Våte drømmer for Revetals framtid

REVETAL: I planene for Revetals framtid spiller vann en viktig rolle. Bekken skal flyttes, og rundt det nye elveleiet kan det bli festivalområde, middelalderpark og rekreasjonsområde.

Det rant inn med folk på det åpne møtet på kommunehuset torsdag 7. juni 2012, for å høre mer om planene i et 30-årsperspektiv.

Revetalbekken går utpå jordet på østsida av Bispeveien mellom Revetal og Valleåsen, og går i rør under Re-torvet og parkeringsplassene.

ReAvisa_Apent_mote_070612_002_NETT

REVETALBEKKEN BLIR VIKTIG: Flytte bekken, og bygge et framtidig Revetal rundt et nytt elveleie. Dramatisk grep, forteller Einar Ballestad Mender fra Rambøll, men bekken blir et viktig element i framtidens utvida sentrum. Foto: Stian Ormestad.

– Det er et dramatisk grep å flytte store deler av vannføringa, sier Einar Ballestad Mender fra Rambøll, – det er en drøm for en arealplanlegger å få lov til det, sier han. En våt drøm?

Han vil ikke legge bekken i rør. Det er flere hensyn å ta, men konklusjonen i planen som ble vist fram på det åpne møtet er klar: Åpen vannføring.

Flere har stussa på vannmengden, det kan se ut som om Rambøll har tatt i godt i sin video.
– Jeg har snakka med flere som forteller at de bada i bekken da de var små. Det er gjennomstrømming hele året, forteller Ballestad Mender.

ReAvisa_Apent_mote_070612_003_NETT

STOR INTERESSE: Så å si full sal i det åpne møtet om Revetals framtid. Foto: Stian Ormestad,

De grønne områdene rundt bekken kan knyttes sammen med funnstedet på Linnestad. – Re middelalderled, fra Revetal til Linnestad og om Ramnes kirke på vei tilbake. En historisk rundtur med start og stopp på Revetal.

Samme blir det for et annet forslag, den Gamle Bispevei. På Revetal har vi har plass til parkering og servicestand til å ta i mot og ta seg av folk. Det blir en byggegrense på 20 meter til bekken og 50 meter til Bispeveien.

Det er lagt inn en ny rundkjøring på Bispeveien, på sletta mellom dagens sørligste rundkjøring og utkjøringa fra Valleåsen – en utkjøring som i dag regnes som trafikkfarlig.

ReAvisa_Apent_mote_070612_004_NETT

HVA MED JORDVERNET? Hans Harald Kirkevold snakka på vegne av bondelaga i Re. Han mener at kommunen burde spart noe av den dyrka marka som er planlagt bebygd på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

I framtida vil trafikken til og fra Valleåsen bli slusa ut og inn via en av rundkjøringene på Revetal. Det blir over ei bru over bekken, som er selve ryggmargen i framtidsprosjektet – i fagtermer kalt «aktivum for utviklingen på Revetal» av Ballestad Mender.

Bortsett fra innspill om jordvern, avstand mellom bygg og høyde på bygg, var det lite annet enn fasinasjon å spore blant de frammøtte. Planene skal gå sin vante gang gjennom papirmølla og politiske prosesser – ReAvisa følger saken.

fra filmen2

VÅTE DRØMMER? Revetalbekken spiller en stor rolle i planene for Revetals framtid. Illustrasjon: Rambøll AS.

ReAvisa_sentrum_1_NETT

REVETAL I DAG: Mye har skjedd på kort tid på Revetal. Hvem veit hva framtida bringer? Rambøll AS har på opdrag av Re kommune kommi med et forslag. Foto: Stian Ormestad.

, , , , ,