Leserinnlegg: «Respekterer ikke Høyre folkeavstemminga likevel?»

ReAvisa_SV_003_NETT

LESERINNLEGG: Re SV svarer Re Høyre i en felles uttalelse. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Høyre kaster stein så det singler i glasshus, mener Re SV i en felles uttalelse:

Høyres kommunestyregruppe i Re har latt seg provosere av SVs kritikk av kommunalminister Sanners forslag til ny kommuneøkonomi («Pengeutpresseren Jan Tore Sanner»). Les hele tilsvaret fra Re Høyre her: «Selektiv hukommelse, Olaussen?»

Et forslag som vil innebære at Re vil kunne tape rundt 10 millioner – i verste fall opp mot 20 mill. – kr. i året. Det kan bli fryktelig tøft for kommunen, dens ansatte, innbyggerne og de folkevalgte.

SV mener kommunestyret må gå sterkt mot dette forslaget, og søke allianser med alle de andre kommunene som kommer dårlig ut. Det er mange. Vinnerne er først og fremst de 15 største kommunene i Norge. Eksempelvis vil Bærum tjene 42 millioner på dette opplegget.

Ta fra de små og gi til de rike. Kjent Høyrepolitikk kanskje, men totalt uakseptabelt!

Tydeligvis ikke for Re Høyre. I stedet for å forsvare egen kommune og kritisere dette forslaget, forsvarer Høyre-gruppa det. Høyre er altså villige til å la kommunen ta et tap på 10-20 millioner kroner? Det kan bety dårligere skole, omsorg, barnevern. Eller høyere eiendomsskatt.

Høyre raser over tanken på en høyere eiendomsskatt, men det er altså deres egen kommunalminister som i tilfelle presser fram slike løsninger.

Høyre argumenterer mot eiendomsskatten, som allerede er innført. Her singler det i glass. Høyre har sjøl brukt alle inntektene fra eiendomsskatten i sitt budsjettforslag for 2016.

Uten eiendomsskatt – ingen ny ungdomsskole. Som Høyre er for. Hvor er logikken?

Høyregruppa synes å mene at SV visste at kommunen kom til å tape disse millionene da vi diskuterte kommunesammenslåing i valgkampen, og at SV således har et slags ansvar for den situasjonen Re nå ser ut til å komme i. Det er å snu saken på hodet.

SV visste sjølsagt ikke dette. Gjorde Høyre? At det var signaler om omlegginger er ikke det samme som at staten vil ta fra Re minst 10 millioner kroner nesten over natta.

Hele innlegget til Høyregruppa bærer preg av et parti som har tapt en folkeavstemning og liker det dårlig. De velger å angripe SV, men det er 55 % av velgerne de legger seg ut med.

Flertallet som stemte for et fortsatt sjølstendig Re.

Det gjorde de ut fra all den tilgjengelige kunnskapen som var framlagt, bl.a. av rådmannen. Der framkom det tydelig at vi kom til å gå glipp av de økonomiske gulrøttene som Sanner hadde lagt fram for de som ville si ja. Folket sa nei, på tross av dette. I tillit til Stortingets forsikringer om at sammenslåing er et spørsmål om frivillighet.

Hvorfor stemte Høyre for folkeavstemming om de ikke mente at folket skulle avgjøre? Høyre lovte å respektere resultatet, dersom over 50 % deltok. Etter valget lovte de å holde sitt eget løfte.

Hadde løftet datostempling? Visste Re Høyre hele tiden at Sanner og Solberg hadde en guiljotin bak ryggen – der Re-budsjettet skulle kappes med 10-20 millioner?

I tilfelle er det svært grovt at de ikke brukte valgkampen til å informere velgerne om det.

Nå som vi kjenner sannheten: Vil Høyre da reise motstand mot forslaget? Vil Høyre stå sammen med SV i krav om at statens politikk overfor kommunene må sikre likeverdige tjenester til innbyggerne i Norge, uavhengig av kommunestørrelse og geografi? Slik også rådmannen foreslår at kommunestyret skal mene, og som vi vil tro at de folkevalgte ellers i Re vil slutte seg til?

Eller synes Re Høyre det er helt ok at Regjeringa straffer folkeflertallet som brukte sin demokratiske rett til å stemme nei?

Styret i Re SV
Heming Olaussen, Elisabeth Sann, Andrew Knight