– Det er lenge siden vannet i Storelva har jobba sånn!

Bakke_Molle_1_NETT

VANNKRAFT: Øyvind Skjeggerød ser at den første av turbinene som skal i gang på Bakke Mølle fungerer perfekt. Leif Birger Olsen hjelper til med å få den i gang lørdag 11. juli 2015. Foto: Håkon Westby.

BAKKE MØLLE: Øyvind Skjeggerød har satt sammen en turbin fra 1800-tallet, som skal gi energi til ei kvern når elever er på besøk med ´Den kulturelle skolesekken´.

Den gamle Bakke mølle er blitt et flott senter for gammel kulturhistorie i Re, etter stor innsats fra Skjeggerød og hans dugnadsgjeng.

Du finner mølla rødmalt og fin på andre sida av veien for innkjøringa til Skinnene på Bispeveien, mellom Fossan og Svinevoll.

Lørdag 11. juli 2015 starta Øyvind Skjeggerød opp den første turbinen i fossen ved Bakke mølle. Med seg hadde han Leif Olsen som slapp vannet på turbinen, mens Øyvind åpna damluka.

Det var et syn, der vannspruten sto mens turbinen gikk rundt.
– Det er lenge siden vannet i Storelva har jobba sånn!

Øyvind forteller at turbinen, som er fra rundt 1830 – 1860, er gjenoppbygd av deler han fant i Rykbekken for noen år siden. Der fant han eikedeler og skovlene av stål, og et hus av støpejern.

Teknisk museum har et bilde av en lignende turbin som ble tatt i bruk ved Kongsberg Våpenfabrikk i 1844, og som var i bruk fram til 1892. Det var en Fourneyrom-turbin, også kalt Nagel-turbin, etter en tysk mekaniker som forbedret den.

Øyvind har planer om å bruke turbinen til å drive ei kvern når de har elever på besøk med ´Den kulturelle skolesekken´.

Bakke_Molle_3_NETT

VELKJENT GLIS: Øyvind Skjeggerød liker å stå på tidlig og sent, og pensjonisttilværelsen brukes på Bakke Mølle. Tidligere i år ble han slått til Ridder av Re for sin store innsats for å bevare lokal kulturhistorie. Arkivfoto: Håkon Westby.