Arbeiderpartiet, SV og MDG: – Et stort svik fra Senterpartiet

ReAvisa_bibl_8_NWTT

VANT VALGET – MEN SETTES TIL SIDE: Arbeiderpartiet ble den store valgvinneren, fra å være under halvparten så store som Senterpartiet for fire år siden til å bli javnstore i årets lokalvalg. Likevel fører ikke det til noen posisjoner til Arbeiderpartiet. – Stort svik fra Senterpartiet, mener Trude Viola Antonsen (Ap). Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: – Med dette viser Senterpartiet at de ikke bryr seg noe om hva folket mener.

Gledesrusen etter et rekordvalg i Re for Arbeiderpartiet, ble avløst av en kalddusj to dager etter valget. Da ble det klart at Senterpartiet ved Thorvald Hillestad går utenom det javnstore Arbeiderpartiet og får sin støtte fra Høyre, FrP og KrF.

– Vi anser dette som et stort svik fra Senterpartiets side. Det viser at de ikke bryr seg noe om hva folket mener, når de lar Arbeiderpartiet, SV og MDG stå på utsiden, skriver Arbeiderpartiet i en uttalelse, ved leder Lars Jørgen Ormestad.

Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne kommer til å foreslå Trude Viola Antonsen som ordfører. Dessuten har det vært vanlig i Re at det nest største partiet automatisk får varaordføreren, heller ikke sånn blir det nå.

– Vi kommer til å være i opposisjon til den høyredreiningen Senterpartiet nå tydeligvis ønsker for Re, forteller Ormestad. Han setter spørsmålstegn ved den nye alliansen:

– Det er rart at Frp, Høyre og KrF – som har vært noen av de største kritikerne til Thorvald som ordfører – kaster alle valgløfter om et skifte, bare for å få makt sjøl.

Også Heming Olaussen (SV) mener dette er utrolig skuffende av Senterpartiet. – Velgerne gikk til venstre, men Senterpartiet bringer høyresida til alle maktposisjonene i kommunen. SV vil være en klar og tydelig opposisjon til den nye maktkonstellasjonen i Re.

Ulf Lund Halvorsen (MdG) bekrefter at han er en del av den rødgrønne blokka, og at han stiller seg bak uttalselsen fra Re Arbeiderparti. Men han er ikke like krass:

– Jeg er overraska, det må jeg si. Over at de samme partiene som sier at det trengs en endring ikke sørger for at det skjer, men heller sørger for at alt blir som før. MDG mener også at Senterpartiet har sitti med makta for lenge og at det trengs en endring, og vi vil følge den linja også i praktisk politikk, forteller Lund Halvorsen.

For Lund Halvorsen, som meldte seg ut av Venstre i protest mot støtten til FrP i regjering, er det også umulig å samarbeide med FrP lokalt. – Vi står for langt unna hverandre, både ideologisk og i praktisk politikk.

Men heller ikke Re Senterparti er spiselig for Lund Halvorsen og MDG: – Senterpartiet rikker seg ikke en millimeter i spørsmålet om jordvern, for eksempel.

ReAvisa_kst061015_Hillestad_1

HENTER STØTTE FRA BORGERLIG SIDE: Thorvald Hillestad (Sp) fortsetter som ordfører med støtte fra Høyre, Frp og KrF. Dagens rødgrønne samarbeid er historie etter bare en periode. Foto: Stian Ormestad.