– Eier ikke ordfører og flertallet respekt for sin egen befolkning?

HemingLOKALPOLITIKK I RE: – Jeg håper befolkninga merker seg dette og legger en solid dose skepsis til grunn for den «informasjonen» som skal komme om kommunesammenslåing, tordner Heming Olaussen (SV). 

Torsdag 26. mars 2015 er det maraton-møtekveld på kommunehuset, og ReAvisa følger de ekstraordinære møtene som er satt opp i tett rekkefølge:

Klokka 17.30 er det møte i valgstyret, klokka 17.45 i administrasjonsutvalget, klokka 18.30 i formannskapet, klokka 19.30 er det kommunestyremøte og klokka 20.30 økonomiplanutvalg.

Alt for å banke gjennom grunnlaget for den videre prosssessen mot en eventuell kommunesammenslåing. På agendaen står blant annet «Opprettelse av politisk arbeidsutvalg for arbeidet med kommunereformen».

Rådmann Trond Wifstad foreslår et utvalg bestående av ordførerer, varaordfører og opposisjonsleder. Det betyr Thorvald Hillestad (Sp), Trude Viola Antonsen (Ap) og Kåre Solberg (KrF), bekrefter ordfører Hillestad til ReAvisa.

Heming Olaussen (SV) tenner på de aller fleste av de velbrukte pluggene sine:

– Tre personer som tenker dønn likt om sjølve hovedspørsmålet: Å legge ned Re kommune? Som alle veit – det finnes det kun en opposisjon i dette spørsmålet i Re kommunestyre: SV!

Olaussen, som på vegne av Re SV kjemper for et sjølstendig Re, mener at det naturlige ville være å la SV ha den tredje plassen i gruppa – hvis man er interessert i å slippe til en som representerer flertallet av folket.

Det er ikke ordfører Hillestad enig i. – Vi kan ikke definere opposisjonsleder fra sak til sak, mener han.

– Nå har det seg sånn at Solberg representerer det største opposisjonspartiet, felleslista Høyre/KrF, og har fungert som opposisjonsleder gjennom hele perioden.

– Da må vi for ordens skyld gjøre det sånn også nå, mener Hillestad.

– Men hadde det ikke vært viktig for legitimiteten til arbeidsgruppa at begge sider av saken er representert?

– Jo, det kan godt hende at noen vil se det sånn. Men dette må kommunestyret mene noe endelig om på torsdag, sier Hillestad.

Han er veldig fornøyd med forslaget, som kommer etter initiativ fra ordføreren sjøl. Etter å ha styrt skuta mer eller mindre aleine ser han fram i mot å få en bredt politisk forankra prossess videre gjennom arbeidsgruppa.

Olaussen mener ikke det er innafor å kalle arbeidsgruppa «bredt politisk forankra».

– Men er det ikke greit at arbeidsgruppa består av det som i denne perioden er blitt definert som posisjon og opposisjon, uavhengig av sak?

– Jeg skjønner at ordføreren ikke vil stå med alt ansvar aleine, og støtt og stadig få kjeft i kommunestyret. Jeg har ingen problemer med at varaordfører har en plass i et sånt opplegg, men hva og hvem er «opposisjonsleder» i Re kommunestyre, spør Olaussen og har svaret sjøl:

– Snakker vi sammenslåing, er SV den eneste opposisjonen i kommunestyret, og jeg dermed den eneste «opposisjonslederen». Men man tør øyensynlig ikke slippe til motforestillinger. Her skal den ene sannhet forkynnes; Re MÅ og SKAL slås sammen med andre.

– Folket i Re har sagt nei til disse ideene. Eier ikke ordfører og flertallet respekt for sin egen befolkning, spør Olaussen og viser til at arbeidsgruppa skal stå for informasjonen ut til befolkninga.

– Der forsvinner dermed det faktum at det finnes en annen stemme i dette koret – en stemme som taler flertallets sak: Ja til Re som fortsatt sjølstendig kommune.

Kåre Solberg (KrF) er klar for å bli med i arbeidsgruppa. Han mener at det ikke er snakk om et trehoda troll som tenker helt likt:

Solberg har hatt et ønske om å gå bredere ut enn 3K med Re, Hof og Holmestrand – og kanskje 4K med Sande, og inkludere Horten og Tønsberg.

– Sånn sett skiller jeg meg fra ordfører og varaordfører. Men jeg er enig i at jeg ikke mener det samme som SV mener heller, sier Solberg.

Olaussen kaller det et totalitært og ensidig opplegg. – Jeg håper befolkninga merker seg dette, og legger en solid dose skepsis til grunn for den «informasjonen» som skal komme.

Torsdag 26. mars 2015 skal saken opp til debatt i kommunestyret. ReAvisa dekker møtet.

Olaussen har et lite håp:

– Der har man muligheten til å gjøre det eneste demokratiske: Inkludere flertallssynet, representert ved SV, i det arbeidet som gjenstår fram til folkeavstemminga 14. september 2015.

Rådmannens innstilling er som følger:
1. Det opprettes et politisk arbeidsutvalg for det videre arbeidet med kommunereformen. Arbeidsutvalget består av: Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder.
2. Arbeidsutvalgets oppgaver er: A. Sikre informasjon og innspill fra ulike politiske partigrupper i det videre arbeidet. B. Planlegge og gjennomføre informasjon til innbyggere, lag og foreninger. C. Gjennomføre samtaler med politisk nivå fra andre kommuner.