Leserinnlegg: SV krever, Høyre leverer

LOKALPOLITIKK I RE: Det er ikke Torbjørn Røe Isaksen som fjerner 4 stillinger fra Revetal Ungdomsskole; Prosjektet er slutt, skriver Re Høyre i dette leserinnlegget. 

I et leserbrev i Tønsbergs Blad lørdag 2. april påstår Re SV at Re Høyre kommer med lite troverdige løfter om kvaliteten vi leverer på skoletilbud i Re. Olaussen har også fremmet dette i kommunestyret, ved et par anledninger.

Bakgrunnen er at Stortinget høsten 2012 vedtok en fireårig satsing på 1,5 milliarder kroner til 600 ekstra lærerstillinger på ungdomstrinnet. Revetal ungdomsskole fikk fire av disse stillingene, ut ifra behov og skolestørrelse.

Årsaken til at vi fikk disse stillingene, var at skoleeier, dvs Re Kommune og et kommunestyre som også Heming Olaussen er en del av, har kuttet i skolebudsjettet over tid, slik at lærertettheten var lavere enn referansenivået.

Prosjektet som ble satt i gang av den rødgrønne regjeringa, var et prosjekt med en start dato og en sluttdato.

At slutt datoen nå har kommet har ingen ting med Høyre å gjøre. Det er ikke Torbjørn Røe Isaksen som fjerner 4 stillinger fra Revetal Ungdomsskole; Prosjektet er slutt.

For Revetal ungdomsskole er det selvfølgelig synd at prosjektet er over. Men som sagt, sluttdatoene har vi visst fra dag en. Vi har hele veien kunnet justert budsjettet vårt, og vi har fortsatt anledning til å gjøre det, for å kunne opprettholde stillingene, dersom det er det vi ønsker.

Re Høyre har ikke registrert at Re SV har fremmet et slikt forslag for kommunestyret.

En av Høyres store satsninger er skole og skolepolitikk.

Høyre prioriterer elevenes lese- og regneferdighet gjennom hele skoleløpet.
Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og økt læringsutbytte. Derfor har
regjeringa bevilget nærmere 800 millioner kroner i 2016 til økt lærertetthet for de yngste eleven.

Fra 1. august får alle kommuner øremerkede midler til å ansette flere lærere på 1. til 4. trinn. Fra før har 100 kommuner over hele landet, med flere elever per lærer enn landssnittet, fått midler til økt lærertetthet. Fra 2017 vil alle midler til økt lærertetthet fordeles jevnt over hele landet, etter delkostnadsnøkkelen for grunnskolen.

Det er også satt av midler til å forske på effekten av økt lærertetthet i to store forskningsprosjekter. Dette skal gi mer kunnskap om hvordan flere lærere på 1. til 4. trinn kan benyttes på best mulig måte, og hvilken effekt økt lærertetthet har.

I tillegg satser Høyre stort på etter- og videreutdanning av lærere, noe som kommer lærere og elever også i Re til gode.

Høyre ønsker en god skole som gir hver enkelt elev noe å strekke seg etter, som tar vare på lærelysten og som ser den enkeltes behov og muligheter -gjennom hele skoleløpet.

Samlet sett har vi god tro på en skolepolitikk som tenker helhetlig og på tidlig læring, og mener at regjeringa leverer godt på skolepolitikk, også for elevene i Re.

Kjartan Hansen, Øyvind Jonassen, Harald B.Løken og Tove Øygarden, Re Høyre


 

Her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema i Re.