygve Ånestad (SP), Heming Olaussen (SV) og Ulf Lund Halvorsen (MDG).

Flertallet består av hele Arbeiderpartiet, Høyre, FrP, KrF, Venstre og resten av Senterpartiet med fire av seks representater.

210616_KOMMUNESTYRE_VOTERING_PRINSIPPVEDTAK

VOTERING: 21 representanter støtter prinsippvedtaket om sammenslåing: AP, FrP, Høyre, KrF og Venstre, pluss fire av seks SP-representanter. Mindretallet på fire ved SV, MDG og to fra SP stemte i mot å oppløse Re som sjølstendig kommune. De stemte også for en ny folkeavstemning. Foto: Stian Ormestad.

Se hele debatten i opptak fra kommunestyremøtet 21. juni 2016.

Kommunestyret vedtok følgende:
“Med bakgrunn i rapporten, tidligere utredninger og vurderinger fatter Re kommune følgende vedtak: Re kommune gjennomfører en sammenslåing med en av de nevnte tre kommunene; nye Holmestrand, Horten eller Tønsberg. Endelig vedtak om hvem Re skal gjennomføre en sammenslåing med besluttes i møte 21.09.16”.


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing

Her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.

Les også: Re får norgeshistoriens korteste kommunehistorie

Les også: Hvis det blir kommunesammenslåing, hva da med ReAvisa?