Klubbleder på ungdomsskolen: – Sentrumsnært, og likevel skjermet

 tarjei_SAKLOKALPOLITIKK I RE: Utdanningsforbundet ved Revetal ungdomsskole vil legge en ny skole lengst vekk fra sentrum, helt nord på Revetal.

En såkalt «mulighetsstudie» var denne uka klar, med fire alternativer til ny ungdomsskole på Revetal. Kristiansen & Bernhardt AS står bak rapporten som skal diskuteres i Formannskapet og Kommunestyret nå i juni 2015.

Flertallet i den politiske styringsgruppa og det administrative planutvalget går for alternativ B. Klubben i Utdanningsforbundet på Revetal ungdomsskole går også for dette alternativet.

I korthet betyr alternativ B å kjøpe Opthun-tomta nord for dagens skole og bygge ny ungdomsskole der. Det betyr også salg av den sentrumsnære søndre delen av dagens skoletomt. Ny infrastruktur skal legges langs elva, ved veien inn til barnehagen.

Et tomtesalg mot sør vil kunne fjerne skolen enda mer fra sentrum med en vegg med bygninger, ikke utearealer med liv og røre i sentrum på dag- og kveldstid, som i dag.

Det uttalte leder av styringsgruppa Margareth Horn (Sp) at hun ikke var særlig begeistra over.

– Jeg har helt siden desember flagga viktigheten av en sentrumsnær skole, så jeg er ikke en av de i gruppa som brenner for å fristille søndre deler av ungomdomsskole-tomta. Rett og slett i redsel for hva som kan komme der i framtida, sa Horn til ReAvisa mandag 1. juni 2015.

Utdanningsforbundet på Revetal ungdomsskole ved Tarjei Solum Grimstad har en helt annen tilnæring. Der har flertallet stemt fram alternativ B:

– Hvis Horn er så bekymra over hva som skjer med asfalttomta ved alternativ B bør hun være vel så bekymret over hva som skjer med Opthun-tomta ved alternativ C. Vi vet jo ikke hva som vil komme der heller!

– Ut fra et langsiktig pedagogisk synspunkt er klubben svært tilfredse med at skolen også i framtida blir på eller i forlengelse av nåværende tomt. Alternativ B er det klart beste alternativet, også som minst forstyrrende i forhold til å drive skole i løpet av en lang byggeprosess.

– Dette alternativet vil gi en ideell plassering av et nytt hovedbygg, mener Solum Grimstad. – Sentrumsnært, og likevel skjermet.

Avslutningsvis skriver klubblederen i sitt tilsvar til Horn: – Kloke politikere lytter til lærere!

,