Leserinnlegg: Høyres skolepolitikk til stryk

LOKALPOLITIKK I RE: Høyre kommer med mye sjølskryt i innlegget sitt om skolepolitikk (ReAvisa 4.4.). Vi vil påstå at det er SV som leverer i skolepolitikken. Høyre har andre hjertesaker, mener Re SV i dette leserinnlegget.

Da SV var i regjering, fikk Kristin Halvorsen gjennom en fireårig storsatsing på ungdomsskolen. 600 stillinger til de som trengte det mest. Revetal ungdomsskole fikk 4 av disse stillingene.

Prosjektet ble iverksatt i 2013, og varer til 2017. Høyres Røe Isaksen ville hverken videreføre stillingene, eller evaluere prosjektet.

Han ble presset av SV og Stortinget til å foreta en forskningsbasert evaluering. Poenget med en slik evaluering må jo være å finne ut om satsingen har vært vellykka. Hvis svaret er ja, er det all grunn til å videreføre satsinga – og gjerne utvide den.

Vil Re Høyre forsvare disse ekstra stillingene, og arbeide inn mot eget regjeringsparti for å sikre Revetal ungdomsskole disse ressursene? SV vil sjølsagt arbeide for å videreføre kvaliteten på Revetal ungdomsskole, også i budsjettarbeidet i Re.

Re SV er fornøyd med at det fra Stortingets side satses på økt lærertetthet på 1.-4.trinn. Det er imidlertid ikke Høyre, men KrF som skal ha æren for dette – da de fikk gjennomslag i forhandlingene med Regjeringa.

Hvorfor underslår Re Høyre dette faktum, som er kjent for alle?

Men hvorfor vil Høyre/KrF bare satse på de minste? SV vil ha en lærernorm for hele grunnskolen. Det vil kreve ca. 2.500 lærere, og vil koste ca. 2 milliarder kroner. Det har vi råd til for ungene våre – i hvert fall hvis vi dropper litt av de skattekuttene til de aller rikeste som Høyre har strødd rundt seg med de første årene i regjering.

Politikk er valg. SV velger ungene. Høyre velger skattelette – mest til de aller rikeste blant oss. 18 milliarder så langt.

Re SV har kjempet konsekvent mot nedleggelse av så vel Ramnes som Solerød skole. Vi leverer trygghet og forutsigbarhet for barn og foreldre. Høyre leverer usikkerhet. De sloss for å legge ned Solerød skole, men ble heldigvis stående aleine.

Re SV gikk foran i kampen for en eiendomsskatt til å finansiere ny ungdomsskole. Høyre var først mot, men kom så nølende etter. Nå er skolen vedtatt bygget, med en troverdig finansiering. SV leverer – sammen med andre som har mot til å ta ansvar.

SV er stolt av Re-skolen, og av alt det gode arbeidet som gjøres der. Både i barneskolene, og på ungdomsskolen.

Ungene våre fortjener det beste. Da må vi som samfunn bruke de store pengene på dem, og ikke på de som har mer enn nok fra før. Det er her stryker Høyre til eksamen.

Styret i Re SV ved Andrew Knight, Elisabeth Sann, Heming Olaussen.


 

Her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema i Re.