Slik skal Re FrP hjelpe unge boligkjøpere

LOKALVALG 2015: Mange unge har ikke nubbesjans til å komme seg inn på boligmarkedet. Re FrP vil hjelpe de som ikke har foreldre som kan hjelpe – med en helt lokal løsning.

Re FrP har plukka opp et prosjekt fra Randaberg i Stavanger, og vil skreddersy det til en lokal Re-variant. Det forteller Trond Ekstrøm og Nina Cappelen, henholdsvis 4. kandidat og 6. kandidat på FrPs liste til kommunevalget i Re.

Alt kommunen skal gjøre er å selge en av sine mange tomter til kostpris til en utbygger, som forplikter seg til å følge opp prosjektet etter malen de folkevalgte blir enig om. Finansieringen av prosjektet blir et samarbeid mellom Re kommune, Husbanken og boligbyggelag.

Re FrPs programfesta forslag, som de håper og tror de får med seg resten av det politiske miljøet på, er som følger:

– Det er snakk om å leie i en periode, for så å kjøpe, forklarer Nina Cappelen. Leiekostnaden anslås til 40 prosent lavere enn markedspris, for å ha mulighet til å spare seg opp egenkapital for deretter å kunne kjøpe boligen etter minimum tre, maksimum seks år.

Leieutgiftene er også med på å betale ned boligen. Det minner om leasing, men det begrepet er ikke Trond Ekstrøm særlig begeistra for. «En mer sosial boligpolitikk» er hva han velger å kalle det.

– Jeg tror vi alle kjenner noen unge som står på, har full jobb og spinker og sparer alt de klarer ved siden av høye husleiepriser – men de får ikke spart nok til å kjøpe seg egen bolig. De aller fleste må være heldig og få hjelp av foreldre for å klare kravet om 15 prosent egenkapital, mener de lokale FrP-erne.

På en helt grei leilighet i Re bør man ha minst en egenkapital på 250.000 kroner. – Hvem har det i begynnelsen av 20-åra? Det hadde ikke jeg hvert fall, sier Trond Ekstrøm.

Dette tiltaket gjelder førstegangsetablerere, skilte og andre som møter en ny livssituasjon. Alle som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, tross full jobb og grei økonomi til å betjene et lån – men mangler egenkapitalen.

– Det er ikke snakk om sosialboliger. Det er snakk om boliger med god standard, for folk som har jobb og normal lønn – men mangler den 15-prosenten. Du kan heller ikke sammenlikne dette med ungboleiligheter, mener Trond Ekstrøm.

Tiltaket vil sørge for at Re kommune fortsatt er attraktiv for unge og nyetablerere, tror Nina Cappelen. Re har i dag en ung befolkning, men begynner å bevege seg mot Vestfold-snittet.

Re kommune har som mål å vokse, men kommunen har ikke like stor befolkningsvekst som målsetningen tilsier. Re FrP har heller ikke noe til overs for eiendomsskatten, som de mener vil påvirke tilflyttingen negativt. – Den vil vi kjempe mot med nebb og klør!

Sjøl om de lokale FrP-erne møter ReAvisa på Revetal, er det ikke sikkert at det er her kommunen skal selge en av sine mange kommunale tomter til kostpris.

– Det vi sier, er at det skal være sentrumsnært. Så får den formuleringen knas politisk, til noe vi håper det blir flertall for.

– Er dette god FrP-politikk, en regelrett inngripen i markedet?

– Det er et godt spørsmål, sier Nina Cappelen. – Og det vil jeg gjerne svare på: FrP har en sterk sosial profil, selv om det er frislipp som gjelder i det store bildet. For oss som klarer oss greit, skal ikke kommunen gripe inn, men vi kan ikke sitte og se på at mange unge, oppegående mennesker sliter.

– Da må vi hjelpe de som ramler utenfor. Og i årevis har de unge ramla utenfor boligmarkedet, også her i Re. Det er da FrPs sosiale profil kommer til syne, mener Trond Ekstrøm.

Ideen er som nevnt henta fra Randaberg i Stavanger, som er et voldsomt pressområde. Men Nina Cappelen viser til at også Re og Revetal er et pressområde der boligprisene har skutt i været de siste åra.

Re FrP har tiltaket som et av sine viktigste mål i partiprogrammet for neste kommunestyreperiode, heter det i en pressemelding fra lokallaget.