Leserinnlegg: Re KrF vil se mot Horten

LOKALPOLITIKK I RE: Re KrF ble invitert til møte med Horten – Borre KrF, med tema «Hva med Horten og Re som en ny kommune». Det ble enighet om følgende etter møtet:

Trenger Re en ny runde på kommunesammenslåing?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

«By og land – hand i hand». Dette var et berømt slagord i 1933, og vi i KrF Horten – Borre og Re mener at dette kan trekkes fram igjen i kommunestrukturdebatten.

Vestfold er et lite fylke med mye folk og knappe arealer. Jordvernet har styrket seg i det politiske miljøet, og det er en sterk vilje til å bevare kystlinja og andre naturperler.

Horten – Borre KrF og Re KrF mener at kommunene Horten og Re bør gå i dialog for en felles kommune i framtiden.

Vi mener at følgende argumenter taler for en felles kommune med Re og Horten:

  • Stasjonsplasseringen Skoppum Vest med relativt lik avstand til senterne Horten, Revetal, Åsgårdstrand og Nykirke.
  • Utbedret veiforbindelse til Revetal og tilkomst til Høgskolen på Bakkenteigen skal planlegges.
  • Arealdisponering, særlig rundt den nye stasjonen, men også når det gjelder bolig/ næringsetablering i forhold til jordvernhensyn og bevaring av kystlinja.
  • En felles kommune med Re og Horten vil ha ca. 40 000 innbyggere. Det vil bli en fordeling hvor ca. halvparten vil bo i Horten by og den resterende halvparten vil fordele seg mellom bygdene Nykirke, Skoppum, Åsgårdstrand og Re. Vi mener at dette er viktig for en god demokratisk styring av kommunen, fordi man ikke får en kommune med et typisk dominerende bysenter. Det er et viktig poeng for Krf, da kommunereformen ikke skal være en sentraliseringsreform.

Vi er enige om at dette er en prosess og at det må en grundig utredning til før man tar en endelig bestemmelse.

Vi ser frem til en god dialog med innbyggerne og politikerne i våre to kommuner.

Nestleder Horten – Borre Krf: Anne Karine Almendingen
Gruppeleder og leder i Horten – Borre Krf: Zvonimir Vojtulek
Fylkesleder og leder for Re Krf: Ole Døvik
Gruppeleder Re Krf: Benedicthe Lyngås

Les mer om tema kommunesammenslåing her.