Hvis det blir kommunesammenslåing – hva da med ReAvisa?

ReAvisa_nyh_Sterke_Meninger

MANGE MENINGER: ReAvisa trengs – spesielt hvis det blir en sammenslåing. Tror vi. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Vi tror at ReAvisa klarer seg like bra som i dag – kanskje enda bedre? – hvis det skulle bli kommunesammenslåing. Og her er noen av grunnene til at vi tror det.

Det er bare 14 år siden Re kommune så dagens lys. Vi har fått til mye bra her.

Stoltheten over egen kommune har aldri vært større, og prosentandelen var bemerkelsesverdig høy – uansett hvem vi sammenlikner oss med. Dette ifølge innbyggerundersøkelsen fra 2014.

Det er åtte år siden vi begynte å få en skikkelig felles identitet her i Re. Med blant annet Re middelalderdager og en egen lokalavis.

Næringsdrivende kaller butikken sin noe med Re – gjerne med ordspill. Som for eksempel HengeRe eller Restauranten. Flere idrettslag er blitt hetende noe med Re – som for eksempel Re FK og Re sykkelklubb. Det samme med lag og foreninger.

Dette er neppe noe som forsvinner, sjøl om vi skulle bli en del av en større kommune. Enten vi liker det eller ikke.

Heller ikke tilhørigheten til Re, og det fine fellesskapet vi har opparbeida både før og etter at Ramnes og Våle ble til en kommune. Det har dype røtter i flere generasjoner, og røttene stikker dypest blant de yngre under 30 år.

Re har kommet for å bli, sjøl om kommunen skulle gå over i historien. 

Det er fire år siden ordet «kommunesammenslåing» ble nevnt for første gang fra kommunestyrets talerstol. Det er bare et halvt år siden folket sa nei til en sammenslåing mot nord.

Det er bare noen uker siden startskuddet gikk for en ny runde på kommunesammenslåing, denne gangen skal også Tønsberg og Horten utredes. Holmestrand henger fortsatt med på lasset, tross folkets nei til en sammenslåing mot nord.

Mange er glad for at Tønsberg er tatt med i betraktningen. Et klart flertall av ReAvisa-leserne foretrekker den retningen (se avstemning i bunn av saken – og si din mening!).

Det er noen som spør oss i lokalavisa: Hvis det blir kommunesammenslåing – hva da med ReAvisa?

Uansett hva som skjer, vil vi ta sikte på at ReAvisa skal være den samme lokalavisa som i dag. Enten som ei avis som dekker en fortsatt eksisterende Re kommune og omegn, eller hvis vi må vri litt på det:

Lokalavis for Re-sogna Revetal, Ramnes, Våle, Fon, Vivestad og Undrumsdal, som kan bli en del av en større kommune, pluss Høyjord i den nye Sandefjord kommune. 

Vi har alltid holdt et øye med Høyjord, som en naturlig del av vårt nedslagsfelt reint geografisk. Avisa har i alle år blitt distribuert der. Vi veit at ReAvisa blir lest i store deler av det landlige innlands-Vestfold.

Vi tror ei lokalavis for dagens Re og omegn i en eventuell ny og større kommune vil være like viktig som ei lokalavis for Re kommune aleine – helst enda viktigere i en ny storkommune.

ReAvisa har i hele sin tid vært en motvekt til de andre avisene i Vestfold, der samtlige redaksjoner har base i byene rundt oss.

En liten landlig avis som ReAvisa har en misjon i en ellers monoton medieverden, der så å si alle avisene har samme eier og er en del av samme mediekonsern. Det gjelder både Jarlsberg i Holmestrand, Gjengangeren i Horten og Tønsbergs Blad.

ReAvisa står helt og fullt på egne bein. Uten eksterne eierinteresser, uten pressestøtte, vi lever av å bli lest – og annonsene selger seg sjøl.

Vi har all grunn til å tro at vi fortsatt blir lest, sjøl om kommunegrensa skulle flyttes på. Og blir vi fortsatt lest, vil vi holde på videre i samme tralten.

Skulle det bli kommunesammenslåing veit vi ingenting om hvordan den nye kommunen blir seende ut. Vi veit bare at det nok en gang er finni fram hammer og spiker.

Allerede i løpet av dette året kan siste spiker bli satt i kista for Re kommune.

Informasjonsbehovet til Res innbyggere vil ikke bli mindre framover, særlig hvis det blir kommunesammenslåing. Det vil bli større.

Kampene i den nye kommunen vil komme på rekke og rad: Om ressurser, eventuelle skolenedleggelser, lokalisering av kommunale tjenester, med mye mer.

ReAvisa vil ha fokus på en fortsatt sterk Re-identitet med et rikt kulturliv, foreningsliv og idrettsliv i bygda vår, pluss næringsutvikling, nye boligområder, Re middelalderdager, festivaler, folk og fe, med mye, mye mer.

Behovet vil ikke bli mindre – heller større – for en arena der det er fritt fram å tale Re sin sak, og fronte Re sine interesser, og være stolte av den delen som er Re i en eventuell ny stor-kommune.

Så er det heller ikke noe nytt at ei lokalavis dekker en del av en større kommune – det finnes flere ultralokale aviser rundt omkring som ikke definerer nedslagsfeltet sitt ut ifra kommunegrenser.

Kort sagt: Uansett hvordan Vestfold-kartet vil se ut, enten kommunegrensa blir forandra på eller ikke, vil ReAvisa fortsatt ha sin fokus på dagens Re kommune og nære omegn.


 

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...