– Dette er en snik-sammenslåing

Ulf Lund Halvorsen (V) satte ned foten da felles kommuneplanlegger for Re, Hof og Holmestrand redegjorde for felles planstrategi for alle tre kommunene.

Inger Christensen er felles kommuneplanlegger for Re, Hof og Holmestrand. I siste kommunestyremøte før sommeren orienterte hun de folkevalgte om felles planstrategi for 3K-prosjektet med Re, Hof og Holmestrand.

På den ene siden poengterte Christensen at Re kommune står fritt til å velge andre kommuner å samarbeide med framover. På den andre siden er signalene om en framtidig sammenslåing med Hof og Holmestrand sterke.

Christensen var tydelig, om enn mellom linjene:

– Det er viktig å si til de som er i tvil om hvilken vei Re kommune skal gå og hvem man skal samarbeide med, så er det ikke tvil om at de tre kommunene vil være tettere knytta sammen etter et slikt arbeid gjennom ett år.

Heming Olaussen (SV) og Ulf Lund Halvorsen (V) stemte sammen mot felles planstrategi, men av helt forskjellige grunner.
– Våre veier skilles ganske snart, er begge enig om.

Den ene – Olaussen (SV) – vil kjempe med nebb og klør mot framtidig kommunesammenslåing og for et selvstendig Re. Det gikk SV til valg på.

Den andre – Lund Halvorsen (V) – er for større kommuner og ønsker at Re skal slå seg sammen med en eller helst flere nabokommuner – men ikke på denne måten.

Lund Halvorsen har snakka varmt om 3K før, og understreker at han fortsatt er for samarbeid.

– For meg er et tungt samarbeid som vi her legger opp til en snikinnføring av en kommunesammenslåing. Det kan ikke jeg være med på, sjøl om jeg er er veldig positiv til kommunesammenslåing. Men ikke på denne måten.

– Jeg mener at denne typen samarbeid må diskuteres bredt i kommunen og blant innbyggerne før man innfører det.

– Prossessen blir tyngre ved å samarbeide tre, enn om vi gjør det alene. Vi må være med på å diskutere  hva som skjer i nabokommunene i tillegg til det som skjer her hjemme i Re.

Les også: Full flørting blant de folkevalgte

Heming Olaussen (SV) mener det finnes noen opplagte felles interesser: Næringsutvikling, transport og miljø, der det skal være godt mulig å snakke sammen og komme opp med gode, felles ideer.

– Det prinsipielle er det Lund Halvorsen er inne på – dette er en måte å samarbeide på som peker fram mot en kommunesammenslåing med Hof og Holmestrand, sier Olaussen.

– Jeg er tilhenger av at Re skal stå på egne bein, men med fornuftig samarbeid med de rundt oss enten i 3K eller 12K eller andre konstellasjoner.

At hundre mennesker skal engasjeres i arbeidsgrupper i månedsvis framover der de skal diskutere alt mellom himmel og jord, mener Olaussen er sløsing med ressurser.

– Jeg tror våre folk har lyst til å gjøre jobben sin, og ikke sitte i en uendelig rekke av møter å diskutere problemstillinger som ikke oppleves spesielt relevant for vår kommune.

Les også: Ja til Re som sjølstendig kommune

Kåre Solberg (KrF) var den eneste som på vegne av Felleslisten KrF / H kom med motargumenter i ordvekslinga. Han fikk et stort flertall med seg i voteringa.

– For meg er det enda klarere at dette er en prosess vi kan gå videre med. En prossess som allerede er starta opp ved å ansette en felles kommuneplanlegger i fjor, sier Solberg.

– Skal vi stå ved det vi har starta opp, eller skal vi bryte ut av et samarbeid vi allerede har gått inn i, når vi til og med får vår egen kommuneplan, spør han retorisk, vel vitende om at han får de fleste folkevalgte med seg på sin side.

– For meg er ikke dette en kommunesammenslåing. Vi har frihet til å vedta vår egen plan tilslutt, og det er for meg det viktigste, mener Solberg.

Olaussen og Lund Halvorsen stemte sammen, men fikk resten av kommunestyret mot seg. 3K-toget tøffer videre.

– Hvis trykket holdes oppe, skal første del av dette prosjektet behandles i kommunestyret i Re i oktober, ifølge Christensen.