Re kommune skal bosette 30 flyktninger i 2016

151215_Trond_Wifstad

TOTALVURDERING: Rådmann Trond Wifstad fikk en anbefaling fra IMDi på 40, men vil bosette 30 flyktninger i 2016. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Re kommune tar i mot færre flyktninger enn forespurt i 2016, men likevel flere enn tidligere år.

Rådmannen foreslår å bosette 30 flyktninger i 2016, mens Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ønsker at Re kommune skal ta i mot 40.

Re kommune får ansvar for skolegang, helsetilbud, med mer for asylsøkere på som kommer til private mottak i Re: På Solvoll, Krakken og Vivestad. Dette tar rådmannen med i vurderingen at kan belaste kommunens budsjett.

151215_Frode_Hestnes

FIKK FLERTALLET MED SEG: Frode Hestnes (FrP). Foto: Stian Ormestad.

– Rådmannens vurderinger virker fornuftig. Derfor er FrP klare for å følge rådmannens forslag, men ikke gå noe lenger, forteller Frode Hestnes (FrP).

Samme signaliserer Høyre ved Harald Bjerkesti Løken (H).

Heming Olaussen (SV) mener det er merkelig at lokale Høyre- og Frp-ere argumenterer i mot det deres egne partifeller i regjeringa ber kommunene om.

Odd Gjerpe (KrF) viser til at Re kommune trenger en befolkningsvekst. Dette er en god mulighet, – gjennom en god integrering av nye som kommer til Re, uansett hvorfra og hvordan de kommer hit, mener Gjerpe (KrF).

151215_Odd_Gjerpe

KOM I MINDRETALL: Odd Gjerpe (KrF) viser til at befolkningsvekst er viktig for å nå Re kommunes langsiktige mål. Foto: Stian Ormestad.

Trygve Ånestad (SP) mener vi må vite mer om hva de private mottakene på Solvoll, Krakken og Vivestad vil innebære for Re kommune, før antall som skal bosettes kan heves.

Ulf Lund Halvorsen (MDG) mener det er å blande korta, at det å bosette flyktninger i Re kommune er en helt egen sak.

AP, SV, MDG, V og KrF stemte for å bosette 40 flyktninger, men kom i mindretall mot SP, H og FrPs 14 stemmer.

Vedtaket lyder som følger:

1. Re kommune opprettholder bosetting av 30 flyktninger i 2016.
2. For 2017 økes bosettingen til 35 hvorav 5 enslige mindreårige barn og unge. Disse
bosettes fortrinnsvis fra omsorgssentra som er etablert i Re kommune.