Leserinnlegg: For små kommuner, sier regjeringa

LOKALPOLITIKK I RE: Spør du regjeringa hvor stor en norsk kommune er, så vil de svare: «For liten». Det skriver stortingsrepresentant Geir Pollestad (SP) i dette leserinnlegget.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Det som forundrer meg er at de svarer «for liten» uansett hvor stor kommunen er:

En kommune med tusen innbyggere er for liten, sier regjeringa. Den må derfor slå seg sammen. En kommune med 5.000 innbyggere er for liten, sier regjeringa. Den må derfor slå seg sammen. En kommune med 25.000 innbyggere er for liten, sier regjeringa. Den må derfor slå seg sammen.

Og det er heller ikke fred å få for de virkelig store kommunene. De må også gjøre øvelser for å bli større. Regjeringa har ikke noe mål om hvor store kommuner må være. Bare de blir større.

Hvor mange kommuner bør Norge ha? Det må bli færre, sier regjeringa. De vil ikke si hvor mange kommuner de mener er passende. De sier bare at det er for mange i dag. 420? 300? 200? 100? eller 50?

Jeg har og undra meg over argumentet om at grenser må endres over tid. Det er visstnok slik at det er gammeldags å ikke endre kommunegrenser. Hvorfor må kommuner få flere kvadratmeter for å være moderne, i motsetning til nasjoner der stabile grenser er et kvalitetstegn?

Er en konsekvens av at kommunene stadig må bli større at vi til slutt skal ende med en kommune i hele Norge? Neppe.

Det spørsmålet en da må stille seg er: Hva er en kommune?

For meg er det en arena for lokaldemokrati. Der en kan påvirke de sakene som er viktige i hverdagen som skole, helse, kultur, idrett og lokalsamfunnsutvikling.

Deltaking og engasjement trives best i små enheter. Det er regjeringa som tenker for smått. For smått om lokaldemokrati. For smått om nærhet. For smått om engasjement.

Geir Pollestad, stortingsrepresentant Senterpartiet


 

Les også: Her går startskuddet for en ny runde på kommunesammenslåing

Les også: Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!

Les også: På tide å slipe sverdene igjen?


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.