Fra og med i dag er det bålforbud i Re

RE: Husk bålforbudet fra 15. april til 15. september, oppfordrer Re kommune på sine nettsider.

Om våren og sommeren øker faren for skog- og lyngbrann. Det er derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill – også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Sjøl om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann.

Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av Re kommune.

Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet.

Du må søke om lov eller melde fra til Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) dersom du skal brenne bråte på egen eiendom, telefon 33 00 36 00.