Landbruks- og matministeren på gårdsbesøk i Re

MINiSTERBESØK: Sauebonde Preben Fossaas og landbruks- og matminister Jan Georg Dale. Foto: Stine Skoli.

HAUGAN: Breking fra Gammelnosk Spælsau var å høre da landbruks- og matminister Jan Georg Dale, ordfører Torvald Hillestad, leder for Hovedutvalg for utdanning i Vestfold Fylkeskommune Frode Hestnes med flere, møtte opp på Haugan gård i dag formiddag.

Haugan Gård eies og drives av Preben Fossaas og Anne Kirsti Nilsen som sammen holder økologisk husdyrhold, basert på gammelnorsk spælsau – en viktig ressurs for lokalmatproduksjon, men også naturlandsap, biologisk mangfold og kulturmiljø.

Ministerbesøket skyldes at Haugan gård er en av flere gårder som har opparbeidet seg en nisje innen lokalmat, noe landbruks- og matminister Jan Georg Dale (FrP) mener er noe som vil bli mer framtredene i framtida.

– I dag har vi fått opp lammeproduksjonen i landet, og importer langt mindre sammenlignet med tidligere. Vi ser at det stadig blir viktigere for folk å vite hvor maten vår kommer i fra, og det er et stort fokus på levevilkårene til dyrene, sier Dale.

Dale forteller at 99 prosent småfe og 85 prosent lam i Norge går på utmarksbeite. Han har sjøl vokst opp med spælsau på menyen.

– I utmarka ligger det et utrolig kvalitetsbeite. Det er effektivt og billig, samtidig fører det til god slakt og høy kvalitet på kjøttet, forteller han.

Sauene på Haugan Gård har mye nærkontakt med mennesker

FLOTTE DYR: Sauene på Haugan Gård har mye nærkontakt med mennesker. Foto: Stine Skoli.

Fossaas begynte med sau allerede i 1990, og har siden den tid vært en engasjert sauebonde.

Han har vært svært aktiv innenfor bruk og bevaring av sauerasen, gammelnorsk spælsau, som fikk rasekoden først i 2002. Lokalt i Vestfold har han bidratt til at flere har startet med sau, da spesielt denne sauerasen.

– Sauen er en liten lettbeint rase, som viser seg å være veldig godt egnet til pleie av naturlandskapet. Om sommeren får de derfor beite ute på øyene i Vestfolds utvalgte kulturlandskap, på Borrehaugene og andre naturreservater, forteller Fossaas.

Haugan satser på å videreutvikle produkter fra gammelnorsk spælsau innen matproduksjon, saueskinn og ull.

DSC05592

MINISTERMAT: Ingen ting å utsette på serveringen med minister på besøk. Foto: Stine Skoli.

– Dyrene vokser seint, de er ikke tukla med i avl eller kost, og har lite fett som gir et reinere kjøtt. Matsesongen er størst på høsten, men vi utvider nå med pølser laget av sau for å kunne ha en lengre matsesong, sier Fossaas.

Haugan har en nisjeslakt avtale med Gilde, noe som gjør at de får økonomi til å drive næringen. De melder og slakter på vanlig måte hos Gilde, men står sjøl ansvarlig for salg og direkte formidling av eget kjøtt.

DSC05596

INN PÅ TUNET: Haugan gård. Foto: Stine Skoli

Preben og Anne Kirsti har god medhjelp i driften, Jobbintro i Horten har siden 2009 kjøpt opp seks APS-plasser på gården (APS=Arbeidspraksis i skjermet enhet). Målet for arbeidspraktikantene er at de skal få gode mestringsopplevelser og økt sjøltillitt gjennom arbeidstrening.

– Vi er godkjent til å drive «inn på tunet», og opplæringsbedrift, så vi har ungdommer som jobber hos oss hver dag. Stell av dyra er hovedoppgaven, men når stellet er gjort er det ulike aktiviteter de kan velge mellom eller bidra med, forteller Fossaas.

Preben har tidligere jobba som landbruksskolelærer, men etter avtalen med Jobbintro til å drive «inn på tunet», kan han nå kun konsentrere seg om gårdsdriften og ungdommen som hjelpes ut i arbeidslivet.

Tre av ungdommene hos Preben forteller at de er veldig glad for tilbudet, og at det å kunne jobbe med dyrene er givende og spennende.

– Det er variert, og veldig fint å kunne jobbe med dyr på den måten vi gjør, forteller Chris Aron Edvardsen.

DSC_0654

JOBBER PÅ HAUGAN GÅRD: Fra venstre Fredrik Sivertsen, Kjetil Høijord, Chris Aron Edvardsen, som alle jobber på Haugan Gård. Foto: Stine Skoli.

DSC05585

IMPONERT: Skinn laget av Anne Kirsti imponerer ministeren på besøk. Foto: Stine Skoli.

Les også: Revetal kolonial åpner dørene til uka

,