Her kan du levere klær og tekstiler til flyktningene i Re

ReAvisa_Flyktning_folkemote_1

KLESINNSAMLING: Karin Gamst (t.h.) står for klesinnsamlingen til flyktningene som kommer til Re i løpet av de neste ukene. Irene Skagen hjelper gjerne til – her står Våle-damene igjen og planlegger innsamlingen etter folkemøte om akuttmottaket for flyktninger i november. Foto: Stian Ormestad

SOLVOLL: Det er satt opp flere datoer for klesinnsamling på det kommende akuttmottaket for flyktninger på Solvoll.

Solvoll AS, som vil drive akuttmottak på den gamle bibelskolen i Våle, fortalte på folkemøte i november at vannforsyning fra den kommunale vannledningen må på plass før 110 flyktninger kan komme.

Les mer om Solvoll AS: – Mange svinger oppom og slår av en prat. Det er bare hyggelig.

Folkemøte på Våle samfunnshus samla cirka 50 mennesker, blant dem Karin Gamst fra Strangefeltet i Våle. Hun organiserer klesinnsamling til flyktningene. Det er satt opp flere datoer for levering av klær og andre tekstiler, forteller hun:

Mandag 30. november, onsdag 2. desember, onsdag 9. desember, torsdag 10. desember og onsdag 16. desember – alle kveldene på Solvoll fra klokka 17.00 til 19.00.

– Det er viktig å presisere at alt som gis bort må være helt og rent. Det må være klær og lignende som du sjøl ville brukt eller kle dine barn i.

Ønsker du å bidra på andre måter, koordineres dette av flyktningteamet på NAV Re. Mer informasjon om både innsamling av klær og annet knyttet til flyktningsituasjonen finner du på Re kommunes hjemmesider.

DSC_0090

PERFEKT TIL FORMÅLET: En representant fra UDI er positiv til planene om først akuttmottak og på sikt et ordinært mottak på Solvoll. Foto: Stian Ormestad.

En representant fra UDI fortalte på folkemøte i Våle at Solvoll var veldig godt egnet som akuttmottak, og på sikt et ordinært mottak.

Det eneste som mangler er en forsvarlig vannforsyning. Bygget skal innlosjere 110 mennesker på flukt, men vannforsyningen er bare godkjent til 50.

Derfor må Solvoll AS sørge for å kople seg til den offentlige vannledningen – et arbeid som er godt i gang. Så snart vannforsyningen er på plass, er akuttmottaket i drift.

Det kom mange spørsmål fra salen på folkemøte, der flere var skeptisk til planene. Mottaksleder Mirjam Holta fortalte at det er helt naturlig å være litt skeptisk.

– Det er ikke noe rart at mange kan føle en uttrygghet, siden dette er helt ukjent for de aller fleste. Dette blir det første mottaket i Re. Men det som vil bli mest merkbart for folk flest, er at det vil bli flere som er ute og går turer i nærmiljøet.

For flyktningene som for alle andre er det å gå en tur i frisk luft god terrapi.

På spørsmål svarte Holta at det kan komme folk med uærlige hensikter. Men erfaringene hennes etter flere år som ansatt på asylmottak, er at det er høflige, skikkelige folk som kommer.

Mange kan være traumatiserte, de kommer fra krigshandlinger, kanskje med familie og hjem værende igjen i krigen. – Erfaringene er at de aller fleste takler traumer godt – ofte sammen.

– Her kan også personalet og lokalbefolkningen utgjøre en viktig forskjell i måten vi møter flyktningene på. Det er viktig for alle – og hvert fall folk som kommer fra krigsområder – å kjenne seg trygg.

ReAvisa_Flyktning_folkemote_3_NETT

FOLKEMØTE: Cirka 50 interesserte hadde funnet veien til folkemøte på Våle samfunnshus fredag 20. november 2015 – blant dem Karin Gamst fra Strangefeltet i Våle. Hun organiserer klesinnsamling til flyktningene. Her ser vi mottaksleder Mirjam Holta snakke til forsamlingen. Foto: Stian Ormestad.

Samtidig har Solvoll AS laget beredskapsplaner for å ha rutiner på plass for å løse uønskede situasjoner.

– Det kan oppstå, her som alle andre steder. Derfor har vi klare instrukser for hvordan vi skal opptre hvis det blir problemer, forteller Holta.

Solvoll AS fikk mye skryt for initiativet til en god dialog med lokalbefolkningen, blant annet gjennom folkemøtet.

Fungerende ordfører, varaordfører Frode Hestnes (FrP), forteller at vi i Re kommune får utfordringen som lokalbefolkning enten vi bor rett ved siden av mottaket eller litt lenger unna.

– Her har lag og foreninger en mulighet til å bidra. Dette kommer an på hvordan vi velger å ta utfordringen. Re kommune vil møte de som kommer på en god måte – det er jeg helt sikker på.

– Så er det opp til oss å vise alle at Re er et flott og trygt sted, sier Hestnes.

ReAvisa_Flyktning_folkemote_2_NETT

EN UTFORDRING: Fungerende ordfører, varaordfører Frode Hestnes (FrP), forteller at vi i Re kommune får utfordringen som lokalbefolkning enten vi bor rett ved siden av mottaket eller litt lenger unna. Alt kommer an på hvordan vi velger å ta utfordringen, mener Hestnes. Foto: Stian Ormestad